Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 32 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4500571

Miliony mrtvých na frontách i v zázemí, rozpad tří mocných říší, na jejichž troskách vznikly nové, politicky však nepříliš stabilní státy s výrazným multietnickým charakterem, ztráta starých jistot a konec staletími budovaného řádu věcí – to jsou jen ty nejpodstatnější důsledky světového konfliktu, jehož rozměry si v roce 1914 jen stěží kdo dokázal představit. V roce stého výročí vypuknutí Velké války sestavili odborníci z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedry slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity v Srbsku kolektivní monografii, která přináší nový pohled na ozvěny této události v kultuře, literatuře a kulturní historii nejen Čechů a Srbů, ale i šířeji slovanských národů.

24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402139
18,90 *
Artikel-Nr.: 4400516

U prvom poglavlju studije Dušan Pavlov detaljno opisuje životni put Adama Dragosavljevića koji je tokom svog života upoznao mnogo, što pesnik kaže, „ljudi i ćudi“, pa nam taj deo rada pruža uvid i u ljudske, društvene, a delimično i političke odnose tog doba. Potom slede tematska poglavlja iz kojih se lepo ocrtava celokupna delatnost ovog vrednog poslenika. Iz prepiske sa Vukom vidi se njegov stav u vezi sa srpskim književnim jezikom po čemu je bio Vukov istomišljenik. Pored školskog rada, koji je sačinjavao važan i nikad zapostavljen deo Dragosavljevićeve celokupne delatnosti, on je mnogo vremena posvetio sakupljanju rečničkog blaga i narodnih pesama i time dao dragocen doprinos stvaranju savremenog srpskog književnog jezika.

10,90 *
Artikel-Nr.: 4400517
12,90 *
Artikel-Nr.: 4403040

Zbornik je okupio četrdeset radova, čiji su autori tumači iz više zemalja i različitih naučnih naraštaja, dok su radovi podeljeni u sedam segmenata, dodao je urednik zbornika i naveo da upravo ti radovi razmatraju kontekst u kome je veliki srpski pisac delovao, naročito analizirajući zbirku „Lirika Itake“.

Neprekidno pomerajući granice u svim književnim žanrovima, veliki srpski pisac i avangardista Miloš Crnjanski, uspeo je da se ostvari na različitim književnim poljima. Urednik zbornika „Miloš Crnjanski: poezija i komentari“, Dragan Hamović je mišljenja da je poezija Crnjanskog oblast u kojoj je najpre stekao ime i status književnog prevratnika, a da je njegova „Lirika Itake“ među prvim oglašenjima nove pesničke generacije koja je izašla iz strahota Prvog svetskog rata. Crnjanski je, prema njegovim rečima, posle „Lirike Itake“, težište pisanja preneo na prozu.

19,90 *
Artikel-Nr.: 4402950
12,90 *
Artikel-Nr.: 4402938

Ogledi i dnevnički zapisi Slavka Gordića imaju za svoj predmet savremenu srpsku književnost i naš književni život, kao i njihovo šire kulturno, nacionalno- istorijsko i civilizacijsko okružje. U prvom delu knjige rasvetljena su neka opštija obeležja naše novije poezije i proze, uočena u individualnim i grupnim opredeljenjima i ostvarenjima nekoliko desetina autora različite naraštajne pripadnosti i poetičko-tematske usmerenosti. Uz ove grupne portrete, u prvoj deonici knjige nalazimo i tri markantno ocrtana profila izrazitih intelektualno-kreativnih individualnosti (Sv. Velmar Janković, P. Palavestra, V. Čojanović). Drugi deo knjige čini dvadeset subjektivnije into- niranih zapisa, s povodima iz tekućeg kulturnog i opšteg života. Smisao krize – i krizu smisla – prepoznajemo kao motivacijsko i tragalačko ishodište ovih kratkih eseja. Njihovi junaci su Njegoš i Lalić, na putu kroz istorijska i književna (ne)vremena, poneki glasoviti svedok i akter rata i komunističke revolucije i, u najvećem broju, pesnici našeg doba, od S. Rakitića, Lj. Simovića i T. Kragujević do D. Aleksića i T. Marinkovića.

21,20 *
Artikel-Nr.: 4402917

Untertitel: problemi poetike lirskog ciklusa: ciklus i ciklusne strukture u srpskoj poeziji 20. veka.

Knjiga naslovom i podnaslovom veoma precizno određuje predmet istraživanja i njegove vremenske granice. Autorka se, naime, usmerila na, kod nas relativno neistražen i teorijski nedovoljno osvetljen problem lirskog ciklusa koji je u drugoj polovini 20. veka bio predmet pažnje, pre svega, ruskih i nemačkih autora. Utoliko je teorijski značaj ove knjige veći, jer može biti podsticajan za dijalog o ciklusu i ciklizaciji u srpskoj književnosti. (Jovan Delić)

14,30 *
Artikel-Nr.: 4402915

„Aleksandar Milanović je, polazeći od poznatih metodoloških postupaka u istraživanju naše jezičke prošlosti, dao jasnu sliku jezika Jovana Subotića, značajnog književnog stvaraoca devetnaestog veka. I ne samo to: autor ove knjige je neke jezičke oblasti, koje su drugi autori zanemarivali ili im davali uzgredni značaj, svestranije opisao, utirući time put kojim bi se mogla kretati buduća dijahrona istra‘ivanja naše pisane zaostavštine.»   Prof. dr Božo Ćorić

22,30 *
Artikel-Nr.: 4402745
23,90 *
Artikel-Nr.: 4402538

Zbornik o srpskoj književnosti Kosova i Metohije.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4402537

Prvi blok knjige Vrednovanje književnog teksta čine četiri ogleda predstavljena na savetovanjima o književnosti za decu i objavljena u časopisu Detinjstvo.

Drugi blok takođe sadrži četiri rada. Dva su posvećena delu Ive Andrića, a napisana su povodom obeležavanja 50. godišnjice dodele Nobelove nagrade za književnost i 120. godišnjice Andrićevog rođenja, dok je trećim radom osvetljen značaj Višnjićeve slobodarske epske pesme, a četvrtim funkcionalnost činjeničnog i imaginativnog u prozi Tihomira Nestorovića.

Treći blok rukopisa sadrži prikaze dvanaest knjiga (Prostor molitve Slobodana Jovića, Bernardijeva soba Slobodana Tišme, Veliki rat Slobodana Gatalice itd), objavljenih u periodu od 2009. do 2013. godine, koji su dati hronološki – po redosledu njihovog objavljivanja.

17,90 *
Artikel-Nr.: 4402147

U knjizi je objavljen izbor od 18 razgovora sa dramskim piscima, rediteljima, pozorisnim kriticarima.

14,90 *
Artikel-Nr.: 4402136

Istorija i teorija knjizevnosti, Srpska knjizevnost (studije) Knjizevna kritika, Tekstovi publikovani u casopisima Polja, Letopis Matice srpske i Knjizevni magazin ili kao predgovori pesnickim. 

18,90 *
Artikel-Nr.: 4402121

Zbornik naučnih radova. Zbornik o pesniku Vukadinoviću obuhvata 20 naučnih radova i dodatak ''Za poetički prilog'', sa poetičkim iskazima Vukadinovića, donosi nova tumačenja ovog savremenog pesnika preko dragocenih tekstova koji će biti osnova i za buduće analize. Knjiga predstavlja veoma značajan doprinos tumačenju savremene srpske poezije u nacionalnom i komparativnom kontekstu, a poseban značaj ovog zbornika u odnosu na dosadašnja tumačenja je precizna naučna usmerenost svih autora, bogata teorijska literatura i naučni iskorak u poimanju poezije Vukadinovića sa poetičnih, kulturoloških i komparativnih aspekata.

14,50 *
Artikel-Nr.: 4402118

Knjiga je organizovana u dva simetrična dela: prvi je posvećen usmenoj književnosti i značajnim pitanjima koja se javljaju u izučavanju usmene književnosti, poput razlikovanja pravog i lažnog narodnog pesništva, a drugi njenim refleksima u srpskom pisanom stvaralaštvu devetnaestog i dvadesetog veka, od Janka Veselinovića do Vidosava Stevanovića i položaja narodne književnosti u srpskom društvu 21. veka. Ovakva kompozicija istovremeno razdvaja i efektno prepliće dva izuzetno značajna toka srpske književnosti. Knjiga, u celini, bavi se relevantnim pitanjima i temama i ima značajan naučnoistraživački i kulturološki aspekt, što ga čini podsticajnim i vrednim pažnje i potvrđuje tvrdnju autorke iz završne napomene da je ova knjiga nastala kao „neka vrsta svoda” u njenom dugom bavljenju usmenim stvaralaštvom.
Ljiljana Pešikan Ljuštanović

28,90 *
Artikel-Nr.: 4402022

Svi ogledi iz ove knjige – ili njena poglavlja – imaju ambiciju da kritički revalorizuju široko shvaćenu književnu kritiku, ali ne u smislu sinteze, već, što i podnaslov kaže, kao prilozi za neku buduću teoriju i istoriju srpske književne kritike. Ali ne samo književne. Kako će se videti u ogledima, shvatanje književne kritike u njima je prošireno, u skladu sa savremenim nalogom za interdisciplinarnošću književnonaučnih proučavanja, tako da se smisao književne kritike razmatra u kontekstu ne samo književne teorije već i ostalih humanističkih disciplina. A to je već jedno metakritičko promišljanje, i zato je u naslovu kritici pridodat i termin metakritika, koji upravo mapira potrebu da se teorijski preosmisli i kontekstualizuje književnokritička praksa.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4402020
23,90 *
Artikel-Nr.: 4401776

Studija „Milovan Đilas u međuratnoj književnosti“ drugo je izdanje magistarskog rada Vladimira Vojinović „Međuratna pripovjetka Milovana Đilasa”. Obuhvata književnoistorijsku, teorijsku i kritičku analizu, kao i strukturalne i kompozicione osobenosti djela Milovana Đilasa. Prvo izdanje, pod naslovom „Poročni sudija: studija o crnogorskom pokretu socijalne literature, međuratnim člancima i pripovjetkama Milovana Đilasa”, objavila je Matica crnogorska krajem 2008. godine.

19,90 *
Artikel-Nr.: 4401517

Zbornik radova Značaj bibliografije periodike za istraživanje književnosti i kulture objavljen je u okviru edicije Istorija srpske književne periodike u izdanju Instituta za književnost i umetnost. 

17,90 *
Artikel-Nr.: 4401192
15,90 *
Artikel-Nr.: 4400980

Zbornik o književnom delu Davida Albaharija.

15,90 *
Artikel-Nr.: 4400978

U maju 2013. godine održan je u Filološkoj gimnaziji naučni skup pod naslovom «Novica Tadić u kontekstu srpskog pesništva». Zbornik naučnih radova sa tog skupa objavili su organizatori: SKZ i Filološka gimnazija. U zborniku se nalazi 16 ogleda o poeziji znamenitog pesnika, preminulog pre tri godine. Autori: Ivan Negrišorac, Mihajlo Pantić, Dragan Lakićević, Dragan Hamović, Bojan Jovanović, Selimir Radulović, Aleksandra Kuzmić, Saša Radojčić, Duško Babić, Noel Putnik, Lidija D. Delić, Jana M. Aleksić, Aleksandar Milanović, Violeta Jelačić Srbulj, Sonja Milovanović i Vesna Crepuljarević – osvetljavaju poeziju, poetiku,

19,90 *
Artikel-Nr.: 4400541
9,90 *
Artikel-Nr.: 4400535

Dubrovačka književnost 15-18.veka.

12,90 *
Artikel-Nr.: 4400527

Knjiga Greh i kazna božija - sudbine,bitke i predanja srpskog srednjeg veka,predstavlja izbor radova iz srednjovekovne i narodne književnosti, objavljenih tokom proteklih godina,od 1994. pa do danas. Radovi se tematski nadovezuju na moja komparativna istraživanja usmene i pisane književnosti. Podeljeni su u tri tematske celine.

Radove u knjizi objavljujemo u njihovoj prvobitnoj verziji, s tim što su pojedini tekstovi neznatno skraćeni, izbegnuta su izvesna ponavljanja a pravopisno su osavremenjeni. Uz naslove štampanih radova dajemo i bibliografske podatke. - Iz pogovora.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4400521
8,68 *
Artikel-Nr.: 4400513
39,90 *
Artikel-Nr.: 4400510

Opsednuta priča Jane Aleksić posvećena je jednom od najznačajnijih srpskih proznih stvaralaca na prelazu XX i XXI veka. Budući da je prvi takav rad objavljen u formi knjige, ova studija ima posebno mesto u proučavanju proze Gorana Petrovića, ali i onih poetičkih pitanja koja dela ovog istaknutog stvaraoca ostavljaju velikom nasleđu srpske književnosti. (Aleksandar Jerkov)
Mada je najveću pažnju posvetila analizi umetničkih odlika proze Gorana Petrovića u rasponu od načina gradnje slike mogućih svetova do različitih oblika intertekstualnosti, Jana Aleksić nije zanemarila ni potrebu da u neophodnoj meri osvetli i tematiku proze ovog pisca, a upravo ta dimenzija analize pružila joj je priliku da se pozabavi i evolucijom njegove proze. (Radivoje Mikić)     

18,90 *
Artikel-Nr.: 4400509

mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti.

Zbornik radova Acqua alta – Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti predstavlja jednu od prvih kolektivnih monografija koja želi istražiti prisutnost Mediterana u srpskoj i italijanskoj modernoj književnosti. U radovima 39 autora, na srpskom, hrvatskom i talijanskom jeziku, ukazuje se na mapu teme Mediterana u djelima modernih i suvremenih pisaca i pjesnika. Zbornik je rezultat suradnje Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Odsjeka za moderne jezike, književnosti i kulture Univerziteta „G. D' Annunzio“, Chieti-Pescara u kojem su sudjelovali i istraživači iz Zagreba

25,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 32 Ergebnissen