Linguistics


Display per page
Sort by
1 - 30 of 324 results

New

Product no.: 5400665
33.90 *

New

Product no.: 5400463
34.90 *
Delivery weight: 850 g

Not in stock

Product no.: 5400292
26.90 *
Delivery weight: 420 g

Not in stock

Product no.: 5400283
19.90 *
Delivery weight: 250 g

Not in stock

Product no.: 4900331
19.90 *
Delivery weight: 350 g

Not in stock

Product no.: 5400015
25.90 *
Delivery weight: 330 g

Not in stock

Product no.: 5400154
18.90 *
Delivery weight: 360 g

Not in stock

Product no.: 5400144
24.90 *
Delivery weight: 650 g

Not in stock

Product no.: 5301489
25.90 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4600931
36.90 *
Delivery weight: 2,000 g
Product no.: 5301458
33.90 *
Delivery weight: 450 g

Not in stock

Product no.: 5301399
28.90 *
Delivery weight: 600 g

Not in stock

Product no.: 5301326
37.90 *

Not in stock

Product no.: 5301325
23.90 *

Not in stock

Product no.: 5301324
37.90 *

Not in stock

Product no.: 5301323
23.90 *

Not in stock

Product no.: 5301322
37.90 *

Not in stock

Product no.: 5301321
23.90 *

Not in stock

Product no.: 5301320
37.90 *
Product no.: 5301319
23.90 *

Not in stock

Product no.: 5301318
37.90 *

Not in stock

Product no.: 5301293
24.90 *
Delivery weight: 550 g

Not in stock

Product no.: 4100003

Konferenzbeiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.-23.November 2006. Aus dem Inhalt: Rollenwandel der deutschen Sprache in Tschechien und daraus sich ergebende Motivationsmöglichkeiten für den Deutschunterricht. Deutsch als zweite Fremdsprache-eine neue Realität für die Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Deutsche und tschechische Erziehungsbilder-nationale und kulturelle Symbiose oder Kampf? Kritische Momente der Ausbildung nach München 1938. Theresienstädtler Literatur. L eben und Werk Hedwig Steiners.

19.90 *
Delivery weight: 360 g
Current daily price

In stock

Product no.: 4100008

Autoři se na základě současné teoretické literatury (převážně anglické) a na základě vlastního výzkumu a analýz kvalitních publikovaných překladů anglické a americké moderní prózy pokusili přiblížit k uvedenému cíli. K tomuto účelu bylo použito i materiálů z již dříve vydaných prací. Kniha je určena všem, kteří chtějí vědět víc o tom, co tvoří pozadí překladatelské tvorby obecně, a o překládání z angličtiny do češtiny zvláště. Z obsahu: O překladu obecně. Překlad a rovina lexikální. Překlad a rovina gramatická. Ukázka analýzy překladového textu. Funkční styly a překlad. Překlad odborného textu. Kritika překladu. Význam teoretických studií.

14.90 *
Delivery weight: 370 g

In stock

Product no.: 4100010

Slovník obsahuje slovní zásobu obyvatel Luhačovického Zálesí.

17.90 *
Delivery weight: 450 g

In stock

Product no.: 4100011

Studie je pokusem o reflexi některých komparatistických, zejména germanoslavistických problémů, které souvisejí s dílem pražského německy píšícího básníka, prozaika, esejisty a překladatele R.M.Rilka.

19.90 *
Delivery weight: 280 g

In stock

Product no.: 4100012

(=Ed.Eruidica, sv.14). Kniha představuje pravidla pro manuální segmentaci řečového signálu na základě akustických, artikulačních a percepčních rysů hlásek. Postupně se zabývá přechody mezi různými typy hlásek, především s oporou o vizuální informace se spektrogramu a oscilogramu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají lidskou řečí, at už se jedná o fonetiky, řečové inženýry nebo psycholingvisty.

17.90 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4100014
Sborník Ostravské univerzity. Z obsahu:Modální sémantika nemožnosti v neosobních vědách. K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovnejske frazeológii. Přesnost a věcnost ve věcném stylu. Slangy a interkulturní komunikace. K otázce indexu srozumitelnosti rétorického textu. O spisovné češtině z generačního pohledu. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy jezykowego obrazu swiata.
20.00 *
Delivery weight: 570 g

In stock

Product no.: 4000046
Lidové pranostiky jsou založeny na pozorování jevů v přírodě, zejména zvířat, ptáků a povětrnostních úkazů opakujících se v určitých ročních obdobích.
9.50 *
Delivery weight: 170 g

In stock

Product no.: 4000229
(=Ed.Občanské sdružení Bousín a Repechy, sv.4). Slovník přináší slovní zásobu Drahanské vrchoviny, ukázku horácké frazeologie a většinu typických horáckých jazykových prostředků.
12.00 *
Delivery weight: 130 g

In stock

* Prices include VAT, plus delivery
1 - 30 of 324 results