Literaturwissenschaft

Literaturwissenschaft


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
1 - 30 von 238 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4801866

Životní příběh spisovatele a památkáře Karla Hlubučka. Původem z Pardubic příšel hledat své životní stěstí do Trhových Svinů. Jestliže Trhové Sviny nazýval srdcem Doudlebska, sám se stal jejich očima, do poslední chvíle zkoumal zdejší památky i folklór, je autorem řady studií, na které dnes navazují moderní badatelé. Přes grafologii se seznámil s Jaroslavem Seifertem, spolupracoval s Adolfem Branaldem.

19,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801775

Rozrušenosť lyrického subjeku nemusí mať definovateľnú príčinu, ide najmä o spôsob zachytenia silných okamihov v prítomnosti i na základe obnovujúcich sa spomienok. Pre Štrpkovu poéziu sú príznačné otázky - básnický subjekt sa pýta spolu s čitateľom. Jeden okamih prináša rozsiahle asociácie a hlbokú reflexiu, dojmy lyrického subjektu sú často nevysvetliteľné, jednoducho sú - ten pochod myšlienok nemôže byť totožný s príjemcovým, lebo je jedinečný, nie spoločný.

14,90 *
Artikel-Nr.: 4801717

Prečo Dominik Tatarka prepisoval svoje vlastné knihy? Aký bol jeho vzťah k otcovi, ktorého nikdy nepoznal? Ako je možné, že ho obdivovalo tak veľa žien, s ktorými si vymieňal milostné listy? A čo na to jeho manželka? Ako sa mohol stať presvedčeným komunistom a prečo túto ideológiu odvrhol? Čo znamenalo nemôcť publikovať a písať svoje texty do neistého archívu? Akých démonov si v sebe Tatarka po celý život nosil a o akých písal? Ktorý druh výtvarného umenia ho fascinoval a ktorý naopak odmietal? A prečo preňho otázka smrti vždy súvisí s erotikou?

22,90 *
Versandgewicht: 270 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801507
23,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801615

Titul vydaný Spolkom priateľov Pavla Straussa prináša „veľmi cenný pohľad súčasníkov, pamätníkov, príbuzných, kolegov, priateľov a odborníkov na život a dielo Pavla Straussa ...“ (M.Kamenčík)

„Publikácia skrz svedectiev o výnimočnej osobnosti otvára najsubtílnejšie „záhyby“ ľudského bytia, oživuje našu lásku k múdrosti, ale dáva tušiť existenciu niečoho Vyššieho, prítomného v človeku i vo svete....“ (Z.Vargová)

24,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801614

Titul vydaný Spolkom priateľov Pavla Straussa prináša náčrt biografie Pavla Straussa - lekára, filozofa, prozaika, esejistu a prekladateľa, „učiteľa vysokej kultúrnosti, pozitívneho a povznášajúceho kresťanského humanizmu i eticky obrodenej domácej kultúrnosti“(J.Pašteka). „Nikdy v živote som nechcel škodiť, zavadzať, brzdiť vývoj života. Nikdy som netúžil po inom ako dobrote, po kráse, po dokonalosti. A nikdy mi nik neveril, nijaká spoločnosť, nijaký režim, nijaká klika.......Svet má jednu zbraň pre tých, čo chcú byť čistí: odstrániť alebo vyhlásiť za blázna! Kto neverí, nemá schopnosť veriť, že iný verí. Ja verím tým, čo za svoju ideu vedia trpieť.“ Pavol Strauss

12,90 *
Versandgewicht: 140 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801508
22,90 *
Versandgewicht: 300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200873
Štvrtý zväzok dlhodobého edično-výskumného projektu pracovníkov katedry obsahuje osem literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Leopold Lahola (D. Kročanová-Roberts), Ivan Bukovčan (Z. Kákošová), Ján Ondruš (D. Hevier), Jozef Mihalkovič (A. Bokníková-Tóthová), Pavel Hrúz (L. Čúzy), Ivan Laučík (J. Zambor), Dušan Dušek (L. Čúzy), Dušan Mitana (L. Čúzy).
6,90 *
Versandgewicht: 190 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4202195

Monografia Milan Žitného je pozoruhodným dielom tak svojím obsahom, ako aj rozsahom. Ide o súbor vedeckých štúdií k dejinám severských literatúr a ich recepcie na Slovensku, pričom iba odborník, ktorý má taký rozhľad a ponor do problematiky ako Milan Žitný, mohol napísať dielo takéhoto charakteru. Autor sa totiž suverénne pohybuje v literárnych dejinách jednotlivých severských krajín, v ich histórii, profiloch a dielach vybraných autorov a najmä v medziliterárnych a medzikultúrnych súvislostiach presahujúcich úzky národný pohľad na skúmanú problematiku.Najzaujímavejšou a vedecky najviac fundovanou časťou Žitného práce sú vedecké štúdie, ktoré sú zjavne výsledkom väčších vedeckých a prekladateľských projektov.

18,90 *
Versandgewicht: 340 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4000285
Monografia univerzitneho profesora a kontextovo vplyvného literárneho vedca o postmoderne.
19,00 *
Versandgewicht: 500 g
Artikel-Nr.: 4000397
Život a dielo literárneho vedca a kritika, redaktora, tajomníka Matice slovenskej, nie je našej verejnosti príliš známe. I ked táto osobnost upadla nadlho do zabudnutia, lebo ideologicky limitovaný komunistický režim aj "postkomunistická demokracia" ju približovali, a žial, stale predstavujú iba účelovo, torzovite a výlučne v negativnom svetle, predsa si zasluhuje zvýšenú pozornost. Po Mečiarovi zostal tucet knižných monografií, stovky štúdií a tisícky článkov v slovenskej i svetovej tlači, zaslúžené posobenie v Matici slovenskej i Zahraničnej Matici slovenskej, myšlienkovo priebojný literárny aj kultúrny odkaz.
23,00 *
Versandgewicht: 500 g
Artikel-Nr.: 4000582
Kniha prináša dejiny kreovania realistického sposobu nazerania na svet v slovenskej literatúru. Jej súčastou sú aj medailóny viacerých slovenských autorov tvoriacich v druhej polovici 19. storočia a v prvých rokách 20. storočia.
16,00 *
Versandgewicht: 330 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4000586
Kniha sa venuje literárnoteoretickým aspektom žánrov príležitostnej poézie, analyzuje ich literárnosmerovú podobu, kompozíciu, osobitne si všíma ich estetickú hodnotu.
7,00 *
Versandgewicht: 200 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4100187
Literárněvědná práce. Z obsahu: Humanisti 16. storočia ako širšie kultúrne a literárne spoločenstvo. Estetické hodnoty latinskej humanistickej poézie. Ján Sambucus (1531-1584). Martin Rakovský a Juraj Koppay.
12,00 *
Versandgewicht: 210 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4101412
29,80 *
Versandgewicht: 1.300 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200872
Publikácia je tretím výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Tretí zväzok obsahuje osem literárnovedných portrétov spisovateľov 20. storočia: Ivan Stodola (Z. Kákošová), Ivan Horváth (D. Kročanová-Roberts), Ladislav Mňačko (M. Vojtech), Miroslav Válek (J. Zambor), Mikuláš Kováč (A. Bokníková), Pavel Vilikovský (P. Darovec), Milan Zelinka (L. Čúzy), Balla (E. Krčméryová). Zámerom projektu je podať relatívne komplexný, odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby jednotlivých spisovateľov.
6,90 *
Versandgewicht: 160 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4200871
Druhý zväzok dlhodobejšieho výskumno-edičného projektu katedry. Druhý zväzok obsahuje desať literárnovedných portrétov slovenských spisovateľov 20. storočia: Vladimír Hurban Vladimírov (Z. Kákošová), Tido J. Gašpar (D. Kročanová-Roberts), Valentín Beniak (J. Zambor), Július Barč-Ivan (D. Kročanová-Roberts), Ján Kostra (V. Mikula), Ivan Kupec (A. Bokníková), Vojtech Mihálik (M. Vojtech), Ladislav Ťažký (L. Čúzy), Ján Stacho (V. Mikula), Dušan Kužel (E. Krčméryová).
6,90 *
Versandgewicht: 170 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4101190
(=Ed.Teória a výskum, séria: vedecké zborníky).
9,00 *
Versandgewicht: 470 g
Artikel-Nr.: 4200870
Publikácia je prvým výstupom dlhodobejšieho edično-výskumného projektu pracovníkov katedry. Obsahuje literárnovedné portréty trinástich slovenských spisovateľov 20. storočia. Podáva odborne fundovaný a neskreslený obraz tvorby výrazných autorov orientovaný nielen na tematické, ale aj poetologické zložky textu. Zväzok obsahuje portréty týchto spisovateľov: Ivan Krasko (J. Zambor), Jozef Cíger Hronský (L. Čúzy), Gejza Vámoš (D. Kročanová), Janko Silan (J. Zambor), Pavol Horov (J. Zambor), Dominik Tatarka (V. Mikula), Peter Karvaš (P. Darovec), František Andraščík (J. Zambor), Lýdia Vadkerti-Gavorníková (A. Bokníková), Vincent Šikula (L. Čúzy), Peter Jaroš (L. Čúzy), Ladislav Ballek (L. Čúzy), Peter Pišťanek (P. Darovec).
6,90 *
Versandgewicht: 180 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800441

Predložená publikácia nadväzuje na bibliografiu Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001-2005) zachytáva práce jazykovedcov s vročením 2006-2010 (príp. dodatky k predchádzajúcim vydaným bibliografiám). Pri jej zostavovaní sa čerpalo z fyzických fondov a elektronických zdrojov knižníc, výročných správ vysokoškolských pracovísk aj osobných webových stránok jazykovedcov, spolupracovalo sa s jazykovedcami a vysokoškolskými pracoviskami.

26,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801087

 Briškár - Sprievodca nezrozumiteľnosťou, Vášová - Menoslov, Šikulová - Medzerový plod, Vilikovský - Letmý sneh, Pupala - Návštevy, Podracká - Kubus, Dianišková - Zlaté pávy sa rozpadnú na sneh, Zbruž - Sothis, Ulej - Bodaj bi!, Macsovsky - Santa panica, Dovičáková - Fantastické ženské svety, Knížová - 2 strany 1 príbehu, Pixel Strom - Digitálna meditačná smršť, Balász - Geografia univerza, Sirka - Found footage a iné manipulácie

13,90 *
Artikel-Nr.: 4800768

Liturgické jazyky predstavujú osobitú zložku kultúrnej a konfesionálnej identity. S pápežským schválením staroslovienskeho prekladu Biblie, staroslovienskych bohoslužobných textov súvisí aj postupný rozvoj slovanského písomníctva. Preklady liturgických textov a Biblie do staroslovienčiny preto znamená nielen zavŕšenie dôležitej iniciačnej etapy slovanskej písomnej kultúry, ktorá po rozpade veľkomoravského prostredia, v ktorom možno identifikovať aj počiatky formovania slovanskej duchovnej kultúry, neznamenal jej zánik, ale následný systematický rozvoj.

26,90 *
Versandgewicht: 760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800766

Publikácia vychádza z bohatého archívu fotografií Antona Šmotláka (1920 – 1979), na ktorých zaznamenal oficiálny aj neoficiálny literárny život na Slovensku v dvoch desaťročiach. Literárni vedci Vladimír Petrík a Vladimír Barborík v krátkych sprievodných textoch a výberom citátov z dobovej tlače približujú, ako sa menili literárne a spoločenské pohyby 60. a 70. rokov minulého storočia, najmä ako sa menil vzťah moci a umeleckej tvorby aj postoje autorov.

27,90 *
Versandgewicht: 900 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800700

Publikácia vychádza k 90. narodeninám tohto významného slovenského básnika a prekladateľa, vedeckého pracovníka SAV na poli literatúry, PhDr. Viliama Turčányho, CSc., Dr.h.c., ktorého si svet aj Slovensko uctili mnohými oceneniami za jeho skvelú a mnohorakú prekladateľskú, odbornú a umeleckú tvorbu. Úvodnú časť publikácie tvoria reminiscencie a zdravice vinšovníkov - rodákov a priateľov, ktorí majstra poznajú a čosi s ním prežili, aj lídrov významných inštitúcií básnikovho rodného kraja, vďaka ktorým kniha vyšla a ich poslaním je chrániť naše kultúrne dedičstvo. Cieľom monografie je pripomenúť autorskú tvorbu tohto majstra pera, doktora literatúry, zachytenú v recenziách a literárnokritických hodnoteniach, zozbieraných z literárnych časopisov, novín, kníh či samotných Turčányho zbierok básní a pokúsiť sa o literárnu analýzu a syntézu. Zámerom autorky je zacieliť pohľad na vlastné básne tohto veľkého básnika, múdreho a srdcom vznešeného človeka a inšpirovať čitateľov, aby ich čítali a poznali, lebo sú čistým prameňom, hodné toho, aby pretvárali dnešný svet a pomáhali mu znovu nájsť hodnoty.

26,90 *
Versandgewicht: 430 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800239

Imrich Kružliak patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského exilu. Jeho pôsobenie sa  úzko spája s prelomovými kapitolami dejín Slovenska v 20. storočí. Počas vojny bol vedúcim Úradu slovenskej tlače, ale aj účastníkom SNP. Roku 1947 ho komunisti zatkli a mučili, na Silvestra 1949 ušiel do slobodného sveta. V Mníchove bol šéfredaktorom slovenského kultúrneho vysielania Rádia Slobodná Európa a viedol časopis Horizont, angažoval sa vo Svetovom kongrese Slovákov. Výberová bio-bibliografia, doplnená autentickými fotodokumentmi,  približuje Kružliakov pohnutý život a rozsiahlu literárnu tvorbu.

23,90 *
Versandgewicht: 730 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800608

India zohrávala významnú úlohu v európskej imaginácii už od antiky. V 18. storočí britské kolonizačné aktivity priniesli bližšie kontakty a nové poznanie indickej kultúry, ktoré sa prejavilo aj v európskych literatúrach. Záujem o Indiu a indickú kultúru možno pozorovať aj v dielach slovenských národných buditeľov (J. Kollár, Ľ. Štúr) a niekoľkých osobností 20. a 21. storočia (J. Jesenský, J. Maliarik, H. Klačko, M. Ruppeldt, J. Litvák, J. Banáš a ďalší). Kniha skúma zobrazenie Indie v slovenskej literatúre, vrátane cestopisov a populárnej literatúry. Osobitnú pozornosť venuje prekladom indickej literatúry do slovenčiny.

23,90 *
Versandgewicht: 320 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800602

Zborník prináša súbor interpretačných štúdií o slovenskej literatúre z obdobia prelomu 18. a 19. storočia, ktoré označujeme tradične ako klasicizmus. Každý z autorov zameriava svoju pozornosť na žánrovo odlišný typ textov a uplatňuje aj odlišnú stratégiu výkladu a interpretačný jazyk.

 

 

22,90 *
Artikel-Nr.: 4800598

Zborník približuje osobnosť literárnej vedkyne Gizely Gáfrikovej (1945 - 2014), dlhoročnej pracovníčky Ústavu slovenskej literatúry SAV. Táto vynikajúca znalkyňa literárneho baroka, skvelá textologička a editorka prispela významnou mierou k vedecky objektívnemu poznaniu staršej slovenskej literatúry. utori príspevkov, ktorí s ňou prešli väčší či menší úsek pracovnej cesty, ozvláštňujú svoje hodnotenia aj jedinečnými osobnými spomienkami. Autorskú tvorbu G. Gáfrikovej ilustrujú ukážky z jej vedeckej a básnickej tvorby. Publikačné aktivity G. Gáfrikovej sprítomňuje v závere zborníka bibliografia jej prác.

23,90 *
Versandgewicht: 420 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800534

Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore.

31,90 *
Versandgewicht: 480 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800363

Slovník prostredníctvom portrétov takmer štyroch stoviek prekladateľov a ich výberových bibliografií prináša súhrnný obraz podstatnej časti knižnej produkcie diel svetovej literatúry, ktorá bola preložená a vydaná na Slovensku v 20. storočí. Poskytuje nielen profily osobností slovenského umeleckého prekladu, charakteristiku ich dominantného prekladateľského zamerania a prekladateľských poetík, ale vo svojej komplexnej podobe je aj svojho druhu dejinami recepcie svetovej literatúry na Slovensku v 20. storočí, kľúčovom pre slovenský preklad. Spolu s ďalšími materiálmi (registre mien, zoznam prekladateľov z jednotlivých jazykov) umožňuje zároveň ich rekonštrukciu vo vzťahu ku všetkým národným literatúram, ktoré sa stali v danom období objektom prekladateľského záujmu. Predkladaný slovník ako celok predstavuje cenný materiál pre každého, kto sa zaoberá dejinami slovenskej kultúry 20. storočia.

29,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
1 - 30 von 238 Ergebnissen