Architektur

Architektur


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 93 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4201867
Kniha obsahuje 65 lokalit s rozhľadňami, históriu výstavby rozhľadní, technickú špecifikáciu, prístupové trasy, výhľady, zaujímavosti v okolí a 250 farebných fotografií.
23,90 *
Artikel-Nr.: 4000480
Kniha štrnástich odborných rozhovorov so slovenskými architektmi doplněných fotografiami a vizualizaciami ich diela: R.Špaček, P.Vodrážka, I.Kubík, B.Kováč, A.Klimková, L.Závodný, A.Alexy, atd.
36,00 *
Versandgewicht: 1.100 g
Artikel-Nr.: 4000494
Kniha mapuje architektonickú produkciu mladej generácie slovenských architektov, analyzuje túto vekom určenú skupinu prostrednictvom kritických textov a vyhodnocuje stav mladej architektúry na vzorke 108 vybraných projektov, 41 architektov a architektonických kolektívov. Text ve slovenštině a angličtině.
39,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4101326
65,00 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801266

Kniha s názvom Gemer je vesmír - Grafikon 165 166 167 mapuje technické dedičstvo železníc a priemyslu na tratiach, ktoré sú označené týmito číslami. Trate sa pôvodne rozbiehali z Plešivca do Muráňa (165), Slavošoviec (166) a Dobšinej (167). Knihu tvorí rozsiahly fotografický materiál aj rozhovory s miestnymi obyvateľmi a jej rytmus určujú zastávky a stanice na jednotlivých tratiach a priemyselné objetky, ktorých potreby tieto trate zrodili. Ide najmä o staršie a výrazné podniky a továrne ako závody a Etelka Huta v Nižnej Slanej, Karlova Huta vo Vlachove, továreň na spracovávanie azbestu v Dobšinej, závod Slovenských magnezitových závodov v Kunovej Teplici, papierne v Slavošovciach, magnezitové závody v Jelšave a Slovmag v Lubeníku. Ďalšími technickými stavbami, ktoré sú súčasťou publikácie sú vodné diela Palcmanská Maša (alebo aj sústava vodnej nádrže Dobšiná), nádrž v Revúckej Lehote, železničný tunel v Slavošovciach, či viadukt v obci Magnezitovce.

 

29,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801264

Pavlínsky kostol  je od roku 1963 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Kostol je nielen historickou dominantou mesta Trebišov, ale niektorými svojimi parametrami aj unikátom v rámci Zemplína a Slovenska. Vo svojom interiéri ukrýva nástenné maľby z obdobia stredoveku a neskorého baroka. Pamiatkový umelecko-historický a reštaurátorský výskums, realizovaný v roku 2014, významnou mierou prispel k získaniu ucelenejšieho poznania. Na základe výsledkov výskumu bola realizovaná obnova kostola, ktorou sú návštevníkom sprístupnené jeho pamiatkové hodnoty. Cieľom publikácie je prezentovať túto národnú kultúrnu pamiatku v nových stavebno-historických súvislostiach.

24,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800774

Publikace doprovázející stejnojmennou výstavu (Praha, Bratislava, Starý Smokovec; 2018) představuje současnou architektonickou tvorbu v horské krajině v České republice a na Slovensku.

 

Průvodce obsahuje výběr 50 současných realizací (horské chaty a hotely, vyhlídky, odpočívadla, lávky, galerie, muzea a památníky; kromě veřejných staveb přibližuje i několik soukromých staveb), které jsou doplněny úvodními eseji o zásadních milnících horské architektury 20. století v obou zemích.

 

978-80-88161-07-3

26,90 *
Versandgewicht: 550 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800920

Kniha má za cieľ bližšie oboznámiť verejnosť so skrytými hodnotami budovy Slovenského rozhlasu. Nájdete v nej podrobné informácie o okolnostiach, ktoré predchádzali jej vzniku, o prvých návrhoch i výnimočných konštrukčných riešeniach. V jej úvode nájdete prehľad prvých architektonických návrhov a dozviete sa čo všetko malo vplyv na to, že obrátená pyramída má také umiestnenie a tvar, aké má. V závere odhalíte plánované možnosti využitia v budúcnosti a tiež bohatý katalóg objektov obrátených pyramíd roztrúsených po celom svete. Výnimočnosť knihy nespočíva len v obsahu a dvojjazyčnej forme (slovenský a anglický text), je zvýraznená aj kvalitným spracovaním a exkluzívnym balením.

47,90 *
Artikel-Nr.: 4101954
Publikácia predstaví vily, paláce, nájomné domy, kolónie, sídliská v Bratislave, ich obyvateľov a životný štýl. Dozvieme sa zaujímavosti o ich lokalizácii, projektantoch, interiérovom vybavení. Kde býval známy mykológ Ján Andreas Bäumler či hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella? Aké miestnosti sa v roku 1892 nachádzali v paláci Vidora Csákyho na Štúrovej ulici, ako vyzerala obytná izba v robotníckej Schulpeho kolónii či zariadenie kúpeľne na prelome 19. a 20. storočia? Kde mali svoje ateliéry Alois Pinkas, Frico Motoška, Gustáv Mally? Kam sa vyhadzovali smeti v objektoch Mierovej kolónie projektovanej architektom Karfikom? Podobné zaujímavosti a mnohé iné bežné veci z každodenného života pútavo opisujú autorky v publikácii, ktorá nám okrem iného umožní nahliadnuť aj do všedného chodu domácností na prelome storočí v Bratislave.
22,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800976

Táto knižná publikácia zhŕňa najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a architektonického výskumu michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. Obsahuje aj vyše 50 fotografií, pričom niektoré dobové zábery neboli doteraz publikované.

29,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000290
Knižný dokument o prelomovej dobe v bratislavskej architektúre, o stávaní Mosta Slovenského Národného Povstania.
28,00 *
Versandgewicht: 600 g
Artikel-Nr.: 4800842

Ročenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý má ambíciu pravidelne prinášať pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú scénu. Diela zaradené do druhého vydania ročenky sú tým najlepším, čo vzniklo v rokoch 2016 a 2017. Dve úvodné štúdie kriticky reflektujú slovenskú architektonickú realitu z domáceho a zahraničného pohľadu a súčasťou ročenky je súpis cien, súťaží, výstav a kníh z aktuálneho obdobia.

46,90 *
Versandgewicht: 950 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800599

Ako urobiť Bratislavu lepším miestom pre život? Nad touto otázkou takmer dva roky rozmýšľalo a diskutovalo niekoľko desiatok odborníkov pod vedením architekta a aktivistu Matúša Valla. Kniha, ktorá predkladá fundovaný návod na vylepšenie nášho hlavného mesta. Je prvou publikáciou tohto druhu a rozsahu o Bratislave vôbec. Kniha sa skladá z dvoch základných častí – prvá hovorí o tom, ako musí byť nastavené riadenie mesta tak, aby dokázalo zmysluplne usmerňovať jeho rozvoj. Druhá časť sa venuje konkrétnym oblastiam mestskej politiky – doprave, sociálnym veciam, životnému prostrediu, školstvu, inováciám, kultúre i športu. Každá kapitola obsahuje víziu pozitívnej zmeny a množstvo navrhovaných krokov a opatrení. Kniha Plán Bratislava je určená každému, kto by chcel žiť v lepšom meste a chce sa dozvedieť, ako na to.

 

33,90 *
Versandgewicht: 800 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800489

Kniha je výsledkom dvojročného cestovania po zabudnutých budovách a lokalitách na Slovensku. Spája v sebe netradičný cestopis so záujmom o odchádzajúcu architektúru. Kniha Juraja Floreka s autentickým textom a kvalitnými fotografiami je historicky prvou publikáciou o fenoméne urban exploration (Urbex) na Slovensku. Úvodné kapitoly knihy objasňujú pojem Urban Exploration, krátku históriu Urbexu vo svete, ako aj na Slovensku. Kniha má 23 kapitol, každá je venovaná jednému z tradičných regiónov Slovenska.

37,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701453

Zápas o národné prežitie v posledných desaťročiach 19. a prvých desaťročiach 20. storočia je nerozlučne spojený aj s menom Blažeja Félixa Bullu. Keď v roku 1883 prišiel do Martina, kde si otvoril staviteľskú kanceláriu, akoby s ním tam zavial vánok sviežeho vzduchu. Projektoval, staval, spieval v Slovenskom spevokole, písal divadelné hry, hral, zbieral ľudové piesne a nadchýnal sa ľudovou architektúrou. Historik Peter Huba v bohato ilustrovanej monografii o Blažejovi Félixovi Bullovi sa po prvýkrát snaží vytvoriť celkový obraz o živote a diele tejto významnej osobnosti našich národných dejín. Čitatelia zoznamuje so vznikom slovenského slohu, i so všetkým, čo súvisí s výstavbou Národného domu i mnohých iných stavieb. V samostatnej kapitole sa autor venuje aktivitám Slovenského spevokolu, ktorý v časoch pre národ veľmi zložitých nahrádzal zakázanú Maticu slovenskú. Na záver čitateľ nájde zoznam projektov, na ktorých Blažej Bulla v priebehu rokov pracoval.

27,90 *
Versandgewicht: 870 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800215

Publikácia do vrecka, ktorá mapuje najvýznamnejšie pamiatky a objekty architektúry modernizmu v tomto krajskom meste. Sprievodca by mal slúžiť nielen ako unikátny turistický bedeker pre čoraz obľúbenejšie cestovanie za modernou architektúrou, ale vďaka atraktívnemu a prístupnému spracovaniu zvyšovať povedomie o architektonických kvalitách danej doby a posilňovať záujem o i menej známe budovy.

13,90 *
Artikel-Nr.: 4800147

Kniha je prvou časťou trojzväzkovej monografie o stredovekej sakrálnej architektúre na území Slovenska. Pojednáva o stredovekých kostoloch ako o mnohovrstvovom kultúrno-historickom fenoméne.Zameriava sa nielen na architektonické premeny sakrálnych stavieb, ale aj ich mnohoraké funkcie v zložitom súkolí náboženských, sociálnych, politických a ekonomických vzťahov stredovekej spoločnosti. Prvý zväzok obsahuje prológ o počiatkoch kresťanskej sakrálnej architektúry a tri hlavné kapitoly. Prvá je tematicky zameraná na sakrálnu architektúru v období počiatkov kristianizácie na území Slovenska (najprv ako súčasti Veľkej Moravy, potom Uhorského kráľovstva). Druhá kapitola je venovaná stavbám s centrálnou dispozíciou rotundám. Tretia kapitola pojednáva o kláštoroch a kapitulách. Súčasťou každej z kapitol je výberový katalóg významných lokalít a stavieb. Publikácia je dielom tímu odborníkov z oblasti dejín umenia, archeológie, stavebno-historického výskumu, histórie a archívnictva. Rozsiahly text dopĺňa množstvo fotografií a plánov.

79,90 *
Versandgewicht: 3.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701042

 Bratislavský hrad tvorí neodmysliteľnú dominantu hlavného mesta Slovenska. Podoba obráteného stola na Dunaji rezonuje v povedomí slovenských i zahraničných návštevníkov.

Kniha rozpráva o dejinách hradu, o jeho prestavbách od najstaršieho osídlenia až po súčasnosť. Nádherné fotografie architektúry, reprezentačných miestností, súčasných výstav, nábytku, olejomalieb, uniforiem, zbraní, ale aj leteckých pohľadov na hradný komplex potešia domáceho i zahraničného čitateľa. Historické pohľadnice zobrazujú hrad v jednotlivých etapách dejín ako sídlo rôznych panovníkov. Kniha sprevádza čitateľa cez historické súvislosti k využitiu Bratislavského hradu v súčasnosti. Text je v slovenskom i v anglickom jazyku.

          

44,90 *
Versandgewicht: 1.600 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701650

Kniha sa podrobne zaoberá mimoriadnym architektonickým dielom – bratislavským krematóriom. Postavili ho pred pol storočím (1968) za neobyčajne priaznivej súhry okolností, no predchádzal tomu dlhý zápas o jeho zriadenie, ktorého počiatky siahajú až do roku 1889. Preto kniha približuje aj históriu moderného kremačného hnutia v Európe so zreteľom na dlhý zápas mesta Bratislava o krematórium, ďalej sa zaoberá domácimi a zahraničnými architektonickými podnetmi, ktoré ovplyvnili architektúru objektu. Okrem príbehu samotnej budovy a urnového hája, v ktorom stojí, sa dočítate o tvorivej dráhe autora budovy, architekta Ferdinanda Milučkého, príslušníka prvej povojnovej slovenskej architektonickej generácie, ale aj súvislostiach vzniku pozoruhodných výtvarných diel z areálu krematória – sôch od troch špičkových slovenských výtvarníkov.

39,90 *
Versandgewicht: 960 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601203

V prvej časti sa kniha problematike venuje všeobecne, druhá časť je zameraná na skúmanie týchto pamiatok v Trnavskom kraji. Publikácia vznikala počas uplynulých troch rokov, pracovalo na nej viacero odborníkov z oblasti umenia, pamiatkovej ochrany, reštaurovania a pod. Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času je prvou monografiou venovanou votívnym exteriérovým sochárskym pamiatkam nachadzajúcim sa na území Slovenska. Približuje historické okolnosti ich vzniku a výskytu, použité architektonické formy a ikonografiu sochárskej výzdoby. Venuje sa pôvodu a typu hornín, z ktorých boli pamiatky vyhotovené, lokalizuje miesta ich historickej ťažby. V druhej časti mapuje pamiatky sledovaného typu v Trnavskom samosprávnom kraji. Vybrané mariánske a trojičné stĺpy predstavuje katalógovou formou s bohatým obrazovým materiálom. Obsahuje aj ucelený register pamiatok v kraji, prehľadne graficky vyhodnotený podľa obdobia vzniku, typologického a ikonografického zaradenia. Kniha dopĺňa neveľké množstvo monografií venovaných výtvarnému umeniu na Slovensku. Ide o jedinečný príspevok k téme mariánskych a trojičných stĺpov Slovenska.       

55,90 *
Versandgewicht: 1.760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700512

Urbanistický atlas Bratislavy mapuje urbanistický rozvoj hlavného mesta v 20. storočí, predovšetkým ostatných 25 rokov.Autor, Ing. arch. Peter Žalman, CSc., zozbieral plány architektov z minulosti a ponúka vlastnú víziu urbanistického konceptu Bratislavy ako aglomerácie. Publikácia obsahuje grafické a textové úvahy k téme, ako aj obrázky, fotografie, mapy a škice. Potrebné informácie si tu nájde odborná i laická verejnosť so záujmom o urbanizmus a architektúru, architekti, projektanti, stavitelia, pracovníci verejnej správy.

44,90 *
Versandgewicht: 660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700443

Kniha navazuje na 1. díl této ediční řady věnovaný státním hornickým koloniím, tentokrát se autoři zaměřili na firemní kolonie a domy pro státní zaměstnance. Problematika zaměstnaneckého bydlení bude začleněna do širšího kontextu tuzemských i zahraničních realizací s důrazem na postihnutí urbanizačních procesů, které tato sociální výstavba vyvolala. Jednotlivé kapitoly doplňuje bohatá z větší části dosud nepublikovaná plánová a obrazová dokumentace. Součástí studie je také kritický katalog šesti nejzásadnějších realizací postavených významnými průmyslovými podniky v průběhu 20. a 30. let 20. století na území dnešního Ústeckého kraje.

26,90 *
Versandgewicht: 450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4700203

Zámerom knihy je priblížiť dejiny, okolnosti vzniku, ale aj stavebného a ideového vývoja viac ako 300-ročného barokového Kostola sv. Ladislava v Pustých Úľanoch, ale aj to, čo pre ľudí znamená a znamenal; porozumieť tomu, prečo je organizovaný tak, ako je; čo vidíme, keď sa zrakom dotýkame jeho stien, priestoru či výzdoby. Neskrývanou intenciou graficky veľmi pútavej knihy je vytvoriť či prehĺbiť puto, ktoré nás spája s našimi otcami a ich predkami, ktorí formovali vieru, osudy a hodnoty, ktorým veríme a ktoré vyznávame. Text sa tak pokúša zachovať a odovzdať ideové a kultúrne dedičstvo, ktoré predstavuje, návštevníkom, pútnikom či záujemcom o históriu a dejiny kultúry. Kostol totiž nie je len akousi budovou v obci – je zároveň symbolom; symbolom domova a hodnôt, ktoré domov vyznáva. Kniha obsahuje bohatú grafickú dokumentáciu na CD, ktoré je jej súčasťou.

39,90 *
Versandgewicht: 820 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600554

Prvá komplexná kniha venovaná dielu slávnych bratislavský staviteľov, architektov a stavebných podnikateľov. Príbeh štyroch generácií architektonicko-staviteľskej rodiny Feiglerovcov, na ktorých by bol hrdý ktorýkoľvek európsky národ. Predstavivosť, zručnosť, kumšt i hrdosť na profesiu, odovzdávanú z generácie na generáciu, vytvorili z tejto rodiny fenomén aj v širších zemepisných a dejinných súvislostiach. Napriek tomu o ich činnosti a dedičstve vie verejnosť pomerne málo. Publikácia je pôsobivou kombináciou vedeckej monografie a literatúry pre širší okruh záujemcov. Funkčne spája charakteristiky života a tvorby jednotlivých osobností rodiny (aj v kontexte doteraz málo známych uhorských súvislostí) s odborným popisom ich vybraných stavieb. Čitateľom tak predstavuje mimoriadny tvorivý potenciál i praktický dosah Feiglerovcov v širokej škále typologických druhov a v rozmanitosti slohov i štýlov – od končiaceho sa baroka až po modernu. Úsilie autorov plasticky priblížiť významnú architektonickú rodinu početnejodbornej i laickej verejnosti podporuje výpravný obrazový a dokumentačný materiál so stovkami fotografií, nákresov či fotoreprodukcií. Publikácia je určená nielen akademickým či praktickým odborníkom a študentom v oblasti architektúry, staviteľstva a kultúrnej histórie, ale aj iným záujemcom o kultúrne dedičstvo a dejiny Bratislavy.         

49,90 *
Versandgewicht: 820 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600550

... v Čechách, na Moravě a na Slovensku v 17. storočí.

Táto práca je doteraz neprekonané dielo, ktoré v zahraničí stále hodne citujú ako základnú literatúru svojho druhu. Jeho cena pre nášho čitateľa spočíva v zhodnotení významu dvorského okruhu talianskych architektov vo Viedni, ktorí boli nielen spolutvorcami celkového obrazu stredoeurópskeho baroka, ale časť svojho diela vytvorili aj u nás a pre mnohé ďalšie stavby boli „podnety z cisárskej Viedne” významnou, mnohostranne (umelecky, politicky, spoločensky) motivovanou inšpiráciou. Pre poznanie súvislostí barokovej architektúry na Slovensku so stredoeurópskym vývojom má uvedená práca P. Fidlera zásadný význam - umožní posudzovať Slovensko v širšom vývojovom kontexte dejín barokovej architektúry a hľadať preň v celkovom obraze raného baroka 17. storočia v kvantite i kvalite konkrétnejšie miesto. To môže predstavovať pre slovenských historikov umenia užitočnú bázu na ďalšie skúmanie tejto problematiky. Zároveň môže byť pútavým čítaním i pre odborníkov z príbuzných disciplín, ako i pre laikov so záujmom o dejiny architektúry. Prof. PhDr. Petr Fidler (narodený roku 1964 v Brne) vyštudoval odbor dejín umenia a archeológie na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Internú ašpirantúru absolvoval na Umenovednom ústave SAV v Bratislave, pôsobil na univerzite v Insbrucku, v súčasnosti prednáša na Viedenskej univerzite a na Masarykovej univerzite v Brne. Übersetzung aus d. deutschen Original.

39,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500676

Untertitel: archeológia-história-architektúra.

Publikácia je venovaná osídleniu a dejinám Bíne v období stredoveku. Snahou bolo sumarizovať všetky dostupné poznatky archeologického, historického a umelecko-historického bádania a vytvoriť tak štandardnú vedeckú monografiu jednej stredovekej lokality. V centre pozornosti stáli najmä sakrálne stavby - zachované i tie zaniknuté, o ktorých nám svedectvo poskytujú archeologické výskumy a písomné pramene.

 

49,90 *
Versandgewicht: 1.530 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4500534

Kniha obsahuje históriu mesta Svidník v stredoveku a novoveku. Popisuje dejiny Pravoslávia od najstarších dokladov po rok 1993. Poskytuje nám informácie ohľadom samotného pravoslávneho chrámu, jeho vznik (1994), architektonický popis a udalosti s ním spojené. Zaujímavou súčasťou sú ikony v interiéri a monumentálny drevený ikonostas.

19,90 *
Artikel-Nr.: 4602031

Bratislava (former Prešporok) was as the temporary capital of the Kingdom of Hungary since the early 17th century the most important centre of theatre in our country. In the last third of the 18th century was built the first stone theatre in Bratislava, or in Upper Hungary - Municipal Theatre in Bratislava, somewhere close to the place of today´s historical building of the Slovak National Theatre. With the funds of Count Juraj Csáky de Körösszegh et Adorján IV it was possible to build the building. The theatre was officially opened to the public in September 1776. In the beginning of the 1880ies the city officials started to consider the reconstruction of the theatre and it was pulled down due to unsatisfactory technical condition in the autumn of 1884. The new theatre was designed by an architectural studio based in Vienna (Atelier Fellner & Helmer) run by reputable theatre designers Ferdinand Fellner Jr. and Hermann Gottlieb Helmer, which was built on the site of the older building. It was officially opened in September 1886.

20,90 *
Versandgewicht: 260 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501341

Najnovšia publikácia predstavuje tretí diel pripravovanej série, ktorej ambíciou je postupne zmapovať kaštiele a kúrie na celom území dnešného Slovenska v rámci bývalých historických regiónov stolíc. V každej knihe čitateľ nájde nielen pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale aj tie, o ktorých existencii dodnes málokto vôbec tušil. V knihe venovanej Turčianskej stolici bolo spracovaných 66 šľachtických rezidencií, z toho 14 kaštieľov a 52 kúrií. V zozname štátom chránených pamiatok sa nachádza trinásť kaštieľov a iba jedenásť kúrií. Heslá sa rozdelili podľa súčasného administratívneho členenia obcí. Kapitoly o jednotlivých rezidenciách v závislosti od stavu poznania obsahujú dlhšie alebo kratšie texty o ich majiteľoch, stavebno-historickom vývoji a pri časti objektov o priľahlých záhradách alebo parkoch. Pri celkovom pohľade na stav zachovania a okolitého urbanizmu sa ukázalo, že najhoršie dopadli Dražkovce, Laclavá a Príbovce, kde došlo k najväčšiemu úbytku objektov a znehodnoteniu urbanizmu v dôsledku novej výstavby a nezáujmu o chátrajúce objekty. V súčasnej dobe hrozí úplný zánik kúrii v Malom Čepčíne, čo poukazuje na prázdnosť rečí o deklarovanej priorite rozvoja cestovného ruchu.

44,90 *
Artikel-Nr.: 4601228

Snahou publikácie je podať ucelený obraz o histórii a architektúre gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu z územia Slovenska, a to tak vo všeobecnej rovine, prezentujúcej historické súvislosti a podmienky vývoja sakrálnej architektúry bezprostredne vplývajúce na vznik predmetného typu sakrálnej architektúry východného byzantského obradu, ako aj v rovine konkrétnej, mapujúcej históriu a architektúru 82 gréckokatolíckych murovaných chrámov tereziánskeho typu z územia Slovenska. Publikácia bola vypracovaná za pomoci primárnych a sekundárnych historických prameňov, nachádzajúcich sa v zahraničných a slovenských štátnych a cirkevných archívoch, poznatkov nadobudnutých prostredníctvom terénneho výskumu, realizovaného na lokalitách s výskytom predmetného druhu sakrálnej architektúry na jeseň roku 2014 a vedeckej a odbornej literatúry, ktorej názvoslov je uvedený v zozname prameňov a literatúry. Pokiaľ ide o vedeckú a odbornú literatúru, kľúčovými zdrojmi pri spracovaní skúmanej problematiky boli vedecké štúdie a publikácie maďarskej a ukrajinskej historiografickej proveniencie.

28,90 *
Versandgewicht: 1.030 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 93 Ergebnissen