Enzyklopädien und Wörterbücher


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4601618

Předkládaný slovník pojímá jazyk německé veřejné správy se všemi jeho zvláštnostmi. Postihuje jak stále převládající právnickou němčinu, tak hovorový jazyk správy i pojmy ze soukromoprávní hospodářské sféry. Publikace rovněž zaznamenává specifika vycházející z federativní struktury Spolkové republiky Německo.

Ať už je německá a česká správní soustava jakkoliv odlišná, lze na základě pronikání evropského správního práva do vnitrostátních systémů práva předvídat v této oblasti jazykové přizpůsobení. Evropské politické programy požadují přeshraniční spolupráci a podporují ji. Slovník by měl přispět k tomu, aby hranice příslušného jazyka nebyla hranicí limitující spolupráci.

Předkládaná publikace má sloužit především tomuto účelu a umožnit lepší a přesnější komunikaci všem, kteří se touto problematikou zabývají.

Slovník obsahuje více než 40 000 německých termínů a navazuje na Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu, který vyšel v roce 2011 v nakladatelství Linde Praha.

39,90 *
Artikel-Nr.: 4400217

 

Englesko-hrvatski tehnički rječnik i rječnik motora i motornih vozila sastavljen je na temelju terminologije prikupljene na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu iz nastavnih materijala ili iz literature korištene za pisanje seminarskih i diplomskih radova na Katedri za motore i vozila te na Katedri za tehničke strane jezike. Pritom su korišteni popularno-znanstveni i stručni tekstovi na engleskome i hrvatskom jeziku iz područja strojarstva, kao i stručni tekstovi, priručnici i upute za rukovanje iz područja motora i vozila. Pri sastavljanju rječnika korišteni su i dostupni rječnici iz područja strojarstva radi nadopunjivanja terminologije iz područja motora i vozila te rječnici općeg jezika .  Više od 20000 stručnih termina.

 

31,00 *
Artikel-Nr.: 4400216

Novogrčko-hrvatski praktični rječnik prvi je novogrčki leksikografski priručnik u Hrvatskoj. S ciljem da se pokriju potrebe široke publike, osnovni kriterij izbora natuknica rječnika bio je da obuhvaća najveći dio riječi iz svakodnevne uporabe te velik broj riječi književnoga jezika, frazeologiju, riječi novinarskog jezika, argoa, administracije, znanstvene termine, uključujući i dio suvremenoga tehničkog nazivlja.

 

32,90 *
Artikel-Nr.: 4400010

Katalonski jezik 14. je po broju govornika u Europskoj uniji i najveći europski manjinski jezik. Ima više od 9 milijuna aktivnih i pasivnih govornika. Autohtoni je i jedan od dvaju službenih jezika Katalonije, Valencije (Valencijanske) i Balearskih otoka. Manje je poznato da je također i jedini službeni jezik planinske državice Andore. Kuturni pojam koji obuhvaća sav teritorij na kojim se katalonskim govori jest katalonske zemlje (Paisos Catalans). Ovaj je razgovorni priručnik prvi takav priručnik posvećen katalonskom jeziku. U njemu ćete naći mnoštvo riječi i izraza iz različitih područja svakodnevnog života, kao što su: razgledavanje grada, boravak u hotelu, kupnja, odlazak u restoran, večernji izlazak itd. Osim toga, tu su i kulturno-specifični pojmovi, koji će vam približiti katalonsku kulturu, te vodič kroz izgovor.

 

7,90 *
Artikel-Nr.: 4500115

Prvi hrvatsko-nizozemski rječnik u redakciji Radovan Lučića na 596 stranica sadrži preko 36.000 natuknica s obilježenim mjestom naglaska, osnovnim gramatičkim podatcima, leksikografskim odrednicama, raščlanjenim značenjima, suvremenim primjerima uporabe i bogatom frazeologijom. Rječnik svojom preglednom strukturom i sustavom upućivanja omogućuje lako snalaženje i jednostavnu pretragu, a posebni prilozi s opisom izgovora nizozemskih i hrvatskih glasova, pravopisnim i gramatičkim pravilima obaju jezika te popisom nizozemskih nepravilnih glagola čine ga prikladnim za produktivnu uporabu, za studij i prevođenje.     

50,90 *
Artikel-Nr.: 4401935

Rječnik je osmišljen tako da zadovolji potrebe akademske zajednice i svih onih koji uče slovenski i hrvatski na drugim razinama ili kojima je u svakodnevnom poslu potreban rječnik ovoga tipa. Dragocjen je priručnik učenicima i studentima u objema zemljama, svima zainteresiranima za kontrastivno i usporedno proučavanje, prevoditeljima i poslovnim ljudima, ali i svima onima koji žele čitati tekstove na susjednom i srodnom jeziku, za što im treba tek mala pomoć.

Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik ovoga opsega (s oko 30.000 rječničkih natuknica sa svake strane) rezultat je višegodišnjeg projekta. I sadržajno i formalno prvi dvojezični rječnik kojem je s jedne strane slovenski, a s druge hrvatski jezik, ovaj je rječnik utemeljen na suvremenom leksiku provjerenom u mnogim izvorima. Abecedarij je sastavljen ispisivanjem riječi iz suvremenih slovenskih i hrvatskih rječnika te dopunjen brojnim riječima koje su se pokazale potrebnima s prevoditeljskoga stajališta i sa stajališta učenja slovenskoga i hrvatskoga kao drugoga/stranoga jezika na svim razinama. (…)  (iz predgovora Anite Peti Stantić)

79,90 *
Artikel-Nr.: 4400930

Leksikografski zavod objavio je 8. svezak Hrvatskoga biografskoga leksikona. Osmi svezak Hrvatskoga biografskoga leksikona sadržava 1205 članaka o velikanima hrvatske povijesti i kulture, jezikoslovlja i književnosti...

78,91 *
Artikel-Nr.: 4400248

Dvojica autora rječnika, inače nastavnici Pomorskog fakulteta u Rijeci, u 16 godina rada sačinili su opsežan Enciklopedijski brodostrojarski rječnik s 35.000 natuknica s označenim izgovorom, 50.000 primjera s prijevodima, desecima tisuća kolokacija, mnoštvom glagolskih izraza, žargonizama i 870 učestalih brodostrojarskih kratica. Rječnik obuhvaća cjelovit brodstrojarski korpus suvremenog engleskog jezika. Obimna bibliografija sadrži 190 vrela, pretežito brodostrojarskih priručnika, udžbenika, tehničkih rječnika i pojmovnika. Rječnik treba prvenstveno poslužiti brojnim hrvatskim brodostrojarima na domaćim i posebno stranim brodovima, inženjerima u tvornicama brodskih pogonskih i pomoćnih motora te brodograditeljima, đacima i studentima u učenju iz strane literature i pri pisanju maturalnih i diplomskih radova, nastavnicima u poučavanju stručnih predmeta, prilikom pisanja knjiga, udžbenika i priručnika, inženjerima i pravnicima u donošenju zakonskih i podzakonskih akata (npr. Hrvatski registar brodova, Carina, Hrvatski zavod za normizaciju, Narodne novine), stručnim prevoditeljima u prevođenju tehničke literature i svima koji se znanstveno i stručno usavršavaju u ovom području.

 

74,90 *
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand