Architektur


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 83 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 5400472

Unikátna zbierka dlaždíc Bratislavy vznikla vďaka odhodlaniu výskumníčky Julie Itin a fotografa Štefana Cipára, ktorým sa podarilo dostať za brány niekoľkých stoviek historických domov v Starom Meste, na Palisádach, v okolí Obchodnej ulice, Hlavnej stanice či Blumentálu. Fotografie dlažieb sú doplnené príbehmi ľudí, ktorí po nich pred sto rokmi kráčali.

69,90 *
Artikel-Nr.: 5400170

Snahou publikace Člověk člověku je přiblížit čtenáři profesní a přátelské protnutí lékaře Karla Kocha (1890–1981) a architekta Dušana Jurkoviče (1868–1947), které vyústilo ve společnou realizaci Kochova sanatoria s unikátní zahradou v Bratislavě. Název knihy Člověk člověku odkazuje na ústřední motiv Kochova myšlení: nejvyšším posláním člověka je lidskost, která má být naplňována v bezpodmínečně lidském jednání a službě druhému člověku. Úsloví připomínají Goethova slova, na něž se Karel Koch ve svých textech opakovaně odvolává: „Sám považuji za možné, že lidskost konečně zvítězí, jen se obávám, že pak bude svět velikánským lazaretem, v němž bude člověk člověku lidským ošetřovatelem!“ Jinými slovy, než si lidstvo uvědomí smysl této nejvyšší hodnoty, napáchané škody mohou být nedozírné. V tento moment pak bude lidskost jediným lékem. Toho byli Karel Koch i Dušan Jurkovič svědky i aktivními aktéry během obou světových válek i doby poválečné. Toho jsme svědky také v současnosti.

46,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5400097

The newest book in our offer, which we are very excited about. The book presents more than 120 Slovak synagogues on postcards, some long forgotten, many long since disappeared from the map of Slovakia. Read this unique book and remember ancient history on old postcards.

42,90 *
Versandgewicht: 990 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301175

Luxusná, plnofarebná kniha väčšieho formátu s množstvom nevšedných fotografií predstavuje bratislavské fontány zo štyroch historických období od roku 1572 až do súčasnosti. Historické a okrasné fontány schované vo dvoroch domov a palácov v centre mesta, ale aj socialistické fontány, ktoré ruky projektantov, budujúcich svetlé zajtrajšky, roztrúsili medzi paneláky na sídliskách, tak zostávajú pre obyvateľov mesta, ktorí nebývajú v ich bezprostrednej blízkosti, aj pre jeho návštevníkov, do veľkej miery skryté. Kniha je určená pre každého, kto sa zaujíma o fontány, architektúru a o mesto Bratislava. Poteší milovníkov histórie a umenia, pripomenie nostalgiu budovania socializmu a predstaví aj tie najmodernejšie. Záverečná kapitola Ako fungujú fontány v Bratislave odhaľuje technické pozadie fungovania fontán. Pre serióznych záujemcov o problematiku poskytuje kniha zhrnutie všetkých čiastkových informácií o bratislavských fontánach a sumarizuje všetku dostupnú literatúru o nich.

37,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5301163

Publikácia sa venuje prezentácii Urbanistickej štruktúry a členenia mesta, katastra Bratislavy. Tieto témy súvisia s návrhom nového územného plánu, ktorý by mal obsahovať hranice zastavaného a zastaviteľného územia mesta. Kataster Bratislavy má dnes zhruba tretinu zastavaného územia, tretinu tvoria zeleň, lesy a tretina plochy je nezastavaná. Jednotlivé mestské časti, aj menšie časti mesta majú rôznu štruktúru zástavby. Prvým krokom pri návrhu celku by mohlo byť definovanie Urbanistických lokalít, ktoré sú základnou zložkou urbanistického členenia mesta. Dnešné členenie na ZSJ- základné sídelné jednotky je zastaralé a neobsahuje novú zástavbu po roku 1990. Publikácia obsahuje popri analýze štruktúry zástavby aj alternatívu nového členenia Bratislavy. Publikácia obsahuje do 80 schém mesta aj jednotlivých častí mesta, 12 fotozáberov z dronu, časť textu je v anglickom jazyku. Zobrazený je aj vznik nového obrazu mesta- aglomerácie a možný rozvoj štruktúry severozápadnej a severovýchodnej časti mesta Bratislava.

35,90 *
Artikel-Nr.: 5300465

Jedna z najvýraznejších premien Bratislavy sa udiala pred 50 rokmi. Vznikala v tom čase nová dominanta mesta: Most SNP. Dizajn mosta spred polstoročia je taký originálny a nadčasový, že dodnes žasneme nad umom a nadaním jeho tvorcov z vtedajšej Slovenskej vysokej školy technickej. Nad ich odvahou a ambicióznosťou. Most SNP preklenul Dunaj v jedinečnej podobe a jeho silueta vpečatila mestu novú identitu. Raritné dobové reportážne fotografie Juraja Bonča z výstavby sa stretávajú v knihe s ich súčasnými verziami. Jeho pokračovateľ, fotograf Ľubomír Deák, si dal záležať na tom, aby ich spravil presne z tej istej pozície, z akej boli pred 50 rokmi odfotené. Monochrómia verzus farebnosť, budovanie zajtrajškov verzus svet dneška, z akéhokoľvek pohľadu sa na to pozriete, je to zaujímavé porovnanie. Pripomeňte si teda, aké to bolo, pozrite si, aké to je, a zasnívajte sa, aké to mohlo byť – to všetko vďaka výnimočnej fotodokumentácii tejto významnej bratislavskej premeny v majstrovsky spracovanej knihe.

69,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300310

Kniha mapuje malé aj veľké dejiny 800-ročnej sakrálnej stavby - Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Štiavnici. Jeden z jeho fenoménov je fakt, že stavba kontinuálne slúži svojmu účelu. Hoci súčasný klasicistický „plášť“ fasády kostola je nenápadný, „oblieka“ pôvodné murivá ešte stredovekej románskej 3-loďovej baziliky (okolo polovice 13. storočia).

Fascinujúci príbeh premien starobylého kostola (pôvodne kláštorného) je prezentovaný na pôdoryse výsledkov odborných výskumov, vďaka ktorým sa postupne a medziodborovo, formuje čoraz komplexnejší obraz o hodnotách kostola.

Premeny, vývojové etapy kostola autorky reflektujú v kontexte dejín mesta, regiónu, krajiny a kultúrneho dedičstva stredoeurópskeho priestoru. V knihe je publikovaný aj rozsiahly obrazový materiál, historická ikonografia, fotografie zo špecializovaných výskumov, kolekcia fotografií súčasného stavu. Na príprave a spracovaní monografickej publikácie participoval široký tím odborníkov (historici, archeológovia, reštaurátori, umeleckí historici). Zámerom publikácie bolo celistvo prezentovať individuálne hodnoty a zaujímavosti kostola nielen odbernej, ale aj širokej verejnosti.  

45,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300766

Publikácia mapuje obdobie dvadsiatich rokov činnosti Krajského pamiatkového úradu Žilina (2002 – 2022). Kolektív autorov – žilinských pamiatkarov – sa snaží verejnosti priblížiť svoju prácu a ukázať krásu i zložitosť celej pamiatkovej disciplíny.

Kniha je rozdelená do 20 kapitol, ktoré sa zaoberajú konkrétnym typom národných kultúrnych pamiatok a ich obnovou – hradom, hradným ruinám, kostolom a kláštorom, synagógam, kalváriám a drobnej sakrálnej architektúre, kaštieľom a kúriám, historickým parkom a záhradám, ľudovej architektúre, technickým pamiatkam... Osobitný priestor je venovaný archeologickým, architektonickým a výtvarným nálezom a reštaurovaniu a v závere aj zaniknutým a novozapísaným pamiatkam. Súčasťou graficky zaujímavo spracovanej publikácie je predslov a doslov a výber z literatúry, ktorý zahŕňa tradičné bibliografické zdroje, téme zodpovedajúce edície a pamiatkové výskumy a reštaurátorské dokumentácie.

37,90 *
Artikel-Nr.: 5300750

Po Ladislavovi Eduardovi Hudecovi predstavuje C.A.L.E.H. n.o. verejnosti jeho otca Juraja Hudeca, ktorý patril medzi významné osobnosti Banskej Bystrice na prelome 19. a 20. storočia. Juraj Hudec bol predovšetkým staviteľom, ale podieľal sa na stavbách aj ako projektant a reštaurátor. Okrem toho bol členom Obchodnej a priemyselnej komory, Uhorského karpatského spolku, viacerých mestských komisii a pri magistráte zastával funkciu mestského staviteľa a hospodárskeho inšpektora. Juraj Hudec získaval zručnosti vo firmách Cserey a Wünsch, ktoré neskôr zúročil vo vlastnej firme založenej spolu s Ľudovítom Rosenauerom. Firma Hudec a Rosenauer patrili medzi dôležité spoločnosti pri rozvoji mesta. V prehľade Hudecovej stavebnej činnosti vidíme širokú škálu stavieb - od verejných budov, cez vily až po zázemie elektrárne a turistické útulne. Výskum ku knihe potvrdil Hudecovu odbornosť, všestrannosť a inovatívnosť, ktoré ho spolu s dobrými kontaktmi predurčili na úspešnú profesionálnu dráhu, aj keď iba v rámci provinčného mesta, akým bola Banská Bystrica na prelome 19. a 20. storočia. Komplikovanosť daného obdobia mohla byť príčinou, prečo sa na meno Juraja Hudeca v priebehu 20. storočia vytratilo. Jeho stavby ale pretrvali a môžeme ich dodnes obdivovať – väčšina budov postavených Jurajom Hudecom stále stojí a mnohé plnia podobnú funkciu ako za jeho života.

25,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5300673

Kniha formou pútavých esejí analyzuje architektonickú situáciu na Slovensku. Zaznamenáva hlavné trendy v súčasnej architektúre a diela, ktoré ich ilustrujú. Autori venujú pozornosť širšiemu spoločenskému kontextu architektúry: skúmajú postavenie architektonického dedičstva aj vzťah architektúry k prírodnému prostrediu a reflektujú aj problematické témy, ako je architektúra a vojnový konflikt či politizácia verejného priestoru. Kniha voľne nadväzuje na sériu publikácií Ročenka slovenskej architektúry.

38,90 *
Versandgewicht: 600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200983

Z obsahu: Ohrozené kostoly Gemera. Evanjelický kostol v Štítniku-niekolkov poznámok k stavebnému typu kostola s trojchórovým východným záverom. Kostol Všetkých svätých v Henckovciach –a výsledky architektonicko-historického a umeleckohistorického výskumu. Starý kláštor minoritov v Levoči-najnovšie poznatky o jeho stavebnom vývoji. Gemerské a malohontské nástenné malby z pohl´adu textilných a odevných realit. Mobiliár gemerských kostolov v kontexte historických a kultúrnych súvislostí. Hrad Muráň z pohl´adu najnovšieho archívno-historického a architektornicko-historického výskumu. Kaštiel´ v Jelšave z pohl´adu stavebného vývoja a problémy jeho obnovy.

39,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200715

Publikácia predstavuje šiesty diel série, ktorej ambíciou je postupne spracovať kaštiele a kúrie na celom území Slovenska. V každej knihe nájde čitateľ nielen pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale aj tie, ktoré do neho neboli zaradené. Predchádzajúce diely sa zaoberali Liptovskou, Oravskou, Spišskou, Turčianskou a Zvolenskou stolicou. Kniha o Hontianskej stolici približuje 59 šľachtických sídiel, konkrétne 16 kaštieľov a 43 kúrií. Do zoznamu štátom chránených pamiatok sa dostalo iba päť kaštieľov a tri kúrie. Autori rozdelili heslá podľa aktuálneho administratívneho členenia obcí. Kapitoly o jednotlivých rezidenciách, v závislosti od stavu poznania, obsahujú dlhšie alebo kratšie texty o ich majiteľoch, stavebno-historickom vývoji a pri časti objektov aj o priľahlých záhradách alebo parkoch. Pri celkovom zhodnotení Hontianskej stolice možno konštatovať, že tu v dôsledku zániku Uhorska v roku 1918 došlo k obrovským stratám v oblasti záhradnej architektúry. Jednoznačne najznámejší kaštieľ stelesňuje niekdajšie reprezentatívne obydlie rodov Koháry a Sachsen-Coburg-Gotha vo Svätom Antone s vysokou architektonickou i historickou hodnotou celoslovenského významu. V jeho tieni stojí ale kaštieľ Palásthyovcov (s. č. 634) v Plášťovciach, ktorý nie je vôbec vyhlásený za pamiatku napriek svojej autenticite a v rámci Slovenska unikátne zachovaným terasám niekdajšej barokovej záhrady.

46,90 *
Versandgewicht: 1.150 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201570

Juraj Gavula (1942) je jednou z osobností, ktorých prínos zhodnocuje ďalšia generácia. Nová kniha je výsledkom výskumu sochárovho syna a vizuálneho umelca Mateja Gavulu v spolupráci s teoretikom umenia Danielom Grúňom a ďalšími autorkami a autormi. Predstavuje diela sochára na sympóziách a stavbách od Bratislavy cez Galantu po Svidník neďaleko rodnej obce Čabiny. Sú to diela organických abstraktných tvarov, ktoré nenapĺňali politické požiadavky socialistického realizmu, ale dotvárali okolité životné prostredie. Text in Slowakisch und Engl.

49,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5201568

Veľká kniha architektúry elektrární na Slovensku — od historických až po atómové stroje. Na Slovensku sa dodnes zachovali závody, ktoré sú funkčnými múzeami. Historičky industriálu Eva Belláková a Veronika Chládeková navštívili spoločne s fotografom Matejom Hakárom 21 vybraných prevádzok od Bratislavy cez Mochovce, hornú Nitru, Kremnicu, Kežmarok až po Vojany. Zrkadlí sa v nich vývoj architektúry 20. storočia. Novou prioritou sa však stáva vplyv na životné prostredie. Elektrárne v knihe: Nadabula – Rožňava, Hlohovec, Piešťany, Huncovce – Kežmarok, Handlová, Trnava, Trenčianske Teplice, Kremnica, Bratislava, Jasenie, Staré Hory – Dolný Jelenec, Ladce, Zemianske Kostoľany – Nováky, Dobšiná, Trenčín, Vojany, Jaslovské Bohunice, Čierny Váh, Kráľová, Mochovce, Malženice

65,90 *
Artikel-Nr.: 5200584

Je to piaty diel monografických publikácií s tematikou ľudovej kultúry regiónu Liptov. Je venovaná problematike ľudového staviteľstva a architektúry. Okrem charakteristiky drevených stavieb sa venuje aj murovaným domom, ktoré sú jedinečným dokumentom majstrovstva liptovských murárov. V knihe je prezentovaný aj spôsob bývania a života veľkých rodín v minulosti. Pozornosť je venovaná aj hospodárskym stavbám a drobnej architektúre, ktoré spolu dotvárali historické prostredie roľníckych a remeselníckych usadlostí. Text -slovenský, úvodné texty všetkých kapitol - jazyk anglický.

61,90 *
Artikel-Nr.: 5201357

Henrieta Moravčíková je historičkou a kritičkou architektúry. V rozhovore s novinárom Patrikom Garajom hovorí o spoločenských presahoch architektonickej tvorby, o aktívnom prístupe k ochrane významných diel modernej architektúry, o vzdelávaní mladých profesionálov, práci na medzinárodne oceňovaných publikáciách a o vlastnej profesijnej ceste.

„Všetci sme istým spôsobom vystavení účinkom architektonických a urbanistických riešení. Architektúra je vecou verejnou, a preto je veľmi mocným nástrojom. Dokáže človeka determinovať a ovplyvňovať, organizovať aj väčšie skupiny ľudí, spoločenstvá a masy. To je veľmi dôležité. Okrem toho, že je výtvarným alebo formálnym prvkom, je architektúra spoločenským fenoménom. Možno aj preto je pre mňa taká zaujímavá.“

23,90 *
Artikel-Nr.: 5201353

Cena za architektúru CE ZA AR už 21 rokov upozorňuje na spoločenskú váhu architektúry a profesionálnych výkonov slovenských architektov a architektiek. Jeho prínos pre rozvoj kultúry a prostredia pre zdravý život ľudí je vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu ešte významnejší. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť. Samotné ocenenie však nekomunikuje iba jednotlivé diela a kvalitnú prácu architektov. Vytvára aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Práve preto je po tretíkrát heslom komunikačnej línie ceny CE ZA AR pre rok 2022 #zelenaprearchitektúru, ktorou sa pridáva ku globálnym výzvam na miernenie dopadov environmentálneho vplyvu architektúry. 

27,90 *
Artikel-Nr.: 5201300

Publikácia sa venuje rozvoju centra mesta Bratislavy, je to prehľad architektúry mesta po roku 1990. Autorský výber obsahuje 346 položiek s popisom a fotografiou. Grafické riešenie publikácie dopĺňajú prehľadné mapky, schémy a tiež foto z dronu. Autor člení centrum mesta na niekoľko častí. V strede územia je Historické jadro, ktoré je tiež podrobnejšie rozdelené na bloky a jednotlivé upravené, rekonštruované i nové budovy majú svoj popis a foto. Atlas obsahuje aj rozostavané väčšie zámery v centre mesta. Bratislava tak má prvý prehľad architektúry po roku 1990. Publikácia obsahuje aj súbor ďalších budov a menný register autorov, architektov jednotlivých budov, ktoré sú popísané.

34,90 *
Artikel-Nr.: 5200015

Slovensku v medzivojnovom období.

Autorka sa v práci venuje len málo spracovanej problematike – výstavbe a rekonštrukcii rôznych vojenských objektov v kontexte s hospodárskym a celospoločenským vývojom danej oblasti. Poukazuje na prínos armády vo východnej časti Čs. republiky v rokoch 1918 – 1939, približuje jej mnohostranné pôsobenie, vzťah s civilným obyvateľstvom, bytovú situáciu, vplyv vojenskej stavebnej činnosti na rozvoj vybraných východoslovenských miest a premenu mestskej spoločnosti. Primárne vychádzajúc z archívneho výskumu, autorka dokumentuje a analyzuje množstvo poznatkov o kasárňach, strelniciach, barákoch, barákových táboroch, vojenských letiskách, vojenských nemocniciach, vojenských liečebných ústavoch i vojenskom názvosloví. Štruktúra práce vychádza z dvoch etáp vojenského stavebníctva danej oblasti medzivojnového obdobia – prvá sa týka výstavby nových alebo rekonštrukcie starých vojenských objektov v pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva so sídlom v Užhorode v rokoch 1920 – 1925, v druhej etape po roku 1925 už prevažuje výstavba nových stavieb v pôsobnosti Zemského stavebného riaditeľstva v Košiciach. Monografiu dopĺňa rozsiahla obrazová príloha máp, plánov, schém, náčrtov, nákresov a dobových fotografií predmetných vojenských objektov.

26,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200992

kolokvia.

Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckom kolokviu konanom pri príležitosti ukončenia rozsiahleho pamiatkového výskumu Kostola sv. Mikuláša v roku 2019. Architektonicko-historický, reštaurátorský a archeologický výskum sa zameral najmä na identifikáciu najstarších vývojových fáz kostola, listinne doloženého v roku 1262 a v staršej literatúre datovaného do roku 1221. V prvej etape výskumu bola v presbytériu objavená jedinečná celoplošná fresková výzdoba, dnes už zreštaurovaná. Objavené boli tiež zamurované románske okná nad emporou a vo východnej stene bočnej lode, čo potvrdilo predpoklad, že celé trojlodie bolo vystavané v románskom období. Archeológovia zasa datujú najstaršie nivelety interiérových podláh a prvý horizont pochovávania na cintoríne do obdobia 10. - 11. storočia. Prekvapujúce nové poznatky vypovedajúce o dôležitosti regionálneho centra a naznačujúce dávnu tradíciu sakrálneho miesta budú zaiste vážnym podnetom pre ďalšie odborné diskusie a interpretácie.

25,90 *
Versandgewicht: 450 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 5200990

Skratky je súbor šestnástich uličiek, priechodov v tzv. Hornom meste, území nad Palisádami. Územie sa začalo zastavovať od polovice 19. storočia, spočiatku živelne, nekoordinovane. Na osnove starších prepojení v nezastavanej krajine sa postupne vytvárala sieť nových ulíc s prevažne vilovou zástavbou. Intenzívnejšia zástavba sa realizovala od 30. rokov 20.storočia. Po roku 1948 došlo k zmene pomerov a nová zástavba reagovala na nové požiadavky: nové objekty vznikali často delením väčších parciel víl z prvej republiky. Vtedy zrejme vznikli mnohé z publikovaných prepojení, skratiek. Niektoré trasy sú strmšie, ale doplnenie oporných múrov, schodov, múrikov, nových domov sa udialo najmä v rozmedzí rokov 1940 – 1960. Zástavba v Hornom meste Bratislavy má len niečo cez 100 rokov, ale je príklad vrstvenia, zahusťovania, urbanizácie kedysi prímestskej krajiny.

30,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200582

Spoločenské a politické zmeny po roku 1990 mali významný dosah aj na územný rozvoj v zmysle rozmiestňovania funkcií (predovšetkým bývania) do územia. Po roku 1990 nastal radikálny zlom v dovtedy koncentračných a urbanizačných trendoch a v plánovacích postupoch územného a regionálneho rozvoja. Uplynulé obdobie po roku 1990 je sprevádzané významným starnutím obyvateľstva Slovenska ako celku a diferencovaným premiestňovaním sa obyvateľov, čo pre niektoré regióny prináša nové podmienky rozvoja a niektoré stagnujú. Všetky tieto rozvojové faktory sa najrýchlejšie prejavili pri meste Bratislava a jeho zázemí. Podklady zozbierané v tejto publikácii sú dobrým vstupom pre nové uvažovanie a vnímanie plánovacej a riadiacej praxe v širšom priestorovom kontexte a nad rámec dnešných formálnych možností.

30,90 *
Artikel-Nr.: 5200485

Po prvýkrát sa k čitateľovi dostáva v knižnej podobe spracovaná téma o vzájomných vzťahoch tradičného staviteľstva a slohovej architektúry na Slovensku v ich dejinnom vývoji. Autor v širokom rozpätí pojednáva o vplyvoch architektonickej tvorby jednotlivých slohových období od gotiky po secesiu, z ktorých prevzaté slohotvorné prvky sa v modifikovaných formách rôznou intenzitou podieľali na dotváraní tradičného staviteľstva slovenského vidieka v časovej rovine od konca 18. do prvej tretiny 20. storočia; dokladuje to aj bohatým obrazovým materiálom. Tieto prepojenia výraznou mierou prispeli k značnej variabilite a druhovej rozmanitosti tradičného staviteľstva a tým i vytvoreniu jedinečných hodnôt a osobitostí stavebnej kultúry na našom území.

33,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100348

V novovekých dejinách Uhorska zohrala historická Trnavská univerzita jezuitského typu dôležitú úlohu. Bola to najvýznamnejšia vysoká škola v Uhorsku a po stredovekej Univerzite Istropolitane v Bratislave druhá univerzita, ktorá vznikla na území dnešného Slovenska. Pre Trnavu znamenala okrem logického ekonomického prínosu i výrazné povznesenie a Matej Bel ju označil dokonca za perlu mesta. Prítomnosťou a činnosťou Trnavskej univerzity v rokoch 1635 – 1777 mesto nabralo druhý dych, stalo sa z neho náboženské a kultúrne centrum. Skoro poldruha storočia ovplyvňovala univerzita nielen atmosféru Trnavy, ale dokázala povzniesť vzdelanosť slovenského národa a byť 142 rokov centrom intelektuálnych hnutí. Okrem duchovného dedičstva je cennou pamiatkou na jej existenciu aj areál univerzitných budov s Kostolom sv. Jána Krstiteľa.

43,90 *
Versandgewicht: 700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200062

Publikácia 20 rokov Ceny za architektúru CE ZA AR 20 sa obhliada za uplynulými dvadsiatimi ročníkmi v súčasnosti už prestížneho ocenenia. Predovšetkým však, tak ako samotná cena, prezentuje vývoj domácej architektonickej tvorby.

42,90 *
Versandgewicht: 650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5200059

24 súčasných slovenských architektov - Andrea Ambrovičová, Karin Barényiová, Tomáš Bujna, Martin Dulík, Irakli Eristavi, Matej Grébert, Vít Halada, Juraj Hantabal, Martin Jančok, Jakub Kopec, Lukáš Kordík, Martin Kusý III., Štefan Moravčík, Richard Murgaš, Samuel Netočný, Pavol Paňák, Peter Pásztor, Imrich Pleidel, Oliver Sadovský, Ilia Skoček, Ján Stempel, Aleš Šedivec, Juraj Šujan, Ľubomír Závodný - píše o jednom svojom realizovanom architektonickom diele.

 

34,90 *
Artikel-Nr.: 5101404

Úlohou ocenenia CE ZA AR (Cena za architektúru) je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.

27,90 *
Artikel-Nr.: 5101302

Prvá publikácia s touto témou v Žiline opisuje v šiestich kapitolách 34 zelených pôch mesta. Medzi ne patria parky, sady, lesoparky, sadové a parkové úpravy, stromy pokoja a pietna zeleň. Kniha je zameraná na minulosť, súčasnosť i budúcnosť. Nesporným prínosom sú i odborné informácie s botanickými názvami stromov, historické plány parkov z archívov z Viedne, Budapešti, Prahy a Štokholmu, mapy území a parkov od 18. storočia po súčasnosť.

39,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5101087

Kniha mapuje mestské fontány vybudované v období medzi rokmi 1960 do roku 1990. Okrem tých ikonických ako fontána Družba alebo Vejárová fontána publikácia predstaví desiatky malých opustených fontán, ktoré sú zväčša neznáme alebo ich poznajú iba obyvatelia sídliskových vnútroblokov. Kniha prináša bližší pohľad na jednu časť súboru moderných sôch vo verejnom priestore Bratislavy formou nápaditej umeleckej reflexie. Teoretik architektúry Martin Zaiček, grafička Katarína Knežníková a fotografka Andrea Kalinová v tvorivom tandeme interpretujú a zaznamenávajú súčasný stav a kvalitu bratislavských fontán. Prostredníctvom autorského rukopisu odkrývajú poetiku a „inú” stránku známych i menej známych diel. Ich pohľad je dostatočne silný a výpovedný, aby obstál aj bez sprievodu slova. Publikácia Bratislavské moderné fontány sa zameriava na obdobie vymedzené rokmi 1963 až 1989, kedy bol v platnosti inštitút tzv. Hlavy V. ako súčasť vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu, určujúcej investíciu do umenia v rámci rozpočtov stavieb. Kniha zaznamenáva diela takých významných autorov - sochárov 20. storočia akými boli Jozef Jankovicˇ, Juraj Hovorka, Juraj Gavula, Peter Roller, Alexander Trizuljak, Jozef Vachálek, Alexander Bilkovicˇ alebo Tibor Bártfay. Fontány v rámcoch významných bratislavských objektov a verejných priestranstiev však vznikali spravidla v autorskej spolupráci sochára a architekta, z ktorých nemožno opomenúť Ferdinanda Milucˇkého, Jozefa Slíža, Virgila Droppu a Irenu Kedrovú

38,90 *
Versandgewicht: 330 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 5100566

Kolektívna vedecká monografia o architektúre historických kláštorov a rehoľných domov na Slovensku prezentuje výsledky práce viac ako troch desiatok slovenských odborníkov na bádateľskom poli, ktoré v posledných desaťročiach zaznamenáva dynamický rozvoj. Kniha sumarizuje súčasný stav poznania o vzniku a stavebnom vývoji konkrétnych rehoľných lokalít na území dnešného Slovenska. K téme rehoľnej architektúry prvýkrát sumárne prezentuje vedecké a akademické štúdie spolu s výsledkami archívnych, archeologických, stavebno-historických, umelecko-historických a reštaurátorských výskumov, iniciovaných z dôvodov pamiatkovej obnovy. Prvá časť knihy predkladá historické pohľady hodnotiace stredovekú a novovekú rehoľnú architektúru na našom území,doplnené o kultúrno-historickyorientované štúdie. Druhá časť knihy prezentuje stavebné dejiny vybraných kláštorných areálov a jednotlivých objektov na základe terénnych a materiálových výskumov. Tretia časť reflektuje problematiku využitia, údržby, ochrany a obnovy zachovaného pamiatkového fondu rehoľných stavieb.Časové ohraničenie štúdií je orientované prevažne na obdobie od počiatkov rehoľného života na našom území do jozefínskych reforiem, ktoré možno označiť za „klasické obdobie“ rehoľníctva a jeho prejavu v architektúre a súvisiacom umení. Súčasťou publikácie je slovník odbornej terminológie a zoznam relevantných rehoľných spoločností. Svojím zameraním a rozsahom ide o ojedinelé dielo v slovenskom prostredí.

 

49,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Vergriffen/ Out of print

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 83 Ergebnissen