Z vrcholu na okraj: Elity a marginalizované skupiny v dejinách našich miest.

Artikel-Nr.: 5400297

Nicht auf Lager

27,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 700 g
Preisvergünstigungen

Kolektívna monografia vo svojich tematických okruhoch poukazuje na jedinečné charakteristiky a osobitosti mestskej spoločnosti vrátane jej mentality, hodnôt a psychológie. Ide o sondy do dnes už strateného, no atraktívneho sveta mestských elít a okrajových, „poklesnutých“ skupín obyvateľstva. Autori prinášajú svoje pohľady na spomenutú problematiku vo vybraných stredoeurópskych mestách v časovom rozmedzí od stredoveku po 20. storočie. Prvá časť je venovaná mestským elitám, ich vzostupom, pôsobeniu a stratégiám „prežitia“ na popredných priečkach spoločenskej hierarchie. Život na opačnom konci urbánnej spoločnosti približuje druhá časť. Spoznávame v nej osudy tzv. „nepočestných“ jednotlivcov či profesií, ďalej postoj miest k sociálne slabším obyvateľom, zločinu alebo k rôznym náboženským menšinám. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že jedinci na vrchole i na okraji žili v mestách akoby oddelene. No v skutočnosti prichádzali do kontaktu a chtiac-nechtiac boli vo vzájomnej interakcii. Už samotné jestvovanie mestskej spoločnosti a priestoru bolo totiž faktorom, ktoré ich zjednocovalo. Veríme, že nové poznatky, ktoré naše dielo prináša, oslovia záujemcov o urbánne dejiny z radov odbornej i laickej verejnosti.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Bada, Michal (ed.)
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Veda
Erscheinungsjahr 2024
ISBN 9788022420471
Seitenzahl 432
Bindungsart
  • Gebunden
Zusamenfassung
  • Englisch

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte