Ethnografie


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
Artikel-Nr.: 4701052

Autorky sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú tým, ako rozlične možno antropologické a etnologické vedomosti, zručnosti a perspektívy aplikovať v spoločenskej praxi. Problematike sa zároveň venujú v kontexte svojej vedeckej práce, opisujú vlastné dilemy a ponúkajú ich možné riešenia z pohľadu osobnej skúsenosti. Popritom sa snažia nájsť odpoveď na otázku položenú v názve publikácie: presahuje aplikované antropologické snaženie hranice vedy, alebo len rozširuje a obohacuje pole jej pôsobnosti? Soňa G. Lutherová Miroslava Hlinčíková (editorky)

22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4100190

Zborník zo seminára Ludové odievanie 22.4.2010. Z obsahu: Zobrazenie lúdového odevu vo výtvarnom umení. Aplikácia motívov l´udových výšiviek a iných lúdových motívov na suvenírov, gýčovom tovare a textile. Potreba rozhodovania o zachovaní autentickosti motívov, ochrana kvality a miera prípustnosti mutácie lúdových odevov. Východné Slovensko-stav a zachovávanie lúdového odevu. Prisposobovanie a mutácie lúdového odevu vo folklórnych súboroch a v scénických programoch folklórnych súborov.

8,90 *
Versandgewicht: 130 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100192

Publikácia o lúdovom odeve 16 obcí Mikroregionu Terchovskej doliny.

23,90 *
Versandgewicht: 820 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5301344

Svadba v obci Rejdová dodnes predstavuje jednu z najbohatších príležitostí, v rámci ktorých je možné spoznať prejavy tradičnej kultúry v ich premenách a dynamike. Táto hornogemerská obec dodnes poskytuje široký priestor na skúmanie prejavov folklóru a ľudovej kultúry. Ján Kolesár (rodák z Rejdovej a znalec miestnych pomerov) viac, ako desaťročie skúmal a dokumentoval rejdovskú svadbu, a to od najstarších zmienok v 16. storočí až po súčasnosť. Nazhromaždil bohatý materiál vhodný na zverejnenie. Na spoluautorstvo prizval etnomuzikologičku Alžbetu Lukáčovú, ktorá prispela časťami týkajúcimi sa hudobno-folklórnej stránky svadby. Kniha obsahuje 30 kapitol o predsvadobných a svadobných zvykoch, ako i o živote po svadbe, - viac ako 100 notových transkripcií, - cez 300 doteraz nezverejnených historických fotografií, - vyše 50 fotografií zo súčasnosti, - prvý raz zverejnené fotografie Karola Plicku, - viac ako 50 nahrávok tradičného spevu a hudby, - starobylé svadobné reči v rejdovskom nárečí, - unikátne výpovede pamätníkov, - vyše 500 strán bohatých na informácie a obrazový materiál.

65,90 *
Artikel-Nr.: 5200583

Kniha podáva obraz tradičného rodinného života v Liptove v období na prelome 19. a 20. storočia. spojeného s najvýznamnejšími udalosťami v života človeka - narodením, svadbou a smrťou. Okrem opisov týchto rodinných obyčajov je v monografii opísané kalendárne zvykoslovie počas celého ročného cyklu - od jari až do konca zimy. Je to Veľká noc a zvyky roľníkov a pastierov, zvyky letného slnovratu až po predvianočné a vianočné obdobie, novoročie a fašiangy. Monografia ľudovej kultúry Liptov - rodinné a kalendárne obyčaje je pekná, veľkoformátová kniha s množstvom fotografií, plnofarebná, s kvalitnou grafickou úpravou. Text in Tschechisch und Engl.

 

61,90 *
Versandgewicht: 1.250 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101185

Syn známeho folkloristu Jozefa Tatierskeho, ktorý sa spolu s Jánom Gerykom a ďalšími bádateľmi zaslúžil o zdokumentovanie a uchovanie tradičnej slovesnosti z oblasti Púchovskej doliny, pokračuje v sprístupňovaní a zviditeľňovaní duchovných pokladov tejto časti Slovenska. Po publikácii Zlaté piesne Púchovskej doliny (2018) prichádza doteraz najrozsiahlejší spevník obsahujúci až 545 piesní a ich dochovaných verzií. Všetky s textami, notovými zápismi a akordovými značkami. Spevník dopĺňa množstvo užitočných informácií o povahe jednotlivých piesní, variantoch, zdrojoch, z ktorých boli zapísané. Súčasťou knihy je aj podrobný nárečový slovník Púchovskej doliny a CD-disk s digitálnymi audiozáznamami jednotlivých melódií, znotovanými zápismi piesní, informáciami o piesňach a nárečovým slovníkom. Túto praktickú pomôcku ocenia všetci záujemcovia o tradičnú duchovnú kultúru a samozrejme folklórne súbory nielen z regiónu, ale z celého Slovenska, ktoré v nej nájdu cenný materiál na obohatenie svojho repertoára.

 

29,90 *
Versandgewicht: 710 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101175

Štiavnické betlehemy sú fenomén, ktorý je súčasťou starobylého baníckeho mesta už niekoľko storočí. Autorka v tejto jedinečnej publikácii popisuje genézu vzniku a tvorby tradičných štiavnických baníckych betlehemov v 19. a 20. storočí a prináša aj príbehy tých betlehemov, ktoré sú súčasťou najväčšej zbierky Slovenského banského múzea (SBM) v B. Štiavnici. Kniha je vizuálne príťažlivá, pričom obsahuje viac ako 100 fotografií najkrajších betlehemov zo zbierok SBM.

26,90 *
Artikel-Nr.: 5000527

Súborné vydanie Slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka v štyroch zväzkoch má ambíciu ukončiť takmer storočný proces prípravy, edície a kompletného publikovania jednej z najväčších individuálnych zbierok slovenských ľudových piesní v histórii, ktorú vytvoril etnomuzikológ a skladateľ Béla Bartók. Zbierka slovenských ľudových piesní Bélu Bartóka je výsledkom dvanásťročnej zberateľskej práce, ktorú realizoval etnomuzikológ a skladateľ v rokoch 1906 – 1918 predovšetkým v nitrianskej, hontianskej, pohronskej a podpolianskej oblasti. Podarilo sa mu zapísať 3 078 melódií, z fonogramov Mártona Vikára z Považia prepísal 145 piesní a ďalšie zápisy dostal k dispozícii od Zoltána Kodálya a Antona Baníka. Po systematizovaní a príprave na edíciu v troch zväzkoch (v rokoch 1922, 1924 a 1928) odovzdal Bartók zbierku Matici slovenskej a usiloval sa o jej publikovanie. Pre technické problémy, nezhody s redakciou a napokon pre zhoršujúcu sa spoločensko-politickú situáciu, kvôli ktorej Bartók opustil v roku 1940 Európu, k jej vydaniu za jeho života už nedošlo. Prvý, druhý a tretí zväzok vyšli postupne v rokoch 1959, 1970 a 2007 pod redakčným vedením Alice a Oskára Elschekovcov, ktorí majú rozpracovaný (Bartókom zamýšľaný) záverečný štvrtý zväzok. Prvé tri zväzky obsahujú všetky zápisy ľudových melódií tejto monumentálnej zbierky, pripravovaný štvrtý zväzok bude obsahovať rôzne doplnkové materiály.

79,90 *
Versandgewicht: 4.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900189

Publikácia prezentuje prvú časť výsledkov výskumov piesňového repertoáru, spevných príležitostí a etnickej identifikácie, uskutočnených vo vybraných komunitách slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku v rokoch 1991 - 2017 v 27 lokalitách. Kniha obsahuje: 1. Úvod a 2. Piesňovú zbierku, ktorá prináša piesňový materiál z lokalít: Nová Huta/Bükkszentkereszt, Dolný Regmec/Alsóregmec, Banačka/Rudabányacska, Kestúc/Kesztölc a Veňarec/Vanyarc.

25,90 *
Versandgewicht: 460 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700990

Sociální mobilita Romů není ve veřejném ani akademickém prostředí výrazným tématem. Dá se říci, že je naopak předmětem soustavného opomíjení a popírání. V knize prezentované etnografické výzkumy přinášejí svědectví o historickém či aktuálním sociálním vzestupu Romů ve vybraných lokalitách. Zvolené téma zároveň umožňuje dkrýt a popsat silné bariéry a tlaky, které proti této mobilitě stále působí – jedná se o mocenskou dominanci „majority“. Kniha se tedy snaží o formulování nového rámce pro pochopení dynamiky vztahů mezi etnicitou, sociální mobilitou a mocí. Publikace je výsledkem tříleté práce skupiny kulturních antropologů z Univerzity Palackého v Olomouci. Empiricky je založena na výzkumu přímo v terénu čtyř slovenských vesnic na Spiši, jejichž romští obyvatelé nenaplňují běžné stereotypy o lidech žijících na okraji společnosti. Počáteční zaměření výzkumu na vyhledávání příkladů minulé i současné vertikální sociální mobility postupně vedlo ke kladení otázek nejen po podmínkách, ale také překážkách sociálního vzestupu Romů. Bohatá data o lokální historii a paměti, práci a migraci, moci a interetnických vztazích umožňovala průběžnou komparaci a diskuzi v týmu výzkumníků.

20,90 *
Versandgewicht: 400 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4800486

Kniha o živote našich starých a prastarých rodičov nadväzuje na publikáciu Tradície na Slovensku (2015). Pútavé rozprávanie v slede ročných období opisuje život v južných oblastiach aj severných regiónoch Slovenska a približuje, na čo sa my súčasníci možno ešte pamätáme, ale i to, na čo sme sa už našich starkých nestihli opýtať.

Ako kedysi vyzerali mestá, dediny, obydlia? Aké boli všedné i sviatočné dni našich predkov, aké práce ľudí zamestnávali okolo domu i mimo neho, ako trávili voľný čas, ako vyzeralo ich vzdelávanie, oblečenie či hygiena?

26,90 *
Versandgewicht: 870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800152

Koutní plachta či koutnice byla v české lidové kultuře plachta oddělující postel šestinedělky umístěnou v koutě od zbytku světnice. Toto místo nesměla za normálních okolností žena opustit, jinak mohla vystavit nebezpečí sebe, dítě i okolí, včetně lidí, zvířat, věcí i živlů. Zvyk izolovat šestinedělku byl rozšířen po celém světě. Celobarevná publikace představuje sbírku slovenských koutních plachet ze sbírek Národního muzea. Ikonografický, umělecko-řemeslný i historický výklad provází bohatý obrazový materiál, zachycující krásu těchto nádherně zdobených, především vyšívaných památek lidové kultury, spjatých s tématy porodu a šestinedělí.

25,90 *
Artikel-Nr.: 4801959

Dejiny a tradície každej obce či regiónu majú na mape Slovenska nezastupiteľné miesto, ako komponenty utvárajúce históriu a kultúru celého národa. Svojou čiastkou do tejto mozaiky prispeli aj autorky publikácie Akoby ho anjeli šili, Jana Čerepová a Michaela Škodová, ktoré jej prostredníctvom prinášajú cenné informácie o ľudovom odeve v Ábelovej. Obec leží v okrese Lučenec na severozápade Novohradu, v regióne dodnes bohatom na pozoruhodné a v mnohých smeroch nedocenené prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Jedným z najzaujímavejších je práve tradičný odev ako fenomén sto¬jaci v súčasnosti v centre záujmu nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti. Autorky skĺbili nadobudnuté skúsenosti a odborné znalosti, ktoré v súčinnosti s výsledkami terénneho výskumu podávajú komplexný obraz o vývoji tradičného odevu v Ábelovej, keď prostredníctvom textových informácií a množstva farebných fotografií podrobne opisujú ženské, mužské a detské odevné súčiastky i doplnky.

23,90 *
Artikel-Nr.: 4602191

Kniha prináša mnohé nové skutočnosti o požitavských vodných mlynoch, niekoľko desiatok prekladov starých listín, autenticky zachytené rozprávania potomkov starých mlynárskych rodín, ale aj informácie ako sa postupovalo pri mletí obilia, krátky mlynársky slovník, tradičné recepty či množstvo faktografických údajov z histórie mlynárstva na Slovensku či samotnom Požitaví. Takmer 400-stranová reprezentačná kniha obsahuje 70 nových a dobových fotografii, viac ako 50 perokresieb, 15 súčasných a historických máp a 24 mlynárskych ľudových piesní.

32,90 *
Artikel-Nr.: 4801509
24,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501734

Kniha Tradície na Slovensku je zaujímavým čítaním pre celú rodinu o pôvode, vývoji a význame našich bohatých tradícií.

V prvej časti ponúka pútavé informácie o rodinnom zvykosloví, o narodení dieťaťa, svadbe i o úmrtí, o pôvode zvykov a obradov aj o tom, čo sa z nich v priebehu storočí zachovalo. Druhá časť knihy prechádza štyrmi ročnými obdobiami a oboznamuje s výročnými zvykmi a obradmi. Súčasťou knihy je receptár s tradičnými jedlami, ale aj mnoho piesní, riekaniek a pranostík.

25,90 *
Versandgewicht: 920 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501225

Unikátna obrazovo-textová publikácia o kysuckých dreveniciach a zabudnutých remeslách.

Takmer dve tisícky fotografií sú výsledkom niekoľkoročného výskumu, aký dosiaľ na území Kysúc nemá obdoby. Obsiahol všetky kysucké obce a mestá a ich horské osady. Text prináša nielen informácie o stavebných a remeselných tradíciách, ale ponúka aj osobné výpovede pamätníkov, posledných pôvodných obyvateľov kysuckých lazov. Zároveň je vrúcnym vyznaním autora svojim predkom a oslavou ich životaschopnosti, húževnatosti a obrovskej schopnosti prispôsobiť sa aj tým najtvrdším podmienkam.

64,90 *
Versandgewicht: 2.750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4403250

Vianočné koledy, vinše a hry v zbierke sú prepisom (notovým a textovým) magnetofónových záznamov z hudobného archívu Slovenského rozhlasu. Záznamy sa uskutočnili v rokoch 1965 – 1995, čiže v rozsahu tridsiatich rokov. Sú v podstate verným obrazom tradičného vianočného repertoáru spätého s koledovaním, spevmi, vinšami a hrami v jednotlivých lokalitách Slovenska (i Slovákov žijúcich v prostredí Bihorských hôr v Rumunsku). Obsahom je 213 kolied, rozčlenených na koledy a vinše svetské, duchovné, pastorálne a novoročné. Zostavovateľ rozdelil koledy aj podľa oblastí, regiónov a obcí. Texty a notové záznamy dopĺňajú fotografie.

22,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4302346

Autor v tejto publikácii opisuje:
Spôsob adaptácie na prírodné prostredie a získavanie potravy bola každodenná tvorivá aktivita roľníka, ktorou získaval nielen potrebné biologické hodnoty, ale napĺňal aj vlastnú kultúrnu identitu. Súčasne však bola aj mierou kultúrnej vyspelosti v humanizácii prírodného prostredia. Materiálne, sociálne i duchovné prejavy kultúry, vzťah k prírode, usporiadanie rodiny i spoločenstva, hodnotové orientácie - to všetko bolo na Slovensku v minulosti výrazne ovplyvnené roľníckym základom života. Závislosť roľníka a jeho rodiny od poľnohospodárskej produkcie prestúpila aj ich duchovný život a prejavila sa v bohatom agrárnom kulte našich predkov. 

 

14,90 *
Versandgewicht: 300 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101763
Kysucký lekár, spisovateľ a zberateľ ľudovej slovesnosti v obsažnej publikácii približuje doposiaľ málo spracúvanú, pritom mimoriadne rozsiahlu oblasť tradičnej kultúry – etnomedicínu a ľudovú mágiu.Od poslednej generácie pamätníkov zozbieral informácie o množstve tradičných povier, praktík, úkonov, zvyklostí, ktoré boli významnou súčasťou duchovného sveta i dennej praxe kysuckých vrchárov, a poskladal fascinujúci, neobyčajne plastický a autentický obraz o tajuplnej, mnohorozmernej, až neuveriteľne intenzívne prežívanej „magickej“ sfére života našich predkov.Obsahom i spôsobom podania jedinečné dielo vypĺňa obrovskú medzeru v poznaní života a duchovného dedičstva slovenskej dediny.
24,30 *
Versandgewicht: 870 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4600059

Rozsiahla monografia je syntézou tradičného odevu Slovenska z dvoch hľadísk: podľa jednotlivých druhov odevných súčiastok a z hľadiska príležitostí, na ktoré sa nosili. Autor nepristupoval k otázke tradičného odevu obvyklým spôsobom – podľa regiónov. Naopak, v diele zhrnul významné rozdiely medzi jednotlivými formami tradičného odevu a zároveň definoval ich spoločné vnútorné aj vonkajšie znaky, nadväzujúc na rozsiahly Etnografický atlas Slovenska, vydaný začiatkom 90-tych rokov. Obrazová časť je graficky jednotná, bohato zastúpená autorskými kolorovanými kresbami Viery Škrabalovej (rod. Líčeníkovej), ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Múzea ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV-u v Stupave. Publikácia vychádza v rovnocennej dvojjazyčnej mutácii: slovensko-anglickej.

86,90 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500543

Čo je sviatok na Slovensku v 21. storočí? Ako sa autenticky slávia Vianoce či Halloween? O tom Katarína Popelková, Juraj Zajonc, Monika Vrgzulová a ďalší v novej publikácii Ústavu etnológie.

Publikácia prezentuje výsledky základného výskumu súčasných sviatkov, ktorému sa venoval tím etnológov v rokoch 2011–2013. Sviatky sa stali predmetom empirického skúmania ako sociálne fenomény a ich analýza sa opiera o popisy autentických prejavov, konkrétneho prostredia a spoločenských podmienok, v ktorých sa vyvíjajú. Cieľom etnológov bolo odhaliť, aký význam majú sviatky pre súčasnú spoločnosť Slovenska a aké funkcie v nej plnia. Jednotlivé časti publikácie sa venujú trom vybraným sviatkom – Výročie Slovenského národného povstania, Vianoce, Halloween, samostatná časť sa zaoberá zákonodarstvom súvisiacim so sviatkami.

31,90 *
Versandgewicht: 530 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand