Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
421 - 433 von 433 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4300036
Na dnešnom území Slovenska sa od druhej polovice 19. storočia pestovali a rozvíjali dva základné príbehy revolúcie 1848/49: príbeh uhorských/maďarských osemaštyridsiatnikov, ktorí bojovali po boku Lajosa Kossutha (medzi nimi aj početných Slovákov), a príbeh slovenských osemaštyridsiatnikov, ktorí bojovali pod hurbanovskou zástavou. V maďarskom prostredí sa kultu revolúcie ujímali rôzne politické a sociálne skupiny, od opozičných politikov až po kalvínsku cirkev, ktorá tým manifestovala odpor voči katolíckym Habsburgovcom. Porážka pri Világoši a následné represálie prispeli k mýtizácii revolúcie a jej hrdinov. Slovenská strana nemohla vzhľadom na málopočetnosť národných aktivistov a ich politickú slabosť konkurovať v tomto smere maďarskej dominancii.Kniha sa venuje médiám spomínania a zabúdania na „meruôsmy“ rok – za monarchie, počas prvej Československej republiky aj pri stom výročí na začiatku reálno-socialistickej éry – na štátnej a národnej úrovni, ako aj v lokálnych podmienkach. Autori si všímajú literatúru a publicistiku, pomenúvanie verejných priestorov, pomníkovú kultúru, karikatúry, letáky atď.
19,90 *
Versandgewicht: 540 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4202023
Histórie obce. Histórie trnavskej arcidiecézy.História dolnorišnovskej a rišnovskej farnosti. História kostola. Miestné církevné tradície a zvyky.
22,90 *
Versandgewicht: 180 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201580
Seriál "Úspešní politici slovenských dejín" pôvodne vychádzal na pokračovanie v internetovom magazíne Inzine.sk. Autor vybral 23 historických osobností - politikov, od veľkomoravského kniežaťa Rastislava až po Alexandra Dubčeka. Pútavým spôsobom opisuje nielen ich pôsobenie v kontexte doby ale poukazuje hlavne na to, že história Slovenska a jeho významných postáv je plnohodnotnou súčasťou európskych dejín. Chce inšiprovať čitateľa, aby nevnímal naše dejiny len ako dejiny vzdychov pod tisícročným útlakom, ale naopak poukazuje na to, že naši predkovia boli často šikovní a úspešní politici.
11,90 *
Versandgewicht: 120 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200893

Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty cirkevnej organizácie na našom území, a to počnúc vývojom hlavnej štruktúry organizácie cirkevného života až po najnižšie zložky s dôrazom na vlastnú cirkevnú topografiu. Osobitne sa venuje pozornosť najmä juhozápadnému Slovensku, kde sa už najneskôr na začiatku 11. storočia sformovalo Bratislavské prepoštstvo a potom územiu Nitrianska (Nitrianskej župy) – ide o kľúčové teritória s ťažiskom cirkevného a politického života na našom území. Pozornosť sa však venuje aj ďalším územiam na južnom, strednom a východnom Slovensku, historickým epochám od stredoveku až do 20. storočia, či vybraným problémom, zasahujúcim do oblasti cirkevného života v minulosti. Pozornosti neuniká ani otázka reformácie a jej vplyv na ďalší vývoj konfesionálnych vzťahov na našom území a zmeny v cirkevnej organizácii vyvolané pod jej tlakom. Pre ľahšiu orientáciu v problematike osobitne publikujeme zoznam použitej relevantnej literatúry a pre sledovanie konkrétnych topografických súvislostí slúži výberový miestny register. Zostáva dúfať, že publikácia pomôže osvetliť viaceré momenty vo vývoji cirkevnej správy na našom území a nastolí nové témy pre nasmerovanie ďalšieho špecializovaného výskumu.

32,90 *
Versandgewicht: 750 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201463

Zborník príspevkov k slovenským dejinám vydaný pri príležitosti osemdesiatin doc. PhDr.ivana Chalupeckého. Z obsahu:Židovskí právníci na Spiši. Tatry-prvé slovenské noviny na Spiši. Osudy slovenských kňazov nedeckého dištriktu po zmene štátnej hranice v máji 1945. Kanonická vizitácia farnosti Vel´ká franková roku 1832. Listinné formy stredovekých názvov sídiel horného Spiša ako historický prameň. Stadtrechtslandschaften und Städtebünde in Oberungarn. Institut für Heimatforschung in Käsmark - wissenschaftliche Einrichtung und ihre politische Funktion. Pripojenie severného Spiša a hornej Oravy k Slovensku v rokoch 1939-1945.

23,90 *
Versandgewicht: 630 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201579

Uhorský urodzenec, turzovský turkobijec, ale i milý manžel a oddaný ochranca v dobe renesancie, období tureckých vojen, ale aj konfesionálnych rozdielov v rozmanitosti a základov slovenskej vzdelanosti, keďže len život dokáže písať strhujúce príbehy, plné dramatických okamihov, prerušovaných príchodmi i odchodmi protagonistov 16. a 17. storočia. Jedna postava však vyčnieva. Zoznámte sa – JURAJ TURZO. Raz po boku cisára Rudolfa II., inokedy na palatínskom stolci Uhorska, ale aj na čele preddunajských vojsk, či ako zakladateľa oravských a kysuckých obcí. Stôp zanechal po sebeneúrekom a zámerom tvorcov tejto knihy ich bolo pozbierať a predstaviť tak jednu z najvýraznejších osobností histórie Žilinského kraja.Text in Slowakisch und Engl.

32,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201272
Pokračovanie úspešného cyklu o histórii Žiliny čitateľov tentokrát prevedie územím od železničnej stanice po Hlinkovo námestie - čiže tzv. „novým centrom“ mesta, ktoré vzniklo na prelome 19. a 20. storočia. Bol to čas nevídaného rozvoja Žiliny – mesto rástlo, stavali sa nové domy, fabriky, hotely, prekvital obchod, prichádzali noví ľudia. Kniha mapuje tieto zmeny, kedy sa z malého mestečka stalo významné centrum severozápadu Slovenska, s dôrazom na osudy a príbehy jednotlivých budov a obyvateľov mesta.
25,50 *
Versandgewicht: 590 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201257
Pohľad do dejín československých légií v Rusku v rokoch 1914 - 1918. Kniha je venovaná pamiatke tých statočných Slovákov, ktorí v rokoch prvej svetovej vojny na ruskej pôde vstupovali dobrovoľne do zahraničného vojska, aby spoločne s bratmi Čechmi bojovali za oslobodenie svo jej domoviny.
10,90 *
Versandgewicht: 220 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200898
História obce Rybník.
19,90 *
Versandgewicht: 570 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200355
Etnogeneze, Avaři, politická situace, Velká Morava, pohanské náboženství.
36,00 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200159
Majster literatúry faktu podáva strhujúci epos o jedinečnom slovenskom fenoméne – drotárstve. O obžive, remesle, kumšte a umení. Ale aj o spôsobe života a životnej filozofii ľudí z najchudobnejších krajov Slovenska – z Kysúc a zo Spiša. O častom trápení, občasných radostiach, podnikateľských úspechoch i pádoch drotárov, ktorí pracovitosťou, podnikavosťou a nadaním ukázali svetu, že v krajine pod Tatrami žijú ľudia hodní povšimnutia a úcty. Z prácne poskladanej mozaiky informácií poskladal príbehy drotárov, ktorí s krošňou pochodili svet, založili v zahraničí často úspešné fabriky, i ich nasledovníkov, umeleckých drotárov.
19,90 *
Versandgewicht: 590 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101970
Kalendár významných osobností Trnavského kraja, ktoré sa zasadili o formovanie slovenskej identity.
11,90 *
Versandgewicht: 310 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101960
Prvý zväzok rozsiahlej pramennej edície k slovenským vojenským dejinám prináša v chronologickom poradí výber dokumentov nielen vojenského charakteru, ale aj vojensko-politického a geopolitického významu od 5. storočia pred n. l. až po príchod staromaďarských kmeňov do Dunajskej kotliny, ako aj ich bojové strety so slovanským obyvateľstvom v 10. storočí. Dokumentom, vybaveným perexom, zoznamom literatúry, edícií a prekladov, predchádza v prvej kapitole prierez historického vývoja obdobia od pravekých Keltov na území dnešného Slovenska po koniec 5. storočia a v druhej kapitole od roku 500 po koniec 9. storočia. Zväzok obsahuje v závere aj chronologický prehľad, prehľady panovníkov a pápežov vymedzeného časového obdobia, uzatvárajú ho prehľadné farebné mapy dokumentujúce vývoj dejinných skutočností daného obdobia.
22,00 *
Versandgewicht: 710 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
421 - 433 von 433 Ergebnissen