Sociology


Display per page
Sort by
1 - 30 of 100 results
Product no.: 4600577
28.36 *
Delivery weight: 380 g

Not in stock

Product no.: 4200951
9.71 *
Delivery weight: 200 g

Not in stock

Product no.: 4200952
13.64 *
Delivery weight: 150 g

Not in stock

Product no.: 4100139
9.81 *
Delivery weight: 320 g

In stock

Product no.: 4402188
29.34 *
Delivery weight: 240 g

Not in stock

Product no.: 5000237
29.34 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 5000305
16.58 *
Delivery weight: 150 g

Not in stock

Product no.: 5000112
23.45 *
Delivery weight: 280 g

Not in stock

Product no.: 4901950
24.43 *
Delivery weight: 300 g

Not in stock

Product no.: 4000559
Monografie vznikla v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy na snížení regionálních disparit". Z obsahu:. Důsledky vývoje cen bydlení na potenciální i akutní ohrožení finanční nedostupnosti bydlení. Souvislosti mezi finanční dostupností bydlení a porodností v České republice. Vliv regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení na migraci za prací. Územní diferenciace bytové výstavby po roce 2001 a její vliv na regionální rozdíly ve fyzické dostupnosti bydlení. Důsledky podpor vybraných nástrojů bytové politiky v České republice na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení.
22.57 *
Delivery weight: 460 g

In stock

Product no.: 4901357
25.42 *
Delivery weight: 240 g

Not in stock

Product no.: 4900858
25.42 *
Delivery weight: 450 g

Not in stock

Product no.: 4900502
21.49 *
Delivery weight: 620 g

Not in stock

Product no.: 4900500
23.45 *
Delivery weight: 380 g

Not in stock

Product no.: 4900499
28.36 *
Delivery weight: 560 g

Not in stock

Product no.: 4900386
27.38 *
Product no.: 4900610
18.55 *
Delivery weight: 300 g

Not in stock

Product no.: 4900088
14.62 *
Delivery weight: 200 g

Not in stock

Product no.: 4801332
14.62 *
Delivery weight: 300 g

Not in stock

Product no.: 4801304
15.60 *
Delivery weight: 220 g

Not in stock

Product no.: 4801915
23.45 *
Delivery weight: 300 g

Not in stock

Product no.: 4801719
24.43 *
Delivery weight: 550 g

Not in stock

Product no.: 4100950
24.43 *
Delivery weight: 440 g

In stock

Product no.: 4100949
21.49 *
Delivery weight: 450 g

In stock

Product no.: 4000378
Podtitul: Česká společnost a naplnování vývoje společnosti ČR mezi roky 1989 až 2009 očima sociálních vědců. A look at expectations and actual developments in Czech society between 1989 and 2009 through the eyes of social scientists. Z obsahu: Třetí kultura, lidská přirozenost a důsledky "sametové revoluce". Hodnoty v transpormaci společností České republiky (1989-2009). Proměny sociálně prostorové struktury Česka po roce 1989. Sociálně politický rozměr společenských změn 1989-2009. Programy a skutečnost.
13.74 *
Delivery weight: 250 g

In stock

Product no.: 4800429
21.49 *
Delivery weight: 400 g

Not in stock

Product no.: 4800230
23.45 *
Delivery weight: 450 g

Not in stock

Product no.: 4800221
23.45 *
Delivery weight: 380 g

Not in stock

Product no.: 4800128
29.34 *
Product no.: 4800906
14.62 *
Delivery weight: 300 g

Not in stock

* Prices include VAT, plus delivery
1 - 30 of 100 results