Kapitoly z didaktické gramatiky (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku).

Artikel-Nr.: 5300688

Nicht auf Lager

20,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Preisvergünstigungen

Milan Hrdlička se v monografii, v níž shrnuje své badatelské poznatky a dlouholeté pedagogické zkušenosti, zastavuje u chápání pojmu gramatika, pojednává o vybraných druzích mluvnických popisů přirozeného jazyka a poukazuje na specifika a přínos gramatiky didaktické. Zabývá se rovněž otázkami akvizice jazykového kódu a rolí gramatiky ve vyučovacích metodách cizích jazyků, zvláště v metodě komunikační. Pozornost věnuje také principům výběru a uspořádání mluvnické látky, výkladu neparalelních gramatických kategorií a jevů, názorům na obtížnost určitých kapitol české mluvnice z pohledu nerodilých mluvčích aj. Nabízí též přístupný, názorný, prakticky orientovaný výklad náročnějších gramatických kapitol, např. užití primárních prepozic, zásad slovosledu v češtině, řečové distribuci (ne)dokonavých sloves. Publikace je určena širokému okruhu zájemců o češtinu jako jazyk cizí a druhý.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Hrdlička, Milan
Erscheinungsort Praha
Verlag Karolinum
Erscheinungsjahr 2023
Reihe (=Ed.Studia Philologica Pragensia)
ISBN 978-80-246-4091-4
Seitenzahl 106
Bindungsart
  • Broschiert

Auch diese Kategorien durchsuchen: Neuerscheinungen, Sprachwissenschaft