Neu

Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223-2023.

Artikel-Nr.: 5400168

Nicht auf Lager

44,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 1.600 g
Preisvergünstigungen

Cílem kolektivní monografie je nejen akcentovat významné milníky dějin města, ale současně je zasadit do širšího historického rámce a upozornit tím na skutečnost, že Orlová nebyla a není solitérem stojícím mimo politický, společenský a kulturní vývoj moravsko-slezského pomezí, nýbrž že v mnoha případech výrazně utvářela jeho další smeřování. Příspěvky se tak věnují např. benediktýnum a jejich sepětí s orlovským klášterem, době husitské i protireformační. Sledují historii držitelů Orlové – šlechtických rodu Bludovských, Mattencloit či měšťanského rodu Thomke, demografické proměny zdejší society, společenský vzestup místních obyvatel či investice Rothschildu a Gutmannu do orlovského hornictví. Zasloužená pozornost je věnována rovnež proměnám Orlové a Orlovska souvisejícím s klíčovými mezníky 20. století, ať se jednalo o poválečné Těšínsko či totalitární režimy. Autoři a autorky neopomíjejí ani jazykové a literární bohatství Orlové, at již dochované formou záznamu bohaté lidové slovesnosti spojené s hornictvím, pamětmi významných osobností jazykovědy či diplomacie, jejichž život Orlová ovlivnila, nebo stále živé v paměti současníku, jak dokládají nejnovější lingvistické výzkumy.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Lančová, Kateřina – Michaela Závodná – Aleš Zářický (eds.)
Erscheinungsort Ostrava
Verlag Muzeum Těšínska/ Ostravská univerzita
Erscheinungsjahr 2023
ISBN 978-80-7599-389-2
Seitenzahl 610
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • Reproduktionen

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte