Linguistics


Display per page
Sort by
1 - 30 of 333 results

New

Product no.: 5100075
21.90 *

New

Product no.: 5100057
30.90 *
Product no.: 4900331
19.90 *
Delivery weight: 350 g

Not in stock

New

Product no.: 5001343
10.90 *
Delivery weight: 250 g

Not in stock

New

Product no.: 5001339
49.90 *

New

Product no.: 5001331
19.90 *
Delivery weight: 350 g

Not in stock

New

Product no.: 5001322
17.90 *
Delivery weight: 220 g

Not in stock

New

Product no.: 5001321
25.90 *
Product no.: 4400966
19.90 *
Delivery weight: 460 g

Not in stock

Product no.: 5001194
27.90 *
Delivery weight: 450 g

Not in stock

Product no.: 4600931
36.90 *
Delivery weight: 2,000 g
Product no.: 5001144
18.90 *
Product no.: 5001034
21.90 *
Delivery weight: 300 g

Not in stock

Product no.: 4400694
26.00 *
Delivery weight: 970 g

Not in stock

Product no.: 5000965
22.90 *

Not in stock

Product no.: 5000799
22.90 *
Delivery weight: 350 g

Not in stock

Product no.: 5000310
13.90 *
Product no.: 4200851
11.90 *
Delivery weight: 240 g

Not in stock

Product no.: 5000761
22.90 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4100003

Konferenzbeiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.-23.November 2006. Aus dem Inhalt: Rollenwandel der deutschen Sprache in Tschechien und daraus sich ergebende Motivationsmöglichkeiten für den Deutschunterricht. Deutsch als zweite Fremdsprache-eine neue Realität für die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Deutsche und tschechische Erziehungsbilder-nationale und kulturelle Symbiose oder Kampf? Kritische Momente der Ausbildung nach München 1938. Theresienstädtler Literatur. L eben und Werk Hedwig Steiners.

19.90 *
Delivery weight: 360 g
Current daily price

In stock

Product no.: 4100008

Autoři se na základě současné teoretické literatury (převážně anglické) a na základě vlastního výzkumu a analýz kvalitních publikovaných překladů anglické a americké moderní prózy pokusili přiblížit k uvedenému cíli. K tomuto účelu bylo použito i materiálů z již dříve vydaných prací. Kniha je určena všem, kteří chtějí vědět víc o tom, co tvoří pozadí překladatelské tvorby obecně, a o překládání z angličtiny do češtiny zvláště. Z obsahu: O překladu obecně. Překlad a rovina lexikální. Překlad a rovina gramatická. Ukázka analýzy překladového textu. Funkční styly a překlad. Překlad odborného textu. Kritika překladu. Význam teoretických studií.

14.90 *
Delivery weight: 370 g

In stock

Product no.: 4100010

Slovník obsahuje slovní zásobu obyvatel Luhačovického Zálesí.

17.90 *
Delivery weight: 450 g

In stock

Product no.: 4100011

Studie je pokusem o reflexi některých komparatistických, zejména germanoslavistických problémů, které souvisejí s dílem pražského německy píšícího básníka, prozaika, esejisty a překladatele R.M.Rilka.

19.90 *
Delivery weight: 280 g

In stock

Product no.: 4100012

(=Ed.Eruidica, sv.14). Kniha představuje pravidla pro manuální segmentaci řečového signálu na základě akustických, artikulačních a percepčních rysů hlásek. Postupně se zabývá přechody mezi různými typy hlásek, především s oporou o vizuální informace se spektrogramu a oscilogramu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají lidskou řečí, at už se jedná o fonetiky, řečové inženýry nebo psycholingvisty.

17.90 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4100014
Sborník Ostravské univerzity. Z obsahu:Modální sémantika nemožnosti v neosobních vědách. K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovnejske frazeológii. Přesnost a věcnost ve věcném stylu. Slangy a interkulturní komunikace. K otázce indexu srozumitelnosti rétorického textu. O spisovné češtině z generačního pohledu. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy jezykowego obrazu swiata.
20.00 *
Delivery weight: 570 g

In stock

Product no.: 4000017

Z obsahu:K aktuální jazykové situaci. Fenomén spisovnosti, jazykový standart. Internacionalizace jazyka. Projevy jazykového purismu v minulosti a v současnosti. Nacionalizační tendence, kalkování. Typy a stupně počeštování cizojazyčných přejímek. Termíny vs.sociolektismy a hlediska jejich vymezení. Pojetí příznakovosti a bezpříznakovosti.

20.51 *
Delivery weight: 300 g

Not in stock

Product no.: 4000046
Lidové pranostiky jsou založeny na pozorování jevů v přírodě, zejména zvířat, ptáků a povětrnostních úkazů opakujících se v určitých ročních obdobích.
9.50 *
Delivery weight: 170 g

In stock

Product no.: 4000229
(=Ed.Občanské sdružení Bousín a Repechy, sv.4). Slovník přináší slovní zásobu Drahanské vrchoviny, ukázku horácké frazeologie a většinu typických horáckých jazykových prostředků.
12.00 *
Delivery weight: 130 g

In stock

Product no.: 4000230

(Olmützer Schriften zur Deutschen Sprach-und Literaturgeschichte, Bd.4). Aus dem Inhalt: Begriffsbestimmung des Phrasems. Definition des Phrasems und Klassifikation der Phraseme für die Zwecke der Korpusanalyse. Theoretische Ausgangsbasis für die Analyse deutscher Phraseme und ihrer tschechischen Übersetzungsentsprechungen. Korpusanalyse.

18.90 *
Delivery weight: 450 g

In stock

Product no.: 4000243
Monografie se zabývá vyučováním českého jazyka na středních školách v letech 1918-1989, a to především jazykovou složkou vyučovacího předmětu. Neeomezuje se pouze na úzce školský pohled, nýbrž pojímá problematiku z několika zorných úhlů a zasazuje ji do širšího kontextu.
23.00 *
Delivery weight: 850 g

In stock

* Prices include VAT, plus delivery
1 - 30 of 333 results