Linguistics

Linguistics


Display per page
Sort by
1 - 30 of 324 results

New

Product no.: 4902016
25.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4900331
19.90 *
Delivery weight: 350 g

Not in stock

New

Product no.: 4901811
27.90 *
Delivery weight: 630 g

Not in stock

New

Product no.: 4901711
25.90 *
Delivery weight: 330 g

In stock

Product no.: 4400966
19.90 *
Delivery weight: 460 g

Not in stock

New

Product no.: 4901690
23.90 *
Delivery weight: 400 g

In stock

Product no.: 4600931
36.90 *
Delivery weight: 2,000 g
Product no.: 4901542
23.90 *
Product no.: 4901463
22.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4901424
28.90 *
Delivery weight: 520 g

In stock

Product no.: 4901409
25.90 *
Delivery weight: 480 g

Not in stock

Product no.: 4400694
26.00 *
Delivery weight: 970 g

Not in stock

Product no.: 4901375
29.90 *
Product no.: 4901372
24.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4900947
23.90 *

Not in stock

Product no.: 4901149
25.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4901148
13.90 *
Delivery weight: 200 g

Not in stock

Product no.: 4901145
15.90 *
Delivery weight: 300 g

Not in stock

Product no.: 4200851
11.90 *
Delivery weight: 240 g

Not in stock

Product no.: 4901094
23.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4100003
Konferenzbeiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.-23.November 2006. Aus dem Inhalt: Rollenwandel der deutschen Sprache in Tschechien und daraus sich ergebende Motivationsmöglichkeiten für den Deutschunterricht. Deutsch als zweite Fremdsprache-eine neue Realität für die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Deutsche und tschechische Erziehungsbilder-nationale und kulturelle Symbiose oder Kampf? Kritische Momente der Ausbildung nach München 1938. Theresienstädtler Literatur. L eben und Werk Hedwig Steiners.
19.00 *
Delivery weight: 360 g
Current daily price

In stock

Product no.: 4100008
Autoři se na základě současné teoretické literatury (převážně anglické) a na základě vlastního výzkumu a analýz kvalitních publikovaných překladů anglické a americké moderní prózy pokusili přiblížit k uvedenému cíli. K tomuto účelu bylo použito i materiálů z již dříve vydaných prací. Kniha je určena všem, kteří chtějí vědět víc o tom, co tvoří pozadí překladatelské tvorby obecně, a o překládání z angličtiny do češtiny zvláště. Z obsahu: O překladu obecně. Překlad a rovina lexikální. Překlad a rovina gramatická. Ukázka analýzy překladového textu. Funkční styly a překlad. Překlad odborného textu. Kritika překladu. Význam teoretických studií.
15.00 *
Delivery weight: 370 g

In stock

Product no.: 4100010
Slovník obsahuje slovní zásobu obyvatel Luhačovického Zálesí.
20.00 *
Delivery weight: 450 g

In stock

Product no.: 4100011
Studie je pokusem o reflexi některých komparatistických, zejména germanoslavistických problémů, které souvisejí s dílem pražského německy píšícího básníka, prozaika, esejisty a překladatele R.M.Rilka.
20.00 *
Delivery weight: 280 g

In stock

Product no.: 4100012

(=Ed.Eruidica, sv.14). Kniha představuje pravidla pro manuální segmentaci řečového signálu na základě akustických, artikulačních a percepčních rysů hlásek. Postupně se zabývá přechody mezi různými typy hlásek, především s oporou o vizuální informace se spektrogramu a oscilogramu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají lidskou řečí, at už se jedná o fonetiky, řečové inženýry nebo psycholingvisty.

17.00 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4901041
27.90 *
Product no.: 4000013

(=Ed.Eruidica, vol.14). This book presents for manual segmantation of the speech signal based on acoustic, articulatory, and perceptual features of speechsounds. It deals with transitions between various types of speechsounds both canonically and in a non-standart way, mostly exploiting visual information in the spectrogram and in the waveform. The objective is to provide for uniform segmentation of phonetic corpora based on phonetically motivated and easily applicable rules.

25.90 *
Delivery weight: 300 g
Product no.: 4100014
Sborník Ostravské univerzity. Z obsahu:Modální sémantika nemožnosti v neosobních vědách. K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovnejske frazeológii. Přesnost a věcnost ve věcném stylu. Slangy a interkulturní komunikace. K otázce indexu srozumitelnosti rétorického textu. O spisovné češtině z generačního pohledu. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy jezykowego obrazu swiata.
20.00 *
Delivery weight: 570 g

In stock

Product no.: 4000017

Z obsahu:K aktuální jazykové situaci. Fenomén spisovnosti, jazykový standart. Internacionalizace jazyka. Projevy jazykového purismu v minulosti a v současnosti. Nacionalizační tendence, kalkování. Typy a stupně počeštování cizojazyčných přejímek. Termíny vs.sociolektismy a hlediska jejich vymezení. Pojetí příznakovosti a bezpříznakovosti.

19.00 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4000046
Lidové pranostiky jsou založeny na pozorování jevů v přírodě, zejména zvířat, ptáků a povětrnostních úkazů opakujících se v určitých ročních obdobích.
9.50 *
Delivery weight: 170 g

In stock

* Prices include VAT, plus delivery
1 - 30 of 324 results