Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným

Artikel-Nr.: 5400005
39,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preisvergünstigungen

svetom v slovenskom divadle.

Zborník vznikol ako výstup z rovnomenného kolokvia, ktoré sa udialo v júni 2022 a je súčasťou výskumného projektu Antropo(s)céna. Okrem teatrologického bádania tento výskum reflektuje v samostatnej časti aj materiálnu podstatu divadla, ktorú dnes rámcujú pojmy ako uhlíková stopa, environmentálna udržateľnosť, cirkulárna ekonomika. Vo vzniknutej publikácii je však fokus zamerania nasledovný: dramatika – staršia aj súčasná, súčasné autorské inscenácie, súčasný tanec i performancie, diela performatívneho charakteru výtvarných umelcov, divadlo pre deti a mládež a premeny v estetike divadelného média. Miešajú sa v ňom rôzne formy analýz. Obsahuje metodologicky voľnejšie príspevky, ktoré hľadajú spojitosti skôr v téme, obsahu a výpovedi diel; teoretické štúdie; kapitoly, ktoré majú výrazne subjektivizujúce parametre. Striedajú sa príspevky, ktoré sa pridŕžajú dichotomických delení s tými, ktoré ich odmietajú a aplikujú kritický jazyk. Aj preto niekedy pomenovania ako organizmy, zvieratá, príroda, ktoré redukujú význam a komplexnosť týchto „javov“, označuje zborník odlišnými termínmi – mimoľudské bytosti/mimoľudský svet –, ktoré vychádzajú z anglického prekladu pojmu non-human.

 

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Autorenkoll.
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Divadelný ústav
Erscheinungsjahr 2023
Reihe (=Ed.Teória v pohybe)
ISBN 9788081900938
Seitenzahl 360
Bindungsart
  • Broschiert

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Film, Musik und Theater