Geschichte


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
421 - 430 von 430 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4201579

Uhorský urodzenec, turzovský turkobijec, ale i milý manžel a oddaný ochranca v dobe renesancie, období tureckých vojen, ale aj konfesionálnych rozdielov v rozmanitosti a základov slovenskej vzdelanosti, keďže len život dokáže písať strhujúce príbehy, plné dramatických okamihov, prerušovaných príchodmi i odchodmi protagonistov 16. a 17. storočia. Jedna postava však vyčnieva. Zoznámte sa – JURAJ TURZO. Raz po boku cisára Rudolfa II., inokedy na palatínskom stolci Uhorska, ale aj na čele preddunajských vojsk, či ako zakladateľa oravských a kysuckých obcí. Stôp zanechal po sebeneúrekom a zámerom tvorcov tejto knihy ich bolo pozbierať a predstaviť tak jednu z najvýraznejších osobností histórie Žilinského kraja.Text in Slowakisch und Engl.

32,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201463

Zborník príspevkov k slovenským dejinám vydaný pri príležitosti osemdesiatin doc. PhDr.ivana Chalupeckého. Z obsahu:Židovskí právníci na Spiši. Tatry-prvé slovenské noviny na Spiši. Osudy slovenských kňazov nedeckého dištriktu po zmene štátnej hranice v máji 1945. Kanonická vizitácia farnosti Vel´ká franková roku 1832. Listinné formy stredovekých názvov sídiel horného Spiša ako historický prameň. Stadtrechtslandschaften und Städtebünde in Oberungarn. Institut für Heimatforschung in Käsmark - wissenschaftliche Einrichtung und ihre politische Funktion. Pripojenie severného Spiša a hornej Oravy k Slovensku v rokoch 1939-1945.

23,90 *
Versandgewicht: 630 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201272
Pokračovanie úspešného cyklu o histórii Žiliny čitateľov tentokrát prevedie územím od železničnej stanice po Hlinkovo námestie - čiže tzv. „novým centrom“ mesta, ktoré vzniklo na prelome 19. a 20. storočia. Bol to čas nevídaného rozvoja Žiliny – mesto rástlo, stavali sa nové domy, fabriky, hotely, prekvital obchod, prichádzali noví ľudia. Kniha mapuje tieto zmeny, kedy sa z malého mestečka stalo významné centrum severozápadu Slovenska, s dôrazom na osudy a príbehy jednotlivých budov a obyvateľov mesta.
25,50 *
Versandgewicht: 590 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4201257
Pohľad do dejín československých légií v Rusku v rokoch 1914 - 1918. Kniha je venovaná pamiatke tých statočných Slovákov, ktorí v rokoch prvej svetovej vojny na ruskej pôde vstupovali dobrovoľne do zahraničného vojska, aby spoločne s bratmi Čechmi bojovali za oslobodenie svo jej domoviny.
10,90 *
Versandgewicht: 220 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200893

Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty cirkevnej organizácie na našom území, a to počnúc vývojom hlavnej štruktúry organizácie cirkevného života až po najnižšie zložky s dôrazom na vlastnú cirkevnú topografiu. Osobitne sa venuje pozornosť najmä juhozápadnému Slovensku, kde sa už najneskôr na začiatku 11. storočia sformovalo Bratislavské prepoštstvo a potom územiu Nitrianska (Nitrianskej župy) – ide o kľúčové teritória s ťažiskom cirkevného a politického života na našom území. Pozornosť sa však venuje aj ďalším územiam na južnom, strednom a východnom Slovensku, historickým epochám od stredoveku až do 20. storočia, či vybraným problémom, zasahujúcim do oblasti cirkevného života v minulosti. Pozornosti neuniká ani otázka reformácie a jej vplyv na ďalší vývoj konfesionálnych vzťahov na našom území a zmeny v cirkevnej organizácii vyvolané pod jej tlakom. Pre ľahšiu orientáciu v problematike osobitne publikujeme zoznam použitej relevantnej literatúry a pre sledovanie konkrétnych topografických súvislostí slúži výberový miestny register. Zostáva dúfať, že publikácia pomôže osvetliť viaceré momenty vo vývoji cirkevnej správy na našom území a nastolí nové témy pre nasmerovanie ďalšieho špecializovaného výskumu.

32,90 *
Versandgewicht: 750 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200898
História obce Rybník.
19,90 *
Versandgewicht: 570 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200355
Etnogeneze, Avaři, politická situace, Velká Morava, pohanské náboženství.
36,00 *
Versandgewicht: 380 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4200159
Majster literatúry faktu podáva strhujúci epos o jedinečnom slovenskom fenoméne – drotárstve. O obžive, remesle, kumšte a umení. Ale aj o spôsobe života a životnej filozofii ľudí z najchudobnejších krajov Slovenska – z Kysúc a zo Spiša. O častom trápení, občasných radostiach, podnikateľských úspechoch i pádoch drotárov, ktorí pracovitosťou, podnikavosťou a nadaním ukázali svetu, že v krajine pod Tatrami žijú ľudia hodní povšimnutia a úcty. Z prácne poskladanej mozaiky informácií poskladal príbehy drotárov, ktorí s krošňou pochodili svet, založili v zahraničí často úspešné fabriky, i ich nasledovníkov, umeleckých drotárov.
19,90 *
Versandgewicht: 590 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101970
Kalendár významných osobností Trnavského kraja, ktoré sa zasadili o formovanie slovenskej identity.
11,90 *
Versandgewicht: 310 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4101960
Prvý zväzok rozsiahlej pramennej edície k slovenským vojenským dejinám prináša v chronologickom poradí výber dokumentov nielen vojenského charakteru, ale aj vojensko-politického a geopolitického významu od 5. storočia pred n. l. až po príchod staromaďarských kmeňov do Dunajskej kotliny, ako aj ich bojové strety so slovanským obyvateľstvom v 10. storočí. Dokumentom, vybaveným perexom, zoznamom literatúry, edícií a prekladov, predchádza v prvej kapitole prierez historického vývoja obdobia od pravekých Keltov na území dnešného Slovenska po koniec 5. storočia a v druhej kapitole od roku 500 po koniec 9. storočia. Zväzok obsahuje v závere aj chronologický prehľad, prehľady panovníkov a pápežov vymedzeného časového obdobia, uzatvárajú ho prehľadné farebné mapy dokumentujúce vývoj dejinných skutočností daného obdobia.
22,00 *
Versandgewicht: 710 g

Auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
421 - 430 von 430 Ergebnissen