Překlad a překládání.


Překlad a překládání.

Product no.: 4100008

In stock

15.00
Price includes VAT, plus delivery
Delivery weight: 370 g
Price reductions

Autoři se na základě současné teoretické literatury (převážně anglické) a na základě vlastního výzkumu a analýz kvalitních publikovaných překladů anglické a americké moderní prózy pokusili přiblížit k uvedenému cíli. K tomuto účelu bylo použito i materiálů z již dříve vydaných prací. Kniha je určena všem, kteří chtějí vědět víc o tom, co tvoří pozadí překladatelské tvorby obecně, a o překládání z angličtiny do češtiny zvláště. Z obsahu: O překladu obecně. Překlad a rovina lexikální. Překlad a rovina gramatická. Ukázka analýzy překladového textu. Funkční styly a překlad. Překlad odborného textu. Kritika překladu. Význam teoretických studií.

Additional product information

Author Knittlová, Dagmar a kol.
Publication Olomouc
Publisher Univerzita Palackého
Publish date 2010
ISBN 978-80-244-2428-6
Pagination 292
Manufacturing
  • Broschiert

Browse this category: Linguistics