Kunst


Anzeige pro Seite
Sortieren nach
121 - 150 von 243 Ergebnissen
Artikel-Nr.: 4900540

Fotografická publikácia prináša poetický pohľad na reálne situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť každý deň. 71 čiernobielych fotografií, vyhotovených digitálnou technikou, je rozdelených do šiestich kapitol. Pri pozeraní fotografií sa môžete v pokoji zamyslieť nad témami ako človek v kulisách mesta, príroda zrastená s architektúrou, zvláštne obrazy vytvorené svetlom a tieňom a podobne. Kniha zachytáva okamihy dnešného sveta.

17,90 *
Versandgewicht: 240 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701143

V rokoch 1978 – 79 sa Albert Marenčin ako pracovník galérie stretával s Júliusom Jakobym. Napriek generačnému odstupu dvadsiatich rokov si od prvého stretnutia boli blízki v názoroch na umeleckú tvorbu aj v životných postojoch. Pre Jakobyho sa obraz stáva obrazom nie peknou maľbou ani technikou, ale zážitkom, ktorý sa stal obrazom vo svojej autentickej podobe. A kritériom autenticity je preňho úprimnosť. V rozhovoroch si kladú otázky a odpovede často nachádzajú v spomienkach. V doslove Juraj Mojžiš približuje dobu vzniku tejto knihy - normalizáciu, ktorá pre Marenčina znamenala zákaz publikovať. Kniha je ilustrovaná desiatkami fotografií Martina Marenčina z umelcovho ateliéru, v ktorom tento Košický pustovník prežil takmer celý život. 

Július Jakoby (1903 – 1985, Košice). Slovenský maliar, výtvarne sa vzdelával v súkromnej grafickej škole E. Króna, v rokoch 1927 – 28 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Štúdiá prerušil a vrátil sa do Košíc, kde žil až do konca života. Venoval sa kresbe, pastelu, kamenným a keramickým mozaikám. 

23,90 *
Versandgewicht: 320 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4900419

Dvojzväzková knižná edícia sa zameriava na výtvarno-teoretické myslenie Oskára Čepana, významného teoretika a historika literatúry a výtvarného teoretika i kritika. Prvý zväzok je súborným vydaním jeho pôvodných prác o výtvarnom umení vrátane výberu z doposiaľ nepublikovanej korešpondencie.

Druhý zväzok obsahuje všetky edičné súbory pripravené O. Čepanom a preložené Nadeždou Čepanovou, okrem iného aj doteraz nevydanú, počas normalizácie zošrotovanú edíciu „Tatlinova iniciatíva“. Druhý zväzok knižnej edície, ktorá vychádza v spolupráci s VŠVU, dopĺňajú historicko-teoretické štúdie zhodnocujúce neodškriepiteľný prínos Oskára Čepana do slovenskej výtvarnej kultúry a jej reflexie.

42,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900376

Kniha, ktorá mapuje výstavné aktivity v Synagóge – Centre súčasného umenia v rokoch 1995 až 2000. Texty interpretujúce inštalácie konkrétnych autoriek a autorov boli napísané v rovnakom čase ako vznikali diela. Odzneli na vernisážach a boli publikované v skladačkách vydaných pri príležitosti jednotlivých výstav. Autorka Jana Geržová je historička, kritička a kurátorka. Špecializuje sa na rôzne aspekty umenia druhej polovice 20. storočia a súčasného umenia. Kurátorkou Synagógy – Centra súčasného umenia bola v rokoch 1994 – 2001.

36,90 *
Versandgewicht: 1.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900195

Kniha o maliarovi a grafikovi Karlovi Frechovi (1883-1945) predstavuje jeho zaujímavý životný príbeh. Na jeho dielach môže čitateľ obdivovať neopakovateľnú atmosféru, rozprávkový charakter dnes už neexistujúcich zákutí a uličiek starej Bratislavy – romantického a pokojného mesta medzi dvoma svetovými vojnami. Text in Slowakisch, Deutsch, Engl., Ungarisch.

27,90 *
Versandgewicht: 750 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4900168

Vladimír Gažovič je dnes v slovenskej grafickej tvorbe najvýznamnejšou osobnosťou. V rokoch 1961 - 1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka. V roku 1969 - 1970 bol štipendistom Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Maximiliana Melchera. V rokoch 1967 - 1982 pôsobil ako pedagóg na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Jeho tvorba čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov. Stavia na vnútornom rozkrývaní morárlnych a etických hodnôt súčasného človeka opantaného vidinou hmotných pôžitkov. Pre európsku i svetovú grafiku rozvinul nové možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa. Rozpracoval techniku nanášania a vrstvenia farebných tušových lazúr, striekania, vykrývania a nových postupov v práci s litografickými kriedami. Umeleckú i technickú originalitu jeho prác ocenili na najvýznamnejších svetových prehliadkach umeleckej grafiky. Jeho tvorba sa stala súčasťou zbierok významných svetových múzeíi súkromných zberateľov. Text in Slowakisch und Engl.

49,90 *
Versandgewicht: 1.450 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801972

Textové časti obsahujú analýzu a oboznámenie sa s dielom Rudofa Filu a biografické a bibliografické údaje o významnom slovenskom pedagógovi a autorovi diel v rozsiahlej obrazovej časti knihy.

49,90 *
Versandgewicht: 1.200 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801967

Táto reprezentačná kniha mapuje vyše dvadsať rokov grafickej tvorby Milana Stana. Na 208 stranách veľkého formátu A4 kvalitného papieru nájdeme jeho grafiky z výtvarných potuliek po Slovensku a po svete. Na Stanových drevorezoch nájdete slovenskú prírodu, krajinné zátišia, staré Slovensko, ľudovú architektúru, drevenice, chalupy, sedliacke dvory (mnohé už nejestvujú, sú zbúrané, zničené), mestské veduty, hrady, mlyny, priemyselné krajiny, horské zátišia... V knihe sú aj drevorezy a linoryty z jeho výtvarných a cestovateľských potuliek po svete: z Vietnamu, Kórei, Japonska, Talianska, Kuby, Turecka, Grécka, Egypta, Nórska, Chorvátska, Česka, Ruska. V knihe nájdete esej o tvorbe Milana Stanu od výtvarného teoretika Ľubomíra Podušela a na konci knihy autorovu biografiu, bibliografiu a zoznam autových samostatných a kolektívnych výstav.

39,90 *
Versandgewicht: 1.500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801554

Európske umenie 16. - 20. storočia= European Art of the 16th to 20th Century. Zbierka Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej= The collection of Ernest Zmeták and Danica Zmetáková.

Celofarebná publikácia je prvým výpravným sprievodcom po stálej expozícii Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Predstavuje stručný pohľad do dejín zbierky, ako sa z nej stala verejná galerijná inštutúcia, ktorá si našla svoje miesto medzi odborníkmi či milovníkmi umenia. Najstaršie diela pochádzajú zo 16. storočia, prevažujú krajinomaľby a portréty, zastúpené sú aj diela s kresťanskou ikonografiou, s antickou mytológiou alebo s profánnymi motívmi. Výber postupne prechádza k dielam európskeho umenia 19. storočia. Bez nadsázky možno povedať, že novozámocká zbierka je najucelenejším a najbohatším prehľadom malieb maďarských umelcov druhej polovice 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Dopĺňajú ho ukážky z tvorby významných slovenských maliarov.

34,90 *
Versandgewicht: 1.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801363

Veľmi hodnotná kniha dáva možnosť vidieť reprodukcie kvalitných a zaujímavých umeleckých výtvarných diel výtvarníka Jozefa Absolona (1964-) a niektoré jeho texty a myšlienky. Autor čitateľovi knihou otvára dvere krásy, ktorá má pôvod v Ježišovi Kristovi a je ovplyvnená aj mariánskou spiritualitou.

27,90 *
Versandgewicht: 720 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4601203

V prvej časti sa kniha problematike venuje všeobecne, druhá časť je zameraná na skúmanie týchto pamiatok v Trnavskom kraji. Publikácia vznikala počas uplynulých troch rokov, pracovalo na nej viacero odborníkov z oblasti umenia, pamiatkovej ochrany, reštaurovania a pod. Mariánske a trojičné stĺpy v premenách času je prvou monografiou venovanou votívnym exteriérovým sochárskym pamiatkam nachadzajúcim sa na území Slovenska. Približuje historické okolnosti ich vzniku a výskytu, použité architektonické formy a ikonografiu sochárskej výzdoby. Venuje sa pôvodu a typu hornín, z ktorých boli pamiatky vyhotovené, lokalizuje miesta ich historickej ťažby. V druhej časti mapuje pamiatky sledovaného typu v Trnavskom samosprávnom kraji. Vybrané mariánske a trojičné stĺpy predstavuje katalógovou formou s bohatým obrazovým materiálom. Obsahuje aj ucelený register pamiatok v kraji, prehľadne graficky vyhodnotený podľa obdobia vzniku, typologického a ikonografického zaradenia. Kniha dopĺňa neveľké množstvo monografií venovaných výtvarnému umeniu na Slovensku. Ide o jedinečný príspevok k téme mariánskych a trojičných stĺpov Slovenska.       

55,89 *
Versandgewicht: 1.760 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801265

Atlas sôch chce ukázať bohatosť a rozmanitosť verejných priestorov mesta Košice na celom jeho území. Atlas sôch je pokusom o vytvorenie základného zoznamu povojnových modernistických diel, ktoré sprevádzali nebývalý a dramatický rozvoj a rast mesta Košice spôsobeného výstavbou železiarní. "Chceli by sme kupovať krásne sochy z iných miest a umiestňovať ich do košických ulíc."

26,90 *
Versandgewicht: 400 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801174

Publikácia „ZORENIE“ je venovaná významnej predstaviteľke slovenského sklárskeho a sochárskeho umenia Zore Palovej. Knihu spolu s usporiadaním sochárkinej autorskej výstavy s podporou FPU pripravila Galéria Nedbalka. Textová časť v slovensko – anglickej verzii približuje význam, špecifiká a životné okolnosti vývoja tvorby Zory Palovej v podaní kurátorky výstavy Xénie Lettrichovej i z pohľadu kultúrnej publicistky Pavly Rossini. V závere publikácie je prehľad životopisných dát, autorských a kolektívnych výstav, cien za tvorbu, účasť na sympóziách a zastúpenie v zbierkach.

35,90 *
Artikel-Nr.: 4801167

Narodil se 18. 12. 1892 v Praze a zemřel 7. 10. 1934 také v Praze. V letech 1908-1909 u Ant. Slavíčka a 1909-0913 na pražské Akademii. Jeho hlavním působištěm byl Český ráj, Kameničky, Českomoravská vrchovina. Byl impresionistou a oddaným následovníkem Ant. Slavíčka. Jeho dílo je velmi početné, ale nestejných kvalit. Maloval zejména podzimní a zimní melancholické krajiny. Zvláště se mu dařila malba stromů a kombinace zasněžených ploch se hrou oblaků, zvláště v době předjaří a tání.

24,90 *
Versandgewicht: 620 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4801028

Monografia popredného slovenského umelca Daniela Bidelnicu. Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. Základné výtvarné skúsenosti nadobudol v Ľudovej škole umenia. V roku 1975 ukončil u prof. Rudolfa Filu Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave, na oddelení aranžérstvo – výstavníctvo. V roku 1977 začal študovať na VŠVU, na Oddelení monumentálnej maľby pod vedením doc. Ivana Vychlopena. Okrem maľby sa trvale venuje voľnej grafike, art protisu, plastike, novým formám dizajnu a body paintingu. Usporiadal viac ako 130 výstav. Text in Slowakisch und Engl.

69,90 *
Versandgewicht: 2.900 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4801027

Publikácia vznikla pri príležitosti 130. výročia narodenia maliara Teodora Jozefa Moussona (1887 – 1946), ktorý v rokoch 1911 – 1944 pôsobil v Michalovciach. Publikácia pozostáva z 205 strán a obsahuje až 154 kvalitných farebných reprodukcií Moussonovych diel. Prezentované obrazy pochádzajú ako zo súkromných zbierok, tak i zo zbierkového fondu Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Textová časť knihy, ktorej autormi sú Mgr. Dana Barnová a Dr. Martin Molnár, je vhodne doplnená množstvom dobových fotografií dokresľujúcich autorovu biografiu.

59,90 *
Versandgewicht: 1.350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800659

Výstava mapujúca spoluprácu Pala Macha s niekoľkými generáciami osobností slovenského vizuálneho umenia.

39,90 *
Versandgewicht: 500 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4600882

Hoci dnes sa nám päťdesiate roky späté s komunistickým režimom javia až monolitne jednoliate, v niečom naivné, v niečom zlovestné, pokrytecké i kruté, ale ako zvonka takmer homogénne a bez ruptúr zlepené obdobie, pod kepienkom zjednocujúcej ideológie skrývajú určité zvrásnenia, vnútornú dynamiku a zvraty. Smerovanie k „novej spoločnosti“ a „k lepšej budúcnosti“ pozostávalo v tomto desaťročí z niekoľkých, nie vždy jasne čitateľných vrstiev, ktoré sa navzájom prekrývajú ako kryhy, bez možnosti vysledovať celostné okraje. Esenciálne znaky komunistickej totality sa vygenerovali už v jej počiatočnej, najtvrdšej etape, ktorú v podstate odštartovalo povojnové rozdelenie sveta, imperialistické ambície Stalina, a teda i začiatok studenej vojny medzi Východom a Západom.

37,90 *
Versandgewicht: 1.830 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800610

Katedrálny kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule patrí k významným a svojimi zachovanými architektonickými prvkami aj k najstarším pamiatkam na Slovensku.Spolu so zaujímavým urbanistickým komplexom cirkevného sídla a neďalekým Spišským hradom vizuálne dotvára jednu z dôležitých dominánt našej krajiny. Katedrála predstavuje jedinečne zachovanú románsku architektúru na území Spiša zo začiatku 13. storočia. Od roku 1993 je súčasťou zápisu v Zozname svetového dedičstva UNESCO pod názvom Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Mala a má počas obdobia svojej existencie významné historické postavenie jednak v dejinách spišského prepošstva a neskôr biskupstva, ako aj na vývoj architektúry a výtvarného umenia. Všetky jej hodnoty sú dodnes zachované v jedinečnej autentickej podobe. Text knihy je koncipovaný do dvoch hlavných častí - štúdie a katalógovej časti. Popisná časť štúdie je kvôli odľahčeniu textu doplnená v zátvorkách odkazmi na konkrétne heslá v katalógovej časti.

49,90 *
Versandgewicht: 1.700 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800367

Mgr. art Barbora Lichá-Kožíková (1976–2015) je absolventka Otvoreného ateliéru Rudolfa Sikoru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvorbu prepája s vlastnou autobiografiou, v obrazových cykloch, objektoch a inštaláciách autorka odhaľuje a rozvíja súkromné rodinné a osobné mikropríbehy, ktoré sa stávajú univerzálnymi podobenstvami o jej, a prenesene aj o našom živote. S využitím každodenných recyklovaných materiálov a ready-mades využíva paradoxy banálneho a výnimočného, napätie malých príbehov a veľkých tém, univerzálnych archetypov a súkromnej mytológie, ktoré vníma s istou dávkou nadhľadu, humoru či irónie. Jej tvorbu možno vnímať ako systematicky budovaný autorský denník, ale aj ako vizuálny komentár aktuálneho sveta.

34,90 *
Versandgewicht: 660 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800271

Monografia Mikuláš Galanda je reprezentatívnou monografiou venovanou jednému z najvýznamnejších výtvarníkov slovenského moderného umenia. Táto rozsiahla, takmer 450 stranová a plnofarebná publikácia je doteraz najsúbornejším a najucelenejším knižným vydaním aj keď krátkeho, ale celoživotného diela akademického maliara Mikuláša Galandu. niha obsahuje 1238 maliarových diel - obrazov, kresieb, grafík, knižných návrhov a ilustrácií, ex librisov a ďalších, ktoré sa nachádzajú v slovenských galériách a múzeách, ako aj v súkromných zbierkach a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vydavateľstvo Pallas vyvinulo veľké úsilie, aby získalo možnosť uverejniť mnoho z jeho doteraz nepublikovaných diel, ktoré sa nachádzajú v súkromných zbierkach. Kniha je vydaná v slovensko-anglickej paralelnej mutácii. Titul Najkrajšia kniha Slovenska jej udelilo Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenský polygrafický zväz, Slovenská národná knižnica a Bibiana v kolekcii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie a to hneď v 3 kategóriách: - za vynikajúcu grafickú úpravu - za mimoriadne polygrafické spracovanie - za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy. Text in Slowakisch und Engl.

105,90 *
Versandgewicht: 3.050 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800270

Bohdan Hostiňák patrí k najvýraznejším predstaviteľom strednej generácie umelcov, ktorí ostali verní maľbe. Nová monografia Bohdana Hostiňáka „Juvenílie“ predstavuje vyše 200 diel vytvorených od roku 1983 do príchodu na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, presnejšie na Katedru maľby do Otvoreného ateliéru Rudolfa Sikoru v roku 1991.

V tom čase Hostiňák vytvoril vyše päťsto výtvarných diel, unikátny počet, ktorý vznikol ešte pred štúdiom na vysokej škole. Titul Najkrajšia kniha Slovenska jej udelilo Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Slovenský polygrafický zväz, Slovenská národná knižnica a Bibiana v kolekcii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie a to hneď v 3 kategóriách: - za vynikajúcu grafickú úpravu - za mimoriadne polygrafické spracovanie - za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy. Text in Slowakisch und Engl.

45,90 *
Versandgewicht: 1.650 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4800029

Fotograf Juraj Bartoš svojským spôsobom dokumentuje život ľudí a mesta už vyše 50 rokov. Koncept knihy je úchvatným vizuálnym dokumentom obdobia 80. a 90. rokov s trefnými komentármi samotného autora. Jeho fotografie sa stali jedinečným svedectvom doby. Úvod knihy patrí úprimnej spovedi fotografa, ktorý otvorene rozpráva o svojom živote počas socializmu i v súčasnosti. V knihe sa predstavia najvýznamnejšie témy z Bartošovej tvorby, ako sú Prvomájové veselice, Zlaté piesky, Móda ulice, Politické nápisy a heslá, Obchodná ulica, ale aj Orava či fotografie z jeho ciest na západ do Ameriky, Talianska, Francúzska a Škandinávie.

39,90 *
Artikel-Nr.: 4701929

Publikácia Duša v dreve je prvou obsiahlou monografiou mapujúcou život a tvorbu významnej osobnosti slovenského výtvarného života Juraja Čuteka. Kniha chronologicky zachytáva jednotlivé životné obdobia výtvarníka a čitateľa zoznamuje s vplyvmi, ktoré ho formovali. Do monografie okrem kunsthistorikov, výtvarníkov a autorových priateľov prispeli textami aj významné osobnosti kultúrneho života ako Kamil Peteraj, Stanislav Štepka či Alena Heribanová. Dvojjazyčná publikácia so slovenským i s anglickým textom a množstvom obrazového materiálu vychádza pri príležitosti autorovho životného jubilea.

79,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701928

Výtvarná monografia o významnom predstaviteľovi košickej moderny, maliarovi Antonovi Jasuschovi. Anton Jasusch (* 25. apríl 1882, Košice – † 3. júl 1965, Košice) bol slovenský maliar. Jeho viac ako polstoročná tvorba patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy moderného umenia 20. storočia na Slovensku. Vychádzal z postimpresionistických premís a charakter tvorby pred 1. svetovou vojnou určil predovšetkým maliarov záujem o čisto výtvarné problémy, najmä o vzťah plochy a línie, ako aj o nezvyčajnú, nie prirodzenú farebnosť v maľbe. Anton Jasusch vytvoril svojsky chápaný maliarsky prejav, ktorý sa skladal zo secesných prvkov, čerpal v prvom rade z plošného dekorativizmu a z reminiscencií pleneristickej a impresionistickej maľby.

52,90 *
Versandgewicht: 2.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701827

Mikuláš Galanda (* 4. máj 1895, Turčianske Teplice – † 5. jún 1938, Bratislava) patrí k zakladateľským osobnostiam moderného slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Už od svojich začiatkov bol výborný kresliar a zostal ním v celej svojej tvorbe. Počas svojho krátkeho života stihol vytvoriť stovky grafických listov, bibliofílií, knižných ilustrácií a mnohých ďalších diel. Okrem maľby a grafiky sa s veľkým úspechom venoval aj knižnej grafike a ilustrácii. V roku 1933 bola jeho knižná grafika odmenená Krajinskou cenou a na svetovej výstave v Paríži v roku 1937 striebornou medailou. V roku 2018 to bude už 80 rokov čo spoločnosť prišla o tohto významného umelca. Jeho umelecký odkaz však stále pretrváva. Táto vzácna publikácia ponúka ucelený prierez kresbou Mikuláša Galandu a prezentuje stovky reprodukcií, z ktorých mnohé doposiaľ neboli publikované. Vďaka knižnému spracovaniu autorových kresieb máme možnosť, aspoň čiastočne, nazrieť do umelcovej duše, vnímať jej atmosféru a precítiť náladu vtedajšej doby. Text in Slowakische und Engl.

60,00 *
Versandgewicht: 2.100 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701768

Monografia prináša svieži a nekonformný pohľad na tvorbu Viktora Freša (1974), multimediálneho umelca, ktorého dosiaľ mediálne najznámejšou realizáciou je socha Pičus (2015). Frešovo pätnásťročné pôsobenie na výtvarnej scéne komentujú kurátori Katarína Bajcurová, Vladimír Beskid, Lucia Gavulová a Peter Tajkov. Ich texty dopĺňa bohatý obrazový materiál, dokumentujúci Frešove maľby, konceptuálne nemateriálne, prevažne textové výstupy, fotografie a v neposlednom rade aj sochy a objekty. Dvojjazyčná, anglicko-slovenská publikácia vyniká odvážnym a originálnym prístupom v rámci grafického spracovania.

75,90 *
Versandgewicht: 2.020 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4501585

Milan Vároš sa vybral po stopách umeleckých zbierok pôvodom zo Slovenska a získané informácie zhrnul do rozsiahleho, dokumentačne bohatého diela Osudy umeleckých zbierok (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2015) . Prináša zaujímavé fakty o najvýznamnejších európskych zberateľoch umeleckých diel, o amerických milionároch, ktorí kúpili maľby starých európskych majstrov, o dramatických osudoch obrazov českých zberateľov za nacizmu a socializmu. Neznáme skutočnosti prináša aj kapitola o slovenských zberateľoch. Kniha je ilustrovaná viac než 700 výtvarnými prácami, ktoré väčšinou ešte neboli u nás uverejnené. Publikácia sa radí k autorovým predchádzajúcim dielam Stratené poklady 1-2 a Osudy umeleckých diel a ich tvorcov.


 
23,90 *
Versandgewicht: 720 g

Auf Lager

Artikel-Nr.: 4500990

Katalóg k priestorovej inštalácii Borisa Kudličku Milan Čorba. Odraz obrazu v rámci Pražského Quadriennale scénografie a divadelného umenia 2015.

Osobnosť Milana Čorbu – kostýmového výtvarníka, ale aj scénografa a pedagóga – stelesňuje obraz výnimočného človeka so schopnosťou otvorene, ale s kritickým nadhľadom prijímať impulzy života. Zhodou okolností a životných náhod sa vydal cestou kostýmového výtvarníka. Tejto profesii zostal verný celý svoj život.

Katalóg predstavujúci niekoľko vybraných výtvarných návrhov a myšlienok, ako aj priestorová inštalácia scénografa Borisa Kudličku s názvom Odraz obrazu v rámci Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2015 je poctou tvorivej osobnosti Milana Čorbu.

22,90 *
Versandgewicht: 350 g

Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 4701577

Publikácia mapuje umelecký vývoj aj životný príbeh Márie Evy Trajterovej od ranných prác po súčasné realizácie. Má sedem kapitol, ktoré vždy predznamenáva autorská báseň k danej téme a výrez svetelného objektu, ktorý je v skutočnosti realizovaný v kove. Každá kapitola je tématickou ukážkou z tvorby: portréty, figurálne kompozície, tapisérie, maľby, publikácie, kresby, svetelné objekty. Celou knihou prebieha chronologický odborný text PhDr. Kláry Kubíkovej a tiež texty súvisiace s jednotlivými životnými obdobiami od akad. mal. Milana Laluhu, PhDr. Ireny Pišútovej, Márie Horváthovej a riaditeľa Slovenskej knižnice pre nevidiacich Františka Hasaja. Vyvrcholenie tvorby súvisí práve s tvorbou, ktorá vytvára most medzi vidiacimi a nevidiacimi. Tak ako to zachytáva kalendárium. Úvod, záver aj názvy kapitol publikácie sú tiež v anglickom jazyku. Kniha je viazaná v tvrdej väzbe, s výrezov na obale, ktorý je znakom rodiny, alebo štylizovaným reťazením špirály D.N.A. čo na zadnej strane obalu potvrdzuje ukážka maľby - Rodina.

110,90 *
Versandgewicht: 2.000 g

Nicht auf Lager

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
121 - 150 von 243 Ergebnissen