Archeology

Archeology


Display per page
Sort by
1 - 30 of 177 results
Product no.: 4800513
27.00 *
Delivery weight: 600 g

Not in stock

Product no.: 4700945
23.90 *
Delivery weight: 660 g

Not in stock

Product no.: 4500519
28.00 *
Delivery weight: 1,380 g

Not in stock

Product no.: 4501032
34.90 *
Delivery weight: 1,000 g

Not in stock

Product no.: 4500630
26.90 *
Delivery weight: 1,100 g

Not in stock

Product no.: 4500522
28.00 *
Delivery weight: 1,850 g

Not in stock

Product no.: 4500521
28.00 *
Delivery weight: 1,740 g

Not in stock

Product no.: 4500520
28.00 *
Delivery weight: 1,460 g

Not in stock

Product no.: 4900908
36.90 *
Delivery weight: 1,650 g

Not in stock

Product no.: 4301097
39.90 *
Delivery weight: 1,230 g

Not in stock

Product no.: 4201937
39.90 *
Delivery weight: 800 g

Not in stock

Product no.: 4000218
(Anthropos, Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol.27). Milovice: Site of the mamoth people below the Pavlov hills.
29.00 *
Delivery weight: 1,300 g

In stock

Product no.: 4000219
(Anthropos, Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary geology, Vol.29). Moravský Krumlov IV. Vícevrstvená lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. Multilayer middle and early upper palaeolithic site in Moravia.
28.00 *
Delivery weight: 700 g

In stock

Product no.: 4000241
Kniha přináší životopis předního světového egyptologa Jiřího Černého. Černý se stal věhlasným expertem na hieratické texty Nové říše. Vedle působení na univerzitě v Londýně a Oxfordu a vykopávek v Egyptě, učil i v USA a Německu. Svou soukromou egyptologickou knihovnu (patřila k největším na světě), odkázal Egyptologickému ústavu UK v Praze.
17.00 *
Delivery weight: 600 g
Product no.: 4000363

(=Ed.Knižnice České společnosti archeologické, sv.1). Sborník vychází na počest zakladatele moderní české paleolitické školy Doc.PhDr.Jana Fridricha, DrSc. Podílí se na něm asi padesátka jeho přátel, kolegů a studentů. První část je věnována paleolitu, druhá přírodním vědám a třetí archeologii obecně. Čtvrtou část pak tvoří Fridrichova dosud neukončená bibliografie.

29.00 *
Delivery weight: 950 g

Not in stock

Product no.: 4000489

(Monumenta Numismatica, Vol.1) The Kelč hoard (discovered in 1938) is regarded as one of the most important groups of 10th century coins found in the territory of the Czech Lands regarding its composition, distribution of particular components and its placement in the central European area. Silver coin, their fragments of jewelery were discussed academically several times (1939-1996), but in 1989-1998 new material was found in Kelč using metal detectors. This study combines two methodological principles applied on one hoard consisting of different elements a(revision of older published material, b) typological comparison and verification of the newly discovered material in connestion with the original hoard.

26.00 *
Delivery weight: 560 g

Not in stock

Product no.: 4000702
23.00 *
Product no.: 4100115
28.00 *
Delivery weight: 1,900 g

In stock

Product no.: 4100299
18.00 *
Delivery weight: 420 g
Product no.: 4100393
38.00 *
Product no.: 4100540
29.00 *
Delivery weight: 935 g

New

Product no.: 4900471
30.90 *
Delivery weight: 1,160 g

Not in stock

Product no.: 4101374
99.00 *
Delivery weight: 1,300 g

Not in stock

Product no.: 4300697
29.90 *
Delivery weight: 430 g

Not in stock

Product no.: 4301058
28.90 *
Delivery weight: 810 g
Product no.: 4500517
28.00 *
Delivery weight: 1,870 g

Not in stock

Product no.: 4500518
28.00 *
Delivery weight: 2,150 g

Not in stock

Product no.: 4102088
28.00 *
Delivery weight: 2,150 g

In stock

Product no.: 4600782
60.00 *
Delivery weight: 2,200 g

Not in stock

Product no.: 4700946
23.90 *
Delivery weight: 680 g

Not in stock

* Prices include VAT, plus delivery
1 - 30 of 177 results