Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 35 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4403564

Untertitel: srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske.

Djelo o hrvatskom srednjovjekovnom, napose feudalnom fortifikacijskom i stambenom graditeljstvu.

Knjiga je jedinstvena po svom pristupu istraživanju ovih povijesnih spomenika, po rasčlanjivanju i sistematizaciji te raznovrsne i složene problematike, zbog njezine stilske i tipološke slojevitosti. Jedinstvena je i zbog bogatstva komparativne građe koju je, kroz više od četrdesetak godina sistematskog istraživanja materijalnih ostataka ovih spomenika na hrvatskim prostorima i u širim povijesnim okvirima, odradio autor.

Obrađeno je preko 300 burgova kontinentalne Hrvatske, a knjiga obiluje fotografijama, crtežima i nacrtima građevina i njihovih pojedinih detalja (466 ilustracija). Autor opisuje, ocrtava, tumači i ocjenjuje s povijesnog i građevinskog aspekta temeljna poglavlja, analizira mjesto i položaj spomenika, povijesne i topografske razloge njihovog nastajanja upravo na odabranim lokacijama. Donosi tlocrtne slike i prikaze građevinskog umijeća ostvarenog u monumentalnim cjelinama dominantnih srednjovjekovnih gradnji hrvatskih burgova i kastruma na tlu srednjovjekovne Slavonije i sjeverozapadne Hrvatske.

 

47,90 *
Artikel-Nr.: 4402905

Dubrovnik/ Zagreb, Institut za povijest umjetnost, 2014, ISBN 978-953-7875-14-5, geb., 592 S., zahlr.Farbfotos, Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, EUR 74,90.

 Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku (1671.–1713.) zauzima istaknuto mjesto među hrvat­skim katedralnim građevinama. Nastala u obnovi grada nakon potresa 1667. godine, monumentalna barokna trobrodna bazilika s kupolom na jedinstven način sjedinjuje visoke estetske standarde dubrovač­kog naručitelja i rimskog projektanta, ali i pojedinih voditelja gradnje iz Rima, sa Sicilije te iz Dubrovnika. Jednako je važna i visokokvalitetna unutrašnja opre­ma – mramorni oltari naručivani u Napulju, Carra­ri i Genovi, te brojne slike talijanskih, flamanskih i dubrovačkih slikara – a poseban fenomen predstavlja Moćnik katedrale s gotovo dvjesto relikvijara, nastalih od 10. do 21. stoljeća. Baroknoj katedrali prethodile su starije građevine – kasnoantička/bizantska i roma­nička – čiji arheološki istraženi ostatci, freske i fragmenti kamene plastike svjedoče o visokoj umjetnič­koj razini nestalih crkava.

Zbog tako visoke arhitektonske i umjetničke kvalitete, po narudžbi katedralne župe, Institut za povijest umjetnosti pristupio je izradi monografije, u koju su uključeni stručnjaci za pojedina područja, a dodatni joj je povod tristota obljetnica dovršenja ka­tedrale. U monografiju su, osim dosadašnjih spozna­ja, uvrštene i nove znanstvene činjenice, utemeljene na terenskim i arhivskim istraživanjima u Dubrovni­ku te na komparativnim istraživanjima u Italiji.

74,90 *
Artikel-Nr.: 4401442

Autori uvjerljivo razlažu nove interpretacije prema kojima na reljefu izvorno nije bilo prikazano dvanaestero bogova kako se to već do sad smatralo. Kako to zaključuju autori, kolegij nebesnika i njihov sastav i broj može biti "sastavljen od "božanskih" delegata odabiranih po kriterijima teme, mjesta i naručitelja". Autori pokazuju temeljito poznavanje ne samo domaće već i svjetske literature na temu antičke i kasnoantičke skulpture i religije. Veoma akribično, na novi način obrađuju ovu zanimljivu umjetninu iz antičke baštine u Dalmaciji. Uvjeren sam da ćeovaj rad potaknuti nove rasprave i interpretacije.

16,00 *
Artikel-Nr.: 4401236

Izložba Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura otvara se u Galeriji Klovićevi dvori 27. ožujka, a trajat će do 25. svibnja ove godine. Riječ je o izložbi kojom se nastavlja ciklus prezentacije naše kulturne baštine iz razdoblja antike, započet 2010. godine izložbom Antički Grci na tlu Hrvatske. Rimska vladavina na tlu današnje Hrvatske zasigurno je, pored grčke, ostavila osnovne kulturološke predispozicije za integraciju ovog područja u zapadnoeuropski civilizacijski kulturni krug te postavila dugoročno temelje za razvoj osnovnih klasičnih obilježja materijalne kulture, osobito u domeni urbanizma, arhitekture i umjetnosti. I nakon sloma golemog imperija njihova je baština kao inspiracija ostala integrirana u nasljeđu globalne zapadnoeuropske civilizacije. Izložba Klasični Rim na tlu Hrvatske: arhitektura, urbanizam, skulptura predstavit će sintezu onoga najznačajnijeg što nam je razdoblje antičkog Rima ostavilo u nasljeđe. Na jednome mjestu će biti prikazano oko 150 artefakata iz razdoblja klasične rimske prisutnosti na našem teritoriju (tadašnje rimske provincije Dalmatia, Pannonia i Histria) koji su razasuti po mnogim hrvatskim muzejskim institucijama. 

32,90 *
Artikel-Nr.: 4400437

„Nije pretjerano kazati da scenografija Drage Turine predstavlja kazališnu epohu, da daje možda najodređeniji znak teatarskim zbivanjima u Hrvatskoj (a i šire) na prelasku od modernizma u postmodernu. Od trenutka kada se pojavio na sceni preuzeo je na sebe daleko veći teret opremanja pozornica za najraznovrsnije izvedbe, privukao je zanimanje kazališnih grupa i institucija u brojnim domaćim i inozemnim sredinama, oduševio je publiku i kritiku kod kuće i u svijetu, potaknuo je na suradnju umjetnike iz gotovo svih aktivnih naraštaja. Drugačije rečeno, samo je u njegovoj ulozi moguće naći neki zajednički nazivnik burnoga i dramatičnoga kazališnog života u razdoblju golemih estetskih mijena i lomova, u razdoblju možda još većih društveno-političkih sukoba i previranja uračunavajući 1968., 1971., pad Berlinskog zida i Domovinski rat. (…) Po Čarliju Turini scenografija je u nas definitivno postala dramskom disciplinom, ispunila je u potpunosti lucidni bauhausovski zahtjev stvaranja „stroja za igru“, postala je nezamjenjivim dijelom redateljske i glumačke interakcije.

51,90 *
Artikel-Nr.: 4500480

Knjiga Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas Suzane Marjanić prvo je cjelovito djelo o povijesti hrvatskoga performansa, u povijesnom kontinuitetu od dvadesetih godina prošloga stoljeća (dadaističkih akcija grupe Traveleri, zenitističkih akcija Marijana Mikca, Dadaističke matineje u Osijeku) do 2010. godine, smrti rodonačelnika ovoga izvedbenog žanra u Hrvatskoj, Tomislava Gotovca, odnosno kako autorica dobrohotnim cinizmom sama navodi - s ponekom referencom na događanja i ekonomski predapokaliptične 2011. godine, prema predviđanjima futurologa Geralda Celentea. Sustavno godinama i izravno prateći performersku i akcionističku scenu Zagreba, Rijeke, Istre (Labin, Pula), Splita, Dubrovnika, Osijeka i Varaždina, Suzana Marjanić je zasigurno najpozvaniji domaći stručnjak/autorica za ovakav tip sinteze...

145,90 *
Versandgewicht: 5.240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500129

Uz odabir ključnih djela iz fundusa MSU-a, djela na izložbi posuđena su iz mnogih privatnih i javnih kolekcija među kojima su i najznačajnije svjetske zbirke moderne i suvremene umjetnosti poput Centra Georges Pompidou u Parizu, Mamca u Ženevi itd. Neka od tih djela nikada prije nisu bila izložena u Hrvatskoj. Naime, Julije Knifer od početka sedamdesetih do kraja osamdesetih godina često je radio i izlagao u Njemačkoj, a početkom devedesetih odlazi u Francusku (Sète, Nica) gdje će, nastanivši se u Parizu, boraviti do kraja života. Osim ranih radova koji su prethodili meandrima, izloženi su brojni crteži-skice za slike i murale, dokumentarne fotografije među kojima su i publici manje poznati performansi, kao i njegovi autentični (dnevnički) zapisi koji su samo verbalni nastavak iste misli o ljudskoj egzistenciji utjelovljenoj znakom meandra.

Julije Knifer u svijetu umjetnosti postao je prepoznatljiv po geometrijskoj formi meandra do kojega dolazi početkom šezdesetih godina tragajući za krajnjom redukcijom svih izražajnih elemenata: U roku od nekoliko mjeseci došao sam takoreći do kraja, to jest do crnobijele slike (koju sam nazvao anti-slikom), do meandra od kojeg se dalje jednostavnije ne može. Text in Kroatisch und Engl.

39,90 *
Artikel-Nr.: 4403608

Marko Rašica (Dubrovnik, 1882.- Koločep, 1963.) hrvatski je slikar školovan na bečkoj Akademiji (1903.-1907.) u doba najvećeg procvata secesije koja je snažno obilježila rano razdoblje njegova slikarstva. Do 1917. živio je u Ljubljani, Münchenu, Pragu, Parizu i Nizozemskoj, a potom dolazi u Zagreb i postaje profesor na Obrtnoj školi. Rašica je bio izuzetno svestran umjetnik, pored ulja na platnu i akvarela, zidnih slika, okušao se u grafičkim tehnikama, iskucavanju metala, vitrajima, mozaicima, primijenjenim umjetnostima, grafičkom i tekstilnom dizajnu. 

49,90 *
Artikel-Nr.: 4403598

Dvojezična monografija „50 godina Hrvatskog društva naivnih umjetnika“ na hrvatskom i engleskom jeziku. Na njenoj izradi sudjelovala je skupina povjesničara umjetnosti, likovnih kritičara, lingvista te slikara i kipara. Knjiga je sastavljena od tri dijela.

Prvi dio donosi općenitosti o naivnom slikarstvu, o povijesti naivnog slikarstva u Hrvatskoj i, napose, tijek povijesnih okolnosti pod kojima je nastalo HDNU.

Drugi dio donosi popis izložaba članova HDNU-a od 1964. godine do danas.

Treći dio monografije donosi abecednim redom kratke životopise članova HDNU-a, slikara i kipara,  s fotografijom jednog njihovog djela.

 

53,90 *
Artikel-Nr.: 4403593

Andrej Jemec rođen je 29.11.1934. Njegovi se radovi nalaze u brojnim stalnim zbirkama muzeja i galerija te drugim javnim institucijama u Sloveniji i inozemstvu, između ostalog i u: Kongresnoj knjižnici u Washingtonu, Tate Gallery u Londonu, National Museum of Modern Art u Tokiju, Albertini u Beču, Narodnoj galeriji u Pragu, Muzeju suvremene umjetnosti u Beogradu, Modernoj galeriji u Ljubljani, itd. Bavi se slikarstvom, grafikom, crtežem i tapiserijom, skulpturom, bojanjem na staklu i grafičkim oblikovanjem, sudjeluje u pitanjima sklada boja u arhitekturi (među ostalim u kulturnom i kongresnom centru Cankarevog doma u Ljubljani od godine1980. dalje, u obnovi crkve sv. Ivana Krstitelja u Trnovom u Ljubljani godine 1999.), povremeno se bavi i publicistikom. Aktivno od godine 1978. sudjeluje kao voditelj ustanavljenja i oblikovanja studijskog programa odjela za oblikovanje na ALU u Ljubljani, gdje je i prvi predstojnik (do 1988.) i kod obnove likovnog odgoja u slovenskim školama.

15,90 *
Artikel-Nr.: 4403574

Untertitel: Slike, objekti, grafike, 1961.- 2013.

Splitska publika sad ima priliku vidjeti pravu sažetu Saguíevu retrospektivu, pregled djela raznih tehnika, formata, ciklusa i faza, a koji obuhvaća punih pola stoljeća – od 1961. do 2010. Kroz to oduže razdoblje slikar je pokazao vrlo široke raspone vlastite izražajnosti i iznimne metjerske vještine, a ujedno potvrdio jasan kontinuitet – ili barem naglašenu dominantu – figurativne orijentacije, zaokupljenosti ljudskim likom i neposrednom mu okolinom, znatiželje za iskošenim aspektima običnosti, ljubavi za svakodnevno gledano istodobno s porugom i simpatijom, da ne kažemo i s empatijom, pa čak i s ponekom autobiografskom referencijom.

15,90 *
Artikel-Nr.: 4403572

Djelo Renate Vranyczany Azinović (1950-)pripada području male plastike ili komornog kiparstva. Izražavajući se u engobiranoj terakoti, bronci i slici umjetnica se zauzima za izgubljene, zapostavljene, marginalizirane i ugrožene vrijednosti. Jednostavnom stilizacijom u dosluhu s materijalom izrade i prikaza, optimaliziranim učinkom tehnologije, istražuje strukturalne elemente omotača, te unosi u kiparstvo originalna, inovativna i autorska rješenja.

63,90 *
Artikel-Nr.: 4403065

Izložba posvećena Otu Švajceru, likovnom kritičaru, esejistu, istraživaču i autoru desetak monografskih naslova posvećenih fundusu Galerije. Oto Švajcer (Osijek 1907. – Zagreb 2003.) cijeli život bio je izuzetno nesklon pokazivanju ili valorizaciji vlastita likovnog stvaralaštva, te ova izložba nudi po prvi put pogled u njegovu likovnu intimu. Radovi izabrani za ovu izložbu mogu se podijeliti u dvije skupine: prva su likovne bilješke i crtice iz svakodnevnog života i onog što ga je u danom trenutku zaintrigiralo – portreti obitelji, figure, pejzaži, skice kopirane po starim majstorima, razne kompozicije; a druga je skupina radova nastalih 1945. i 1946. godine za vrijeme Švajcerovog boravka u radnom logoru u Valpovu. Publikacija koja se predstavlja je svojevrsni "vodič" kroz arhivsku ostavštinu Ota Švajcera i popis je izvornih dokumenata jedne cijelo-životne karijere autora s više od pet stotina bibliografskih jedinica.

27,90 *
Artikel-Nr.: 4403059

Grafički opus Maria Benedettija označava novo poglavlje u slikarskoj praksi 20. stoljeća kojoj je grafika kao slikarska disciplina, tehnika ali i osamostaljeni vizualni medij primarno sredstvo vizualnog jezika  kojim ovaj autor oblikuje svoj likovni govor. Taj je likovni govor označen gustim kadrom u velikom formatu grafičkog lista kome snažna gesta poteza ruke u samo tkivo matrice, lista i boje ostvaruje impresivnu vizualnost bogatstva grafičkog medija.

13,90 *
Artikel-Nr.: 4403058

„Knjiga TORTA I BRONCA i u podnaslovu Traktat o ulozi skulpture u redefiniranju identiteta grada, upravo je ono očekivano. Njezin je sadržaj gust i težak, no također lagan i fleksibilan. Slično njegovim skulpturama, glazirane su terakote u nastanku teške da bi tek potom stekle konačnu stabilnost ili one od pleksiglasa, naoko teške ali ipak su lagane i lako prenosive. Knjiga je labirint kroz koji kipar putuje krećući se lijevo i desno, naprijed i nazad, ali nikada ne gubeći pravac. Knjiga je i dnevnik toga putovanja, u kojem umjetnik, skulptura i grad traže svoje identitete. Umjetnik sve motri, pa i sebe u toj potrazi. Tome i mora biti tako; knjiga mnogo želi, dohvatiti ono najosjetljivije, suštinu grada, njegov identitet. Odnos skulpture ili spomenika i gradskog prostora nije problem u čijem je prvom planu vizualni identitet, već čitanje toga odnosa kao interakcije javnog prostora preko njegovih markacijskih točaka, a to su skulpture i spomenici - autor će i jedno i drugo motriti s niza stajališta. To je zato što su mogućnosti interakcije mnogoznačne, u širem kulturnom području mogući su mnogi i različiti oblici komunikacije. Autor će u središte svog zanimanja staviti propitivanje odnosa triju identiteta: vlastitog i stvaralačkog, javnog prostora u kome se spomenik nalazi i skulpture kao identitetne oznake po sebi.

15,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403045

Katalog izložbe.

39,90 *
Artikel-Nr.: 4403044

Untertitel:zbornik radova znanstvenog skupa "Dani Cvita Fiskovića" održanog 2012. godine.

Zadarski pluteji sa središnjim istaknutim križem-prilog poznavanju kasnoantičke zadarske klesarske produkcije. Opravdanost korištenja pojma ''klesarska radionica'' u stilskom razvrstavanju nosrednjovjekovne skulpture. Najstariji ciborij splitske katedrale. Dopune opusu Splitske klesarske radionice. Klesarska radionica iz doba kotorskog biskupa Ivana doprinos poznavanju bokeljske ranosrednjovjekovne skulpture. Majstori, radionice, predlošci -rasprava na tri primjera srednjovjekovnoga zidnog slikarstva u Istri. Romanički viseći svijećnjaci iz splitske katedrale. Nepoznata slikarska radionica u Dubrovniku sredinom 14. Stoljeća.

39,90 *
Versandgewicht: 760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403043

Untertitel:Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić.

Ovom izložbom u Galeriji likovnih umjetnosti sažeto će se predstaviti stvaranje četvorice osječkih umjetnika, glavnih i najznačajnijih predstavnika kiparstva u Osijeku u drugoj polovici 20. stoljeća, ili točnije u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Na izložbi će biti izložene isključivo skulpture iz fundusa zbirke kiparstva Galerije likovnih umjetnosti – nakon dugo vremena, ovo će za muzejsku publiku biti prilika da se upozna s primjerima plastike koji su do sada bili čuvani u muzejskom depou. Istovremeno, biti će to izložba koja zadaje jedan novi pravac usmjeren prema evidentiranju, istraživanju, publiciranju i muzejskoj komunikaciji kiparstva u Osijeku u prvoj polovici 20. stoljeća.

38,90 *
Versandgewicht: 1.530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403042

....u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku.

Na izložbi predstavljaju 45 grafika 27 autora, od kojih su neki svjetskog glasa, a druge poznajemo tek po potpisanom imenu na radu. Zajednička im je poveznica da su strani i da su “nepoznati” te da ih u tom spaja okvir muzejske zbirke. Kao strani kategorizirani su zato što su rodom i životom pripadali drugoj sredini, a ne našoj, iako je ta pretpostavka uvjetno istinita jer su i u našoj sredini prisutni svojim radovima - ističe kustosica Radoš, te dodaje da su “nepoznati, ili bolje rečeno neznani (ili još bolje neupoznati) jer su dosad kao strani bili neistraženi i nevalorizirani te izvan primarnog interesa i značenja u obradi fundusa. Tek promatrani u obliku zbirke, međusobno toliko raznoliki autori dobivaju novo značenje heterogenog vremenskog isječka, gdje 'udruženi' djeluju znatno jače nego skupina radova nevezanih i 'neznanih' umjetnika.

 

14,00 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403041

Slikarstvo 20. stoljeća. Realizam. Naturalizam. Impresionizam. Postimpresionizam. Fovizam. Kubizam. Apstrakcija.

   

 

48,90 *
Artikel-Nr.: 4402607

Alfred Freddy Krupa (14 June 1971) is a contemporary painter, master draughtsman and art teacher.

Autor fotografije/reprodukcija je Zvonimir Gerber, uvodnog teksta Casey Shannon (USA), osvrta Ransui Yakata (Japan), urednica Višnja Lasić, stručni suradnik Gradski muzej Karlovac.

Fokus monografije je na tkz. modernom slikarstvu tušem i posljednoj dekadi rada, međutim vrlo detaljna hemeroteka/bibliografija, biografija i pregled likovne kritike/osvrta (Albaneže, Quien, Marciuš, Špoljarić, Baldani, Muić, Banov i drugi) pokrivaju razdoblje od 25 godina i svojevrstan su 'catalogue raisonné'.

47,90 *
Versandgewicht: 670 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4402592

STANKO ABADŽIĆ (1952), native of Vukovar, Croatia, had already dedicated himself to photography by the age of fifteen. He completed his studies in German, and worked as a correspondent for the Croatian newspaper Vjesnik. Since 1995 he has been living and working as a photographer in Prague, after 2001 he returned to Croatia. He works for various magazines such as Elle, Spot, Photo Life, Respekt, Photo, Fotomag.

48,90 *
Artikel-Nr.: 4402588

Knjiga "Odabrani tekstovi" obuhvaća kritike, eseje i intervjue koje su povjesničarka umjetnosti Nena Dimitrijević i umjetnik Braco Dimitrijević objavili u Hrvatskoj i inozemstvu tijekom više od četrdeset godina svog plodnog rada. Značaj knjige nadilazi napor potreban da se obimni materijal objedini i prevede. Naime, uzimajući u obzir činjenicu da su Dimitrijevići većinu svoje karijere s uspjehom nezapamćenim na ovim prostorima izgradili na internacionalnoj umjetničkoj sceni, većina njihovih ondje objavljenih tekstova kod nas je nepoznata. Današnjoj generaciji koja oblikuje stvarnost i budućnost domaćeg umjetničkog konteksta, knjiga će biti vrlo poučno štivo, jer ne samo da izravno iz pera kreatora i sudionika donosi svjedočanstva o najznačajnijim umjetničkim fenomenima druge polovice 20. stoljeća, već zorno predstavlja kritičarsko-kreativni model i kriterije aktivnog utjecanja na zatečenu strukturu kulturnog sustava koje su autori knjige svojim djelovanjem provodili.

48,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401992

Međunarodni umjetničko-znanstveni projekt "Strukture nevidljivog" održat će se u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu, od 16. travnja 2014. do 15. lipnja 2014. godine. Na poseban način - izložbenim postavom i kroz prateća događanja - predložiti će odgovore na pitanje: "Kako pristupiti nepoznatom, granicama znanja, spoju materijalnog i nematerijalnog svijeta u ljudskoj svijesti?" Spomenuto pitanje Martine Kramer autorice projekta, postalo je cijelom timu sudionika i organizatora prvenstveno stručnim i znanstvenim izazovom. Pristankom na sudjelovanje u ovome projektu svjetski poznati umjetnici i znanstvenici projiciraju stečeno znanje i predodžbe u konkretan galerijski prostor na drugome katu bivšeg jezuitskog samostana na Gornjemu gradu. Time ga uistinu preobražavaju i oblikuju novim viđenjima i promišljanjima nevidljivih struktura: svjetla, zvuka, tvari, tijela i valova.

13,90 *
Artikel-Nr.: 4401941

Stjepan Gračan rođen je u Prugovcu 1941. godine. Prvo odabire studij povijesti umjetnosti i psihologije, nakon kojeg se odlučuje za Akademiju. Završio je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu, te diplomirao kod A. Augustinčića. Jedan je od osnivatelja grupe Biafra. Karakteristike njegova rada su naglašavanje grotesknih oblika, izražajno i pojačano izobličenje ljudskog lika radi dramatičnijeg donošenja same ideje i sadržaja. Česti materijal kojeg koristi je poliester u kombinaciji s drugim materijalima najčešće obojan. Izradio je i mnoge javne skulpture i spomenike poput spomenika V. Nazoru u Zagrebu

49,90 *
Versandgewicht: 1.850 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4401445

 ostavština Virgilija Nevjestića = the Virgilije Nevjestić bequest = L' héritage de Virgilije Nevjestić. 

Život Virgilija Nevjestića saga je o ostvarenju sna dječaka čija je potreba za izražavanjem svojih misli, osjećaja, nadvladala sve nevjerojatne prepreke koje su se pred njega postavljale. Da nije postao jednim od najvećih grafičara dvadesetog stoljeća, da je kojim slučajem ostao pastir u svom selu, zasigurno bi cijeli život rezbario, klesao, jer on je neosporno bio jedna od onih čudesnih osobnosti kod kojih je potreba za kreacijom i izražavanjem nadjačavala sve prepreke i usmjeravala je njegovo cjelokupno postojanje od prvih koraka u Kolu do pariških salona i galerija. Značaj ostavštine Virgilija Nevjestića nije, naravno, samo u tome što su sačuvani predmeti koje je Nevjestić koristio kao svojevrsne memorabilije njegova života, već prvenstveno u tome što je sačuvan i velik dio njegova opusa. Poznato je da umjetnici uvijek nastoje sačuvati u svojem posjedu neke od svojih naznačajnijih radova – one presudne, one u kojima su sadržane ključne odrednice njihova razvoja.

38,90 *
Artikel-Nr.: 4401444

Publikacija koja se predstavlja je svojevrsni 'vodič' kroz arhivsku ostavštinu Ota Švajcera. 

13,90 *
Artikel-Nr.: 4401441

Untertitel: Od početka do kraja, i dalje/ From the beginning to the end, and beyond.

Iz fundusu Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku slikarstvo I kiparstvo I grafika I crtež.

17,00 *
Artikel-Nr.: 4400976

The long and rich history and tradition of Slovene book illustration started with Protestant books and continued with the work of Slovene modernists who reached another summit at the end of the 19th century. Slovene book illustration production remained rich and strong even during the Second World War. Afterwards, with the development of vivid publishing activities, Slovene book illustration become internationally recognised. The Biennial of Slovene Book Illustration provides a glimpse of these endeavours by giving an overview of the latest book illustration achievements in Slovenia.

32,90 *
Versandgewicht: 520 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4400550

This is a sort of zero-edition of a book quite opinionated and done with some auto-ironising tone, relaxed and polemic in tone, intentionally "naive" as the author claims. There will soon be a Russian edition. After decades of critical remarks while teaching internationally, some of these notes were put together as a sort of tribute to the former audiences. In a world so divergent and unequal as ours these critical notes for some will be a reminder of the ancient errors and for the others just a warning for what awaits them while trying to improve.

Tomislav Sladojević Šola was born in Zagreb, Croatia in 1948. He is Professor at the University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Information and communication sciences, sub-department for Media and communication.

33,90 *
Versandgewicht: 410 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 35 Ergebnissen