Architektur


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4403601

Untertitel: filozofska razmišljanja o arhitektonskom stvaraštvu.

Povijest filozofije pokazuje izrazito veliku raznolikost, kako u pristupu pojedinim filozofskim temama tako i u konačnom formuliranju stajališta o promatranoj problematici. Zbog te vidljive nedosljednosti u filozofskom učenju i skokovita povijesnog razvoja filozofske misli, teško se pravilno orijentirati unutar toliko raznorodne discipline, osobito ako se traži odjek ili poveznica prema nekoj drugoj disciplini (poput arhitekture), koja također iskazuje višeslojnost i heterogenost svoje unutarnje prirode. Djelo je koncipirano poput svojevrsnog proširenog priručnika, koji će biti na pomoći potencijalnom istraživaču u prilazu filozofsko-arhitektonskoj analizi kako on ne bi krenuo neartikuliranim putem, sve pod krinkom sveobuhvatne slobode filozofske misli. Knjiga je svojevrsni vodič koji pomaže da se dopre do same biti arhitektonskog stvaralačkog čina.

47,90 *
Artikel-Nr.: 4402905

Dubrovnik/ Zagreb, Institut za povijest umjetnost, 2014, ISBN 978-953-7875-14-5, geb., 592 S., zahlr.Farbfotos, Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, EUR 74,90.

 Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku (1671.–1713.) zauzima istaknuto mjesto među hrvat­skim katedralnim građevinama. Nastala u obnovi grada nakon potresa 1667. godine, monumentalna barokna trobrodna bazilika s kupolom na jedinstven način sjedinjuje visoke estetske standarde dubrovač­kog naručitelja i rimskog projektanta, ali i pojedinih voditelja gradnje iz Rima, sa Sicilije te iz Dubrovnika. Jednako je važna i visokokvalitetna unutrašnja opre­ma – mramorni oltari naručivani u Napulju, Carra­ri i Genovi, te brojne slike talijanskih, flamanskih i dubrovačkih slikara – a poseban fenomen predstavlja Moćnik katedrale s gotovo dvjesto relikvijara, nastalih od 10. do 21. stoljeća. Baroknoj katedrali prethodile su starije građevine – kasnoantička/bizantska i roma­nička – čiji arheološki istraženi ostatci, freske i fragmenti kamene plastike svjedoče o visokoj umjetnič­koj razini nestalih crkava.

Zbog tako visoke arhitektonske i umjetničke kvalitete, po narudžbi katedralne župe, Institut za povijest umjetnosti pristupio je izradi monografije, u koju su uključeni stručnjaci za pojedina područja, a dodatni joj je povod tristota obljetnica dovršenja ka­tedrale. U monografiju su, osim dosadašnjih spozna­ja, uvrštene i nove znanstvene činjenice, utemeljene na terenskim i arhivskim istraživanjima u Dubrovni­ku te na komparativnim istraživanjima u Italiji.

74,90 *
Artikel-Nr.: 4401236

Izložba Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura otvara se u Galeriji Klovićevi dvori 27. ožujka, a trajat će do 25. svibnja ove godine. Riječ je o izložbi kojom se nastavlja ciklus prezentacije naše kulturne baštine iz razdoblja antike, započet 2010. godine izložbom Antički Grci na tlu Hrvatske. Rimska vladavina na tlu današnje Hrvatske zasigurno je, pored grčke, ostavila osnovne kulturološke predispozicije za integraciju ovog područja u zapadnoeuropski civilizacijski kulturni krug te postavila dugoročno temelje za razvoj osnovnih klasičnih obilježja materijalne kulture, osobito u domeni urbanizma, arhitekture i umjetnosti. I nakon sloma golemog imperija njihova je baština kao inspiracija ostala integrirana u nasljeđu globalne zapadnoeuropske civilizacije. Izložba Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura predstavit će sintezu onoga najznačajnijeg što nam je razdoblje antičkog Rima ostavilo u nasljeđe. Na jednome mjestu će biti prikazano oko 150 artefakata iz razdoblja klasične rimske prisutnosti na našem teritoriju (tadašnje rimske provincije Dalmatia, Pannonia i Histria) koji su razasuti po mnogim hrvatskim muzejskim institucijama. 

32,90 *
Artikel-Nr.: 4501332

Izložba predstavlja dva razdoblja djelovanja arhitekta Zdravka Bregovca, ujedno i dvije tematski zaokružene cjeline – prvu izravno povezanu s grupom EXAT 51 1950-ih godina i drugu posvećenu gotovo isključivo turističkoj izgradnji. Sav na izložbi predstavljeni materijal dio je zbirke Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU.     

31,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501094

Monografija 'Viktor Kovačić - otac hrvatske moderne arhitekture' povjesničara umjetnosti Krešimira Galovića prvi je sustavni pogled na život i djelo arhitekta koji je iza sebe ostavio izvanredan graditeljski opus, i bez čijeg bi udjela Zagreb bio siromašniji za neke od svojih najljepših građevina. Ujedno, to je i prvi naslov u novoj biblioteci Jutarnjeg lista pod nazivom Hrvatska moderna, koja se bavi razdobljem u kojemu su hrvatski arhitekti svojim ostvarenjima stajali uz bok svjetskim dosezima arhitektonske struke. Monografija o Kovačiću bogato je ilustrirana fotografijama, Kovačićevim crtežima, skicama, nacrtima te drugim dokumentima vremena.

32,90 *
Versandgewicht: 860 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500120

Fotomonografija. Knjiga ima 200 fotografija, od čega 50 novih na kojima su predstavljene nedavno otkrivene freske i mozaici.

67,90 *
Artikel-Nr.: 4500116

O tome kako su povijest i njezine mijene utjecale na arhitekturu grada priča dr. Dragan Damjanović u knjizi na 253 kartice popraćene brojnim ilustracijama najpoznatijih i najvrjednijih zagrebačkih arhitektonskih rješenja. Počevši od prvog spomena Zagreba u 11. stoljeću do naših dana, Damjanović analizira kroz vrijeme i stilove sve one građevine koje su od dva odijeljena naselja, Gradeca i Kaptola stvarale buduću gradsku cjelinu. Prati njezino osmišljavanje, rekonstrukcije, obnove i preinake ne bi li kao na tablici popunio kockice i stvorio cjelinu grada kakvog danas vidimo. Zanimljivo je da se on u svojoj knjizi ne zaustavlja u vremenu kako bi novovjeki i sadašnji Zagreb ostavio nekoj bližoj ili daljoj budućnosti nego prati rad arhitekata do u naše doba. 

37,90 *
Artikel-Nr.: 4403062

Autorica u knjizi raspravlja o teorijama i praksi očuvanja kulturne baštine u odnosu na projektiranje novih sadržaja na primjerima američkog arhitekta Hugha Newella Jacobsena i austrijskog arhitekta Borisa Podrecce. Autorica je djelo koncipirala kao pregled međunarodne rasprave o problematici unošenja novih sadržaja u već postojeće ambijente a te je spoznaje primijenila u analiziranju djela dvojice arhitekata.

Dio izvornosti djela nalazim u spajanju srednjoeuropskih i sjevernoameričkih iskustava. Arhitekti Podrecca i Jacobsen tako se ističu kao promicatelji projektiranja koje je senzibilizirano na diktat, potrebe i mogućnosti postojećih ambijenata.

                

31,90 *
Versandgewicht: 250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402966

U radu se raspravlja o porijeklu, prvotnoj funkciji i kolanju crteža istarskih naselja tršćanskog i bečkog arhitekta Pietra Nobilea. Donose se nova zapažanja o sadržaju i pravim motivima, pojedinih, arhivističkom obradom u razdoblju između dva svjetska rata pogrešno potpisanih crteža. Zatim, nova zapažanja o nekadašnjem izgledu pojedinih istarskih gradova, njihovih fortifikacija, trgova, ulica i pojedinih građevina. Iznose se utvrđene okolnosti i pretpostavke o Nobileovoj službi u Istri, osobito graditeljskoj aktivnosti te utjecaju istarskih iskustava na njegov kasniji, bečki arhitektonski opus. Posebno se valoriziraju Nobileov utjecaj na krug tršćanskih klasicističkih graditelja, posredno i na njihove realizacije duž istočne obale Jadrana te njegova rana konzervatorska nastojanja u Istri i Dalmaciji.

34,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402764

Moderna teorija konzerviranja i restauriranja počinje se razvijati u drugoj polovici 19. stoljeća. Suprotstavljajući se istomišljenicima Viollet-le-Duca s jedne i Ruskina s druge strane, arhitekt i kritičar Camillo Boito krajem 1870-ih započeo je sastavljati spise o principima restauriranja i potrebi uspostave državnog sustava zaštite kulturne baštine, anticipirajući svojom posrednom teorijom koncepte 20. stoljeća. Boitove ideje utjecale su na talijanske i europske konzervatore, kao i na temeljne dokumente poput Atenske i Mletačke povelje. Ova knjiga donosi deset Boitovih tekstova objavljenih od 1861. do 1886. godine, u kojima se prati evoluiranje piščevih, ali i kolektivnih, stajališta o percepciji i tretmanu povijesnih spomenika u tadašnjoj Europi.

27,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4402741

Untertitel: Research and reconstruction of Diocletian´s Palace Peristiyle in Split 1956-1961.

U knjizi se po prvi put objavljuje iscrpna dokumentacija o značajnom konzervatorskom zahvatu na Peristilu i njegovim kontaktnim zonama koji je proveden prije pedeset godina s ciljem uspostavljanja direktne komunikacije od sjevernih do južnih vrata Palače. Tada je pronađena izvorna razina Peristila i stubište koje ga je spajalo sa "Podrumima" te je rekonstrukcijom antičkog stanja, uspostavljena direktna komunikacija između Peristila i Obale.

Knjiga obiluje arheološkim i arhitektonskim podacima vezanim za prostor Peristila i Vestibula kroz sva povijesna razdoblja. Ima 60 kartica teksta na hrvatskom i na engleskom jeziku, 133 fotografije, 39 tabli velikog formata s arhitektonskim snimcima pojedinih faza arheoloških istraživanja te crtežima izvornog stanja u svim projekcijama.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4401993

Međunarodni znanstveni skup Identitet jadranske turističke arhitekture održan je 3. listopada 2008. godine u velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

28,90 *
Artikel-Nr.: 4400655

Monografija Radovana Tajdera, jednog od najproduktivnijih hrvatskih arhitekata . U monografiji je, uz arhitektonski opus, predstavljen i Tajderov \\\"paralelni projekt\\\" – slavne tekice – bilježnice s poslovnim i intimnim dnevnikom arhitekta, vođenim desetljećima. Tekice su bile izlagane u Ljubljani 1991., a oduševljenost likovno-literarnim svijetom Radovana Tajdera potvrdili su i svjetski poznati arhitekti Peter Herzog, Boris Podrecca, Martin Kohlbauer, koji su \\\"dizajnirali\\\" naslovnice tekica 2005. i 2007. godine. Ulomke iz tekica odabrao je Tajder osobno. Posebna cjelina u monografiji posvećena je zapisima poznatih arhitekata, teoretičara i povjesničara arhitekture o radovima adovana Tajdera (N. Polak, B. Silađin, A. Pasinović, T. Odak, K. Rogina, V. Grimmer ...) 

55,89 *
Versandgewicht: 1.120 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400464

 Knjiga "Urbane transformacije suvremenog Zagreba je sociološka analiza stavova i pogleda brojnih stručnjaka različitih profila o urbanim transformacijama Zagreba u posljednjem desetljeću.

Cilj je knjige sustavna kritička analiza i rasprava o teorijskim konceptima koji se razvijaju unutar suvremene urbane sociologije, a odnose se na razumijevanje procesa urbane obnove te njezine postojeće prakse na primjeru grada Zagreba. U tom smislu su konceptualizirani i operacionalizirani osnovni tipovi urbanih transformacija (urbana obnova, revitalizacija, regeneracija i rekonstrukcija te urbanističko planiranje) i osnovni tipovi urbanih aktera (stručni, ekonomski, politički i civilni). Analizirani su „tranzicijski“ aspekti urbane obnove, a za primjer se uzimaju poslovni neboderi, trgovački centri i podzemne garaže.

32,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400463

Slijedom teorijsko-kritičke analize zamisli o “brendingu” zajednice (place branding, city branding) kojem se argumentirano kao alternativa nude pozicija i termin "identitetski sustav", knjiga temelji novu poziciju za shvaćanje kolektivnog identiteta. Ta je tema uporište za shvaćanje da će ta drugačija vizura dovesti do učinkovitijeg uočavanja i shvaćanja zatečenog identiteta te do utemeljenja sustavne metodologije projektiranja identiteta zajednice.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4301569

( DUBROVNIK - CENTRE BEHIND THE CITY: Urban transformation study ). Knjiga objedinjuje četiri istraživanja kojima je predmet interesa bilo proučavanje mogućnosti urbane transformacije lokaliteta Iza Grada, smještenog u središnjem, sjevernom dijelu prostora uza zidine povijesne gradske jezgre Dubrovnika. Istraživanje u sklopu urbanističke radionice koju je organizirao Grad Dubrovnik provedeno je s ciljem propitivanja stručne i opće javnosti na koji se način može osigurati ostvarivanje javnog interesa aktiviranjem predjela Iza Grada i njegovom preo¬brazbom u Centar iza Grada. Provedbom međunarodnog natječaja u sklopu programa EUROPAN 11 Centar iza Grada pedeset dva su natjecatelja iz različitih dijelova Europe predlagala inovativna urbanističko– arhitektonska rješenja za ustroj novoga modela sklopa gradskog centra koji može dati podjednako kvalitetne odgovore i rješenja kako na kontekstualne tako i na funkcionalne probleme zahtjevne lokacije. U sklopu međunarodne urbanističke radionice „Urbana transformacija fose uza zidine“, koja je organizirana u Dubrovniku uz sudjelovanje studenata i nastavnika s Arhitektonskih fakulteta iz Zagreba i Barcelone, proširene su teme i razmišljanja s lokaliteta Iza Grada na cjelokupno područje oko gradskih zidina, kao i na kontaktno područje između povijesne gradske jezgre i gradskih predjela koji ga okružuju.

 

 

25,90 *
Versandgewicht: 730 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4301254
32,90 *
Versandgewicht: 760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301253

 Edicija objavljena u tri sveska zbirka je fokusiranih intervjua u kojima se s ključnim akterima struke propituju misli o hrvatskoj arhitekturi i oblikovanju na početku 21. stoljeća. U svakoj je knjizi postavljeno 21 identično, tematski formatirano pitanje svim sugovornicima – sa željom da se omogući komparativno čitanje istih problemskih aspekata. Intervjui su vođeni s 21 kritičarom i teoretičarom arhitekture (vol. I), zatim s 21 ključnim kreatorom naše projektantske scene, danas (vol. II) te s 21 etabliranim dizajnerom i teoretičarima dizajna.Vol. I – diskurs hrvatske arhitektonske teorije.Vol. II - diskurs hrvatske arhitektonske prakse.Vol. III – diskurs hrvatske dizajnerske prakse.

42,00 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301252

Monografija o Hermanu Bolléu predstavlja prvi cjeloviti prikaz života i rada jednog od najvažnijih hrvatskih arhitekata kraja 19. i početka 20. stoljeća. Iako je Bollé (Köln, 1845. – Zagreb, 1926.) ostvario golemi arhitektonski opus u Hrvatskoj i okolnim zemljama i iako je kao jedan od osnivača i dugogodišnji ravnatelj Obrtne škole, odigrao ključnu ulogu u procvatu hrvatske obrtne proizvodnje, te u razvoju prvog stručnog usavršavanja za domaće graditelje do sada njegovo djelovanje nije cjelovito obrađeno, već samo parcijalno kroz ne osobito brojne članke u časopisima. Na oko 500 kartica teksta koje prati oko šest stotina ilustracija autor donosi cjeloviti pregled Bolléovog stvaralaštva, od njegovih početaka u Kölnu i Beču, preko rada na završavanju đakovačke i restauraciji zagrebačke katedrale, u okviru ateljea Friedricha Schmidta, do samostalnih ostvarenja zagrebačkog perioda njegovoga stvaralaštva (1879. – 1926.).

89,00 *
Versandgewicht: 3.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4301251

Rukopis knjige dr. Zrinke Paladino pod naslovom Lavoslav Horvat – Kontekstualni ambijentalizam i moderna monografska je obrada života i djela ovoga velikog i iznimno plodnog arhitekta. Štoviše, obrađujući detaljno sve Horvatove stvaralačke faze autorica nas upoznaje i s općim tokovima u hrvatskoj arhitekturi zahvaćajući pritom razdoblje od 20-ih pa sve do 70-ih godina prošloga stoljeća. U tom polustoljetnom rasponu pratimo s jedne strane životopis arhitekta, koji je sam po sebi gotovo romaneskan, s druge strane sazrijevanje i školovanje talentiranoga mladića, kasnije arhitekta, koji će kroz svoj svestrani stvaralački put dolaziti u doticaj s najznačajnijim arhitektima vremena, pa sve do kraja života s ostvarenim nevjerojatno svestranim i bogatim opusom.

Monografija dr. Zrinke Paladino posvećena arhitektu Lavoslavu Horvatu važan je prilog poznavanju hrvatske arhitekture 20. stoljeća. Znanstveno utemeljena analiza i valorizacija opusa ovoga arhitekta donosi po prvi puta spoznaje o jednom od najznačajnijih i najplodnijih autora u povijesti moderne hrvatske arhitekture.

65,90 *
Versandgewicht: 1.660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4300656

Bauhaus osobno: Zbirke Marie- Luise Betlheim, Weimar - Zagreb. Im Buch werden die künstlerisch wertvollen Erinnerungen endlich bekannt gemacht; auf authentische Weise stellen sie das Leben im Bauhaus dar: die lebendige Kreativität des Bauhauses, die Intensität und Innovationsfähighkeit seiner Ideen, den Glauben an die Kraft des künstlerischen Experimentes, den Ehrgeiz und die Erwartungen seiner Schüler und die Verbundenheit seiner Akteure, zwischen denen enge und produktive, emotionelle und anspruchsvolle Beziehungen entstehen, die großen Einfluss auf ihre Schicksale und die zukünftigen künstlerischen Methoden und Werke hatten.Teil des Buches ist der Sammlungskatalog, der Reproduktionen der in der Sammlung vertretenen Werke von Farkas Molnár, Sándor Bortnyik, Henrik Stefán, Paul Klee, Lou und Hinnerk Scheper, Karl Peter Röhl, Franz Frahm-Hessler, Kurt Schwerdtfeger und anderen enthält, die die Einzigartigkeit und den Wert der Sammlung offenbaren. Text in Kroatisch und Engl.

45,50 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand