Politik


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4501405

Kniha pojednává o komplexní povaze národní identifikace v postsocialistickém Slovensku. Artikulace slovenské identity se odehrává na pomezí naturalizované národní kategorizace a opozičních ideologických interpelací v prostředí rostoucí socioekonomické stratifikace a v rámci širšího kontextu neoliberální politické ekonomie stojící na banálním internacionalismu. Autorka se v rozboru slovenské identifikace opírá o analýzu dvou diskurzů – liberálně/konzervativně občanského diskurzu a národně kolektivistického diskurzu – a také o různé podoby jejich recepce tak, jak je pozorovala během terénního výzkumu.

19,90 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402753

Kniha Evropské křižovatky nabízí čtenáři zajímavý pohled na strukturu i zákulisí institucí Evropské unie. Zároveň se snaží odpovědět na otázky, jaké je v tomto systému postavení občana / voliče a jakými cestami se může Evropská unie ubírat v dalších letech. Na základě toho, jak a v jaké politické atmosféře se Evropská unie v průběhu uplynulých desetiletí utvářela, lze vysvětlit některé její dlouhodobé problémy. Určitá řešení těchto problémů nabízí také tato kniha. Autoři přitom pro své závěry využívají politologické, historické i ekonomické argumenty.

14,50 *
Artikel-Nr.: 4402487

Prvé komplexné spracovanie straníckych aktivít, politického programu a odbojovej činnosti sociálnych demokratov na Slovensku v rokoch II. svetovej vojny. Zachytáva politicko-spoločenskú situáciu v čase rozpadu československého štátu, začiatky sociálnodemokratického odboja po vzniku Slovenského štátu, vzťahy s komunistickým a občiansko-demokratickým odbojom, ako aj podiel a zapojenie sa sociálnych demokratov v Slovenskom národnom povstaní. Prináša analýzu ústredného straníckeho časopisu Hlas národa a osvetľuje príčiny a dôsledky pohltenia sociálnej demokracie v Komunistickej strane Slovenska v roku 1944.

23,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500684

V poradí štvrté priame prezidentské voľby na Slovensku priniesli prekvapujúceho víťaza a tiež množstvo porazených. Víťazom sa stal Andrej Kiska, kandidát bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s volenými politickými funkciami. Dokázal poraziť nielen kandidátov etablovaných opozičných strán, ale aj úradujúceho premiéra Roberta Fica. Publikácia Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014 skúma prípravu, priebeh, a výsledky týchto volieb. Rozoberá, akú rolu zohráva prezident v politickom systéme na Slovensku, kto boli kandidáti a aké viedli kampane, ako bola distribuovaná voličská podpora jednotlivých kandidátov v rôznych regiónoch a skupinách voličov. Analyzuje tiež presuny voličských hlasov medzi prvým a druhým kolom aj dôležitosť prezidentských volieb cez prizmu volebnej účasti. V súhrne táto publikácia prináša komplexné spracovanie slovenských prezidentských volieb v roku 2014 určené pre odborníkov i zainteresovanú verejnosť.

16,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401308

Publikácia sa zaoberá problematikou financovania politických strán na Slovensku v širších súvislostiach spoločensko-politického vývoja po roku 1989. Analyzuje existujúci model zabezpečenia zdrojov pre činnosť politických strán v kontexte inštitucionálneho usporiadania politického systému SR, vytvoreného straníckeho systému a uplatňovanej verzie volebného systému.

Knižka tiež podáva súhrnný prehľad o výsledkoch parlamentných volieb v SR v rokoch 1990 – 2012, charakterizuje súčasný model financovania politických strán a jeho jednotlivé zložky, opisuje vývoj v oblasti právnej úpravy financovania politických strán v predchádzajúcich rokoch, prináša komplexné štatistiky o príjmoch relevantných politických subjektov, o ich výdavkoch na volebné aktivity v období 1992 – 2012. Posudzuje efektivitu vynaložených finančných prostriedkov na volebné aktivity v roku 2012. Na príklade vybraných strán približuje situáciu s financovaním činnosti politických subjektov zo zdrojov určených zákonom (štátneho rozpočtu, členských príspevkov, darov a vlastných aktivít).

18,90 *
Versandgewicht: 130 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401207

This book is a translation of the original Slovak edition published in 2007. The commentaries from today (a 2012 perspective) are included in obvious italics in the footnotes.The main idea of the book is that violence is integral to the nature of human beings as a biological species. Human beings primarily tend to exercise collective violence (war, genocide), which is often glorified by culture. This collective violence has been long an efficient function of the selective evolution of human civilization. The nations that have been successful are only those, which were both able to live in peace and able to fight in the most brutal manner, if and when necessary. Military capacities and the ability to deploy them are the principal criterion of survival and the benchmark that states use to compare their respective power.As a result of the above, the use of force is and will be a permanent fixture of international relations, at least as a potential threat. The legal regulation of actual warlike activity is also an important issue for analysis. 

31,90 *
Versandgewicht: 680 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400367

The setbacks of the Visegrad Group on the level of end-game negotiation as well as its absence in EU macro-regional strategy projects show that the mechanism of the “hard power”, such as economic potential or number of votes in the EU institutions are not sufficient to enforce the interests of the V4 or its member states on the European level. On the other hand the Visegrad Group and the V4+ format is an attractive and respected negotiation platform both within the EU as well as between the V4 and the “third states”.

Therefore the main hypothesis of the presented publication is that one of the main sources of attractiveness and tools of the influence of the Visegrad Group on the decision making process in the EU, on the Central European EU members, existing or potential EU-candidates and the “third states” is the “soft power” of the Group, i.e. its ability to achieve preferable outcomes in world politics because other states want to follow it or have agreed to a situation that produces such effects” (Nye, 1990, 166). Subsequently the research question is what the content of the Visegrad Group soft power could be and if V4 has remained the “trade mark” of Central European states, the content of which could be a trade mark now in the post-accession period?

26,00 *
Versandgewicht: 380 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500497

Zborník Masmédia a politika: komunikácia či manipulácia? je publikačným výstupom z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci projektu VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ústavu politických vied SAV pod názvom Od persuázie (presviedčania) k manipulácii v politickej a masmediálnej komunikácii (spoluorganizátorom konferencie bola Fakulta masmédií PEVŠ). Pravdu zvykneme považovať za jednu z najvyšších hodnôt v osobnom i verejnom živote. Do akej miery však súčasný človek, zahlcovaný vplyvmi médií, dokáže rozoznať jej kontúry a do akej miery sa stáva iba obeťou
všeobecného mainstreamu? To sú otázky, ktoré si kládli účastníci konferencie v snahe poodhaliť háv, do ktorého býva pravda odetá.

25,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand