Neu

Sklo vrcholného středověku v severozápadních a západních Čechách=High medieval Glass in

Artikel-Nr.: 5400157

Nicht auf Lager

37,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 800 g
Preisvergünstigungen

in Northwest and West Bohemia. Typologie-technologie-chemie=Typology-Technology-Chemistry.

Publikace předkládá výsledky dlouhodobého archeologického a archeometrického výzkumu středověkého skla z prostředí severozápadních a západních Čech. Do historického kontextu jsou zde zasazeny nálezy skla z Mostu, Ústí n.Labem, Litoměřic, Chomutova Chebu a Plzně. Z výrobního prostředí jsou to především nálezy získané výzkumy vrcholně středověkých skláren ve východním Krušnohoří a z Lužických hor. Z analytických metod aplikovaných při studiu skel se pozornost soustředila na data získaná především metodou LA-ICP-MS, která vzhledem k nízkým detekčním limitům umožňují lépe charakterizovat složení skla, a tak i interpretovat celý soubor. Výsledky ostatních metod byly využity jen doplňkově. Skla z jednotlivých sídlištních i výrobních lokalit byla analyzována s hlavním cílem definovat základní chemický typ vrcholně středověkých skel vyráběných na našem území a ten, s přihlédnutím k produkci v širším evropském prostoru. Odlišit od importů z okolních oblastí ve středoevropském prostoru. Dalším záměrem autorů bylo rozpoznání případných lokálních odchylek skel draselného typu a tyto pak ztotožnit s jednotlivými sklářskými výrobními okruhy na severozápadě a severu Čech. Tato zjištění jsou cenná pro poznání hospodářských dějin a obchodních vztahů v období vrcholného a pozdního středověku.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Černá Eva - Zlámalová Cílová Zuzana – František Frýda
Erscheinungsort Plzeń/ Praha
Verlag Archeologický ústav AVČR/ Západočeské muzeum
Erscheinungsjahr 2023
ISBN 978-80-7581-049-6/ 978-80-7247-205-5
Seitenzahl 160
Bindungsart
  • Gebunden
Abbildungen
  • Reproduktionen

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Geschichte, Kunst