Linguistics

Linguistics


Display per page
Sort by
31 - 60 of 352 results
Product no.: 4100012

(=Ed.Eruidica, sv.14). Kniha představuje pravidla pro manuální segmentaci řečového signálu na základě akustických, artikulačních a percepčních rysů hlásek. Postupně se zabývá přechody mezi různými typy hlásek, především s oporou o vizuální informace se spektrogramu a oscilogramu. Kniha je určena všem, kdo se zabývají lidskou řečí, at už se jedná o fonetiky, řečové inženýry nebo psycholingvisty.

17.00 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4000013

(=Ed.Eruidica, vol.14). This book presents for manual segmantation of the speech signal based on acoustic, articulatory, and perceptual features of speechsounds. It deals with transitions between various types of speechsounds both canonically and in a non-standart way, mostly exploiting visual information in the spectrogram and in the waveform. The objective is to provide for uniform segmentation of phonetic corpora based on phonetically motivated and easily applicable rules.

25.90 *
Delivery weight: 300 g
Product no.: 4100014
Sborník Ostravské univerzity. Z obsahu:Modální sémantika nemožnosti v neosobních vědách. K otázke vymedzenia homoným v ruskej a slovnejske frazeológii. Přesnost a věcnost ve věcném stylu. Slangy a interkulturní komunikace. K otázce indexu srozumitelnosti rétorického textu. O spisovné češtině z generačního pohledu. Přehled literatury o zločinecké mluvě v Čechách. Funkcjonalne i niefunkcjonalne elementy jezykowego obrazu swiata.
20.00 *
Delivery weight: 570 g

In stock

Product no.: 4000017

Z obsahu:K aktuální jazykové situaci. Fenomén spisovnosti, jazykový standart. Internacionalizace jazyka. Projevy jazykového purismu v minulosti a v současnosti. Nacionalizační tendence, kalkování. Typy a stupně počeštování cizojazyčných přejímek. Termíny vs.sociolektismy a hlediska jejich vymezení. Pojetí příznakovosti a bezpříznakovosti.

19.00 *
Delivery weight: 300 g

In stock

Product no.: 4000046
Lidové pranostiky jsou založeny na pozorování jevů v přírodě, zejména zvířat, ptáků a povětrnostních úkazů opakujících se v určitých ročních obdobích.
9.50 *
Delivery weight: 170 g

In stock

Product no.: 4000229
(=Ed.Občanské sdružení Bousín a Repechy, sv.4). Slovník přináší slovní zásobu Drahanské vrchoviny, ukázku horácké frazeologie a většinu typických horáckých jazykových prostředků.
12.00 *
Delivery weight: 130 g

In stock

Product no.: 4000230

(Olmützer Schriften zur Deutschen Sprach-und Literaturgeschichte, Bd.4). Aus dem Inhalt: Begriffsbestimmung des Phrasems. Definition des Phrasems und Klassifikation der Phraseme für die Zwecke der Korpusanalyse. Theoretische Ausgangsbasis für die Analyse deutscher Phraseme und ihrer tschechischen Übersetzungsentsprechungen. Korpusanalyse.

18.90 *
Delivery weight: 450 g

In stock

Product no.: 4000243
Monografie se zabývá vyučováním českého jazyka na středních školách v letech 1918-1989, a to především jazykovou složkou vyučovacího předmětu. Neeomezuje se pouze na úzce školský pohled, nýbrž pojímá problematiku z několika zorných úhlů a zasazuje ji do širšího kontextu.
23.00 *
Delivery weight: 850 g

In stock

Product no.: 4000512
Basic Czech III je pokračováním titulů Basic Czech I a Basic Czech II. Skládá se z 6. lekcí (kolem 2000 slov a frází) a metodicky vychází z komunikativního a komparativního přístupu.
24.00 *
Delivery weight: 640 g

In stock

Product no.: 4100123
12.90 *
Delivery weight: 450 g

In stock

Product no.: 4100125
24.50 *
Delivery weight: 470 g

In stock

Product no.: 4100145

In stock

Product no.: 4100281
22.50 *
Delivery weight: 610 g

In stock

Product no.: 4920295
16.90 *
Delivery weight: 220 g

Not in stock

Product no.: 4900811
24.90 *
Delivery weight: 1,000 g

Not in stock

Product no.: 4301231
29.90 *
Delivery weight: 750 g
Product no.: 4501180
14.00 *
Delivery weight: 200 g

Not in stock

Product no.: 4501181
14.00 *
Delivery weight: 150 g

Not in stock

Product no.: 4600738
24.90 *
Delivery weight: 350 g

Not in stock

Product no.: 4601410
7.90 *
Delivery weight: 50 g

Not in stock

Product no.: 4900549
17.90 *
Product no.: 4900477
21.90 *
Delivery weight: 450 g

Not in stock

Product no.: 4900445
23.90 *
Delivery weight: 250 g

Not in stock

Product no.: 4900429
15.90 *
Delivery weight: 310 g

Not in stock

Product no.: 4900424
23.90 *
Product no.: 4900422
18.90 *
Product no.: 4900421
18.90 *
Delivery weight: 350 g

Not in stock

Product no.: 4900414
23.90 *
Product no.: 4900400
25.90 *
Delivery weight: 420 g

In stock

Product no.: 4900397
27.90 *
* Prices include VAT, plus delivery
31 - 60 of 352 results