Štrbské vizitácie a ich aktéri: Od Toleračného patentu po prvú svetovú vojnu.

Artikel-Nr.: 4700486

Nicht auf Lager

35,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 800 g
Preisvergünstigungen

Vizitácia je jednou z foriem kontroly farskej, resp. duchovnej správy, uskutočňovaná spravidla biskupom. Rímskokatolícka cirkev ju začala robiť po Tridentskom koncile, ktorý sa konal v rokoch 1545 – 1563, a jej cieľom bolo sledovať stav a život vo farnostiach, aby zistila, do akej miery jednotlivé farnosti podľahli reformácii, resp. do akej miery jej odolávali. Zaujímalo ju, koľko bolo farníkov, kto bol v zbore kňazom, učiteľom, aký mala farnosť majetok, kostol, ale aj koľko veriacich ostalo mimo rímskokatolíckeho cirkevného zboru. Vďaka premyslenému súboru otázok, na ktoré museli miestni farári dať podrobnú odpoveď, sa zachovali vzácne zápisnice – protokoly, z ktorých sa dozvedáme množstvo informácií nielen o samotnom cirkevnom zbore, ale aj o živote celej dediny. Po prijatí Tolerančného patentu v roku 1781, ktorý po dlhom období protireformácie a prenasledovania protestantov otváral priestor pre zrovnoprávnenie evanjelickej cirkvi s katolíckou, sa začal proces obnovy, resp. oživenia evanjelických zborov v celom Uhorsku, vrátane cirkevných zborov v hornom Liptove. Navonok sa to prejavilo nielen rastom početnosti veriacich, ale aj stavbou nových, tolerančných chrámov, nadobúdaním majetku a posilňovaním pozícií evanjelickej cirkvi.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Švorc, Peter
Erscheinungsort Prešov
Verlag Universum
Erscheinungsjahr 2016
ISBN 978-80-89046-95-9
Seitenzahl 244
Abbildungen
  • schw./w. Fotos
  • Farbfotos
Zusamenfassung
  • Englisch

Diese Kategorie durchsuchen: Geschichte