Germanizovat a vysídlit.

Artikel-Nr.: 4500856

Nicht auf Lager

24,90
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Versandgewicht: 630 g
Preisvergünstigungen

Untertitel: Nacistická národnostní politika v českých zemích.

Ve své nejnovější práci se německý autor Detlef Brandes zabývá především opatřeními a plány nacistického Německa ohledně dalšího nakládání s českým obyvatelstvem Protektorátu Čechy a Morava, které zahrnovaly „rasové“ hodnocení, asimilaci, přesídlování a začlenění do Velkoněmecké říše. Cílem „národnostní politiky“ bylo okupovaný prostor germanizovat. Autor popisuje nejen konkrétní události mezi roky 1938–1945, ale sleduje i dlouhodobé cíle třetí říše, pro jejichž realizaci mohly být během války položeny základy a měly být dokončeny až po vítězství tažení na východě. Všímá si situace jak v Protektorátu, tak i v tzv. Říšské župě Sudety. Brandesova kniha je pro českého čtenáře velmi cenná tím, že na základě archivních údajů detailně a věcně informuje o průběhu a rozsahu vyvlastňování a odsunu českého obyvatelstva po záboru Sudet i po vyhlášení Protektorátu, jakož i o rozsahu germanizačních plánů a míře jejich realizace německými a protektorátními úřady. Pečlivě vytvářená mozaika, složená z nesčetných archivně podložených faktů, mezi jiným jasně ukazuje, že nelze zpochybňovat dlouhodobé nacistické záměry, mířící k násilné „rasové“ selekci a následné asimilaci většiny českého obyvatelstva. Autor rovněž na základě studia nacistické germanizační politiky přesvědčivě dovozuje, že tyto snahy zavdaly československé exilové vládě důvody k pozdějšímu odsunu německého obyvatelstva. Rovněž orientaci na SSSR pak shledávala exilová vláda méně nebezpečnou než germanizační záměry okupační správy. Übersetzung aus dem deutschen Original: Umvolkung, Umsiedlung, rassische Bestandaufnahme.

Weitere Produktinformationen

Autor(en) Brandes, Detlef
Erscheinungsort Praha
Verlag Prostor
Erscheinungsjahr 2015
ISBN 978-80-7260-310-7
Seitenzahl 358
Bindungsart
  • Broschiert
Register
  • Namenregister
  • Ortsnamenregister
  • Sachregister

Auch diese Kategorien durchsuchen: Zeitgeschichte, Neuerscheinungen