Feministky hovoria o práci.

Artikel-Nr.: 4500678

Nicht auf Lager

24,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 300 g
Preisvergünstigungen

Untertitel: Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu.

Akými premenami prechádza práca? Sú premeny práce na Slovensku niečím výnimočné či skôr kopírujú globálne trendy? A aká je práca žien? Poznáme mnoho štruktúrnych determinantov práce žien a mužov – horizontálnu rodovú segregáciu (segregáciu do povolaní považovaných za „mužské“ a „ženské“), vertikálnu rodovú segregáciu (vzťah nepriamej úmernosti medzi počtom žien a úrovňou v hierarchii pracovných pozícií), dvojité zaťaženie žien (vykonávanie platenej aj väčšiny neplatenej práce ženami) a rodový mzdový rozdiel. (Por. EIGE, 2013, Súhrnná správa, 2014.) No dalo by sa o pracovnom živote žien a mužov hovoriť podobne zmysluplne, hoci inak? Práve tieto iné spôsoby vypovedania o práci ponúka predkladaná publikácia. Ich inakosť spočíva v predmete, metóde aj v spôsobe opisu či vysvetlenia. Ťažiskový – hoci nie výlučný – je tu dôraz na pracovnú etiku, etnografickú metódu výskumu a kapitalizmus ako logiku vysvetľovania aj pojem dožadujúci sa bližšieho vysvetlenia. V textoch piatich autoriek sa v rôznej miere krížia tri uvedené perspektívy, aby nám naraz priblížili aj znesamozrejmili niečo, čo považujeme za „bežnú“ prácu

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Kobová, Ľubica (ed.)
Erscheinungsort Bratislava
Verlag Aspekt
Erscheinungsjahr 2015
ISBN 978-80-8151-032-8
Seitenzahl 216
Bindungsart
  • Broschiert

Auch diese Kategorien durchsuchen: Zeitgeschichte, Neuerscheinungen, Soziologie